Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Tamara Zimna,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.09.2014 r.
Kod: ABC-0470:W03P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Rozdział 1
System opieki zdrowotnej w Polsce | str. 15


Rozdział 2
Charakter prawny relacji między podmiotami uczestniczącymi w systemie | str. 25


1. Charakter prawny stosunku pomiędzy ubezpieczonym a Funduszem | str. 26

2. Charakter prawny stosunku pomiędzy Funduszem a świadczeniodawcą | str. 29

3. Charakter prawny stosunku pomiędzy ubezpieczonym a świadczeniodawcą | str. 30

Rozdział 3
Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej | str. 33


1. Charakter prawny umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej | str. 33

2. Zastrzeżenie świadczenia na rzecz osoby trzeciej | str. 37

3. Strony umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej | str. 40

3.1. Narodowy Fundusz Zdrowia | str. 41

3.2. Świadczeniodawca | str. 46

4. Podmiot leczniczy | str. 48

5. Osoby fizyczne wykonujące zawód medyczny | str. 55

6. Grupowe praktyki lekarzy, pielęgniarek i położnych | str. 60

7. Inne osoby fizyczne | str. 65

8. Ograniczenia podmiotowe | str. 67

9. Udzielanie świadczeń zdrowotnych jako działalność gospodarcza | str. 68

10. Elementy przedmiotowo istotne umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej | str. 74

11. Przedmiot umowy | str. 75

11.1. Świadczenie opieki zdrowotnej | str. 75

11.2. Zakres świadczeń refundowanych w ramach kontraktu | str. 81

11.2.1. Świadczenia zdrowotne finansowane z ubezpieczenia zdrowotnego | str. 81

11.2.2. Świadczenia zdrowotne finansowane z budżetu państwa | str. 95

11.2.3. Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków własnych | str. 100

12. Warunki udzielania świadczeń zdrowotnych | str. 103

13. Zasady rozliczeń ze świadczeniodawcami | str. 111

14. Limitowanie świadczeń opieki zdrowotnej | str. 119

15. Pozostałe obowiązki umowne | str. 125

16. Ograniczenie swobody umów | str. 126

17. Zasada jawności kontraktów z Funduszem | str. 134

18. Tryb zawarcia umowy | str. 139

18.1. Komisja konkursowa | str. 142

18.2. Oferta | str. 144

18.2.1. Konkurs ofert | str. 149

18.2.2. Rokowania | str. 151

18.2.3. Tryb uproszczony | str. 155

19. Środki odwoławcze | str. 157

20. Zmiana strony umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych | str. 160

20.1. Zmiana podmiotu udzielającego zamówienia | str. 161

20.2. Zmiana świadczeniodawcy | str. 162

21. Odpowiedzialność kontraktowa z umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych | str. 167

22. Kontrola i nadzór nad wykonaniem umowy | str. 180

22.1. Nadzór Ministra Zdrowia | str. 181

22.2. Nadzór Funduszu | str. 186

23. Rozstrzyganie sporów wynikłych w trakcie wykonania umowy | str. 195

24. Egzekucja wierzytelności z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej | str. 196

Rozdział 4
Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne | str. 199


1. Charakter prawny umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne | str. 206

2. Strony umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne | str. 207

2.1. Udzielający zamówienia na świadczenia zdrowotne | str. 207

2.2. Przyjmujący zamówienie na świadczenia zdrowotne | str. 210

3. Elementy przedmiotowo istotne umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne | str. 216

4. Przedmiot umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne | str. 217

5. Odpowiedzialność kontraktowa | str. 218

6. Ogólne warunki obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu przyjmującego zamówienie | str. 220

7. Tryb udzielenia zamówienia | str. 229

7.1. Oferta | str. 231

7.2. Komisja konkursowa | str. 233

8. Środki odwoławcze | str. 234

9. Ograniczenie swobody kontraktowej stron umowy | str. 235

Rozdział 5
Umowy o świadczenie usług medycznych | str. 237


1. Umowa o świadczenie usług zamiast umowy o pracę | str. 238

2. Umowa o świadczenie usług zawarta z pacjentem | str. 244

Rozdział 6
Przedawnienie roszczeń z umów na świadczenia zdrowotne | str. 247

Podsumowanie | str. 253

Bibliografia | str. 255

Wykaz orzecznictwa | str. 265

Wykaz aktów prawnych | str. 269


Ukryj

Opis:

W książce przedstawiono prawne aspekty kontraktowania usług zdrowotnych na tle systemu opieki zdrowotnej finansowanego ze środków publicznych. Scharakteryzowano podstawowe rodzaje umów funkcjonujących na rynku usług zdrowotnych pod względem ich treści, trybu zawarcia oraz kontroli ich realizacji. Dodatkowo omówiono takie zagadnienia, jak:

  • wybór najkorzystniejszego rodzaju umowy ze świadczeniodawcą,
  • możliwości i przeszkody prawne udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych,
  • termin przedawnienia roszczeń majątkowych świadczeniodawców o zapłatę za wykonane świadczenia zdrowotne,
  • wady i zalety określonych typów umów oraz różnice w stosunku do alternatywnych rozwiązań,
  • orzecznictwo sądowe w wyżej wymienionym zakresie.
Na szczególną uwagę zasługuje zaprezentowane w publikacji zestawienie różnych form wykonywania zawodów medycznych z dopuszczalnymi w ustawach sposobami udzielania świadczeń refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

Adresaci:
Opracowanie przeznaczone jest dla podmiotów zamierzających zawrzeć kontrakt z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych ze środków publicznych, dla podwykonawców kontraktu zawartego z NFZ, a także samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej udzielających zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz ich kontrahentów. Będzie cenną pomocą dydaktyczną dla wykładowców i studentów kierunków medycznych, nauk o zdrowiu oraz studiów z zakresu prawa medycznego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3441-9 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 276
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Zdrowie / Ubezpieczenie zdrowotne / Narodowy Fundusz Zdrowia
Kod: ABC-0470:W03P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów