Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2009:

Kodeks wykroczeń. Komentarz

Komentarz wyjaśnia przepisy w sposób przystępny, tak aby ułatwić ich rozumienie i stosowanie.
Jest to praca czworga autorów, z których każdy prezentuje swoje poglądy na wykładnię komentowanych przepisów, zachowując jednak zgodność w zasadniczych kwestiach.

więcej

Autorzy: Marek Mozgawa (red.), Magdalena Budyn-Kulik, Patrycja Kozłowska-Kalisz, Marek Kulik,
Seria:  Komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.09.2009 r.
Kod: KAM-0941:W02P01  Ilość w paczce: 10
Planowana data wydania: 23 listopad 2009 r.

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: Wykaz skrótów
str. 9
Akty prawne
str. 9
Periodyki
str. 10
Inne
str. 11
Wykaz najczęściej powoływanej literatury
str. 11

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń
str. 13


CZĘŚĆ OGÓLNA
str. 15


Rozdział I
Zasady odpowiedzialności (art. 1 - 17)
str. 15
Rozdział II
Kary, środki karne i zasady ich wymiaru (art. 18 - 39)
str. 76
Rozdział III
Zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego (art. 40 - 41)
str. 130
Rozdział IV
Warunkowe zawieszenie kary aresztu (art. 42 - 44)
str. 133
Rozdział V
Przedawnienie orzekania, wykonania kary oraz
zatarcie ukarania (art. 45 - 46)
str. 137
Rozdział VI
Wyjaśnienie wyrażeń ustawowych (art. 47)
str. 141
Rozdział VII
Stosunek do ustaw szczególnych (art. 48)
str. 165

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA
str. 166


Rozdział VIII
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu (art. 49 - 64)
str. 166
Rozdział IX
Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym (art. 65 - 69)
str. 234
Rozdział X
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia (art. 70 - 83)
str. 251
Rozdział XI
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (art. 84 - 103)
str. 285
Rozdział XII
Wykroczenia przeciwko osobie (art. 104 - 108)
str. 359
Rozdział XIII
Wykroczenia przeciwko zdrowiu (art. 109 - 118)
str. 368
Rozdział XIV
Wykroczenia przeciwko mieniu (art. 119 - 131)
str. 398
Rozdział XV
Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów (art. 132 - 139)
str. 451
Rozdział XVI
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej (art. 140 - 142)
str. 477
Rozdział XVII
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego (art. 143 - 145)
str. 484
Rozdział XVIII
Wykroczenia przeciwko obowiązkowi ewidencji (art. 146 - 147a)
str. 494
Rozdział XIX
Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe (art. 148 - 166)
str. 504

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Przepisy wprowadzające
Kodeks wykroczeń
str. 559
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
str. 567
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
str. 616
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń
str. 620
Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych
str. 644

Ukryj

Opis:

Komentarz powstał jako dzieło pracowników Katedry Prawa Karnego Porównawczego UMCS w Lublinie, przygotowane pod redakcją naukową prof. zw. dr hab. Marka Mozgawy.
Stosowanie do przyjętego założenia przedstawiono w nim w sposób w miarę syntetyczny analizę przepisów kodeksu wykroczeń. W komentarzu uwzględniono poglądy doktryny prawa wykroczeń, w koniecznym dla dokonania analizy zakresie. Autorzy nie stawiali sobie za zadanie rozstrzygania sporów teoretycznych (które jedynie sygnalizowano), starali się zaś wyjaśnić przepisy w sposób przystępny, tak aby ułatwić ich rozumienie i stosowanie. Uwzględniono również orzecznictwo sądowe, akcentując najnowsze orzeczenia.

Jest to praca czworga autorów, z których każdy prezentuje swoje poglądy na wykładnię komentowanych przepisów, zachowując jednak zgodność w zasadniczych kwestiach.

Adresaci:

Komentarz adresowany jest do szerokiego kręgu odbiorców zarówno teoretyków, jak i praktyków. Autorzy żywią nadzieję, iż niniejszy komentarz ułatwi zrozumienie przepisów kodeksu wykroczeń i zyska pozytywne oceny Czytelników.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-910-9 , Oprawa: oprawa twarda z obwolutą , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 744
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo wykroczeń
Kod: KAM-0941:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów