Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2007:

Charakter prawny regulacji dotyczących zabezpieczeń technicznych utworów [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK]

Książka jest pierwszą w Polsce publikacją obejmującą kompleksową analizę prezentowanej problematyki.

więcej

Autorzy: Andrzej Matlak,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety
Kod: KAM-0972;pakiet  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 


Wykaz ważniejszych skrótów
str. 11
Rozdział I
Wprowadzenie
str. 13

1. Szczególny charakter zabezpieczeń technicznych w ujęciu historycznym
str. 13
2. Specyfika zabezpieczeń technicznych w społeczeństwie informacyjnym
str. 14
3. Różne systemy i technologie wykorzystywane do zabezpieczania dzieł
str. 15
4. Konsekwencje stosowania zabezpieczeń technicznych
str. 19
5. Relacja między zabezpieczeniami technicznymi a systemami Digital Rights Management
str. 21

Rozdział II
Ochrona zabezpieczeń technicznych w świetle regulacji wynikających z konwencji międzynarodowych zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych
str. 24


1. Uzasadnienie wprowadzenia ochrony przed usuwaniem zabezpieczeń technicznych
str. 24
1.1. Argumentacja podnoszona na forum międzynarodowym
str. 24
1.1.1. Swoisty charakter wykorzystywania chronionych dóbr w społeczeństwie informacyjnym
str. 25
1.1.2. Wątpliwości co do zakresu ochrony
str. 26
2. Przedmiot ochrony
str. 28
2.1. Uwagi wstępne
str. 28
2.2. Zabezpieczane dobra intelektualne
str. 29
2.3. Na czym polega "właściwa" ochrona?
str. 29
2.4. Ochrona ."skutecznych" środków zabezpieczających
str. 31
2.5. Podmioty uprawnione stosujące zabezpieczenia
str. 32
2.6. Ochrona zabezpieczeń a dozwolony użytek
str. 33
3. Charakter prawny wprowadzonej regulacji
str. 37

Rozdział III
Regulacja dotycząca zabezpieczeń technicznych wynikająca z dyrektyw z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych obowiązujących w Unii Europejskiej
str. 39


1. Ogólne założenia ochrony zabezpieczeń technicznych
str. 39
1.1. Zakres ochrony zabezpieczeń technicznych wynikający z dyrektyw UE
str. 39
1.1.1. Ochrona zabezpieczeń technicznych stosowanych w odniesieniu do programów komputerowych
str. 40
1.1.2. Ochrona zabezpieczeń technicznych stosowanych w odniesieniu do innych kategorii utworów oraz przedmiotów praw pokrewnych
str. 41
1.1.3. Ochrona zabezpieczeń technicznych w ramach usług warunkowego dostępu
str. 43
2. Przedmiot ochrony
str. 44
2.1. Dyskusje dotyczące zakresu regulacji
str. 44
2.2. Środki technologiczne podlegające ochronie
str. 47
2.3. Jakie zabezpieczenia techniczne można uznać za "skuteczne"?
str. 47
2.4. Ochrona przed produkcją i wprowadzaniem do obrotu "niedozwolonych .środków"
str. 51
2.. Problem tak zwanej dziury analogowej
str. 55
2.6. Relacje między pojęciami "środki technologiczne" i "skuteczne środki technologiczne"
str. 56
2.7. Zabezpieczone dobra intelektualne
str. 57
2.8. Podmioty stosujące zabezpieczenia techniczne
str. 59
3. Próba wyważenia interesów między podmiotami uprawnionymi a użytkownikami
str. 62
3.1. Uwagi ogólne
str. 62
3.2. Dobrowolne działania podmiotów uprawnionych
str. 63
3.3. Działania podejmowane przez państwa członkowskie
str. 63
3.4. Szczególny status udostępniania chronionych dóbr w ramach usług interaktywnych dostępnych on-line
str. 67
3.5. Podsumowanie
str. 70

Rozdział IV
Ochrona zabezpieczeń technicznych na gruncie zagranicznych ustawodawstw
str. 76


1. Regulacje dotyczące zabezpieczeń technicznych w wybranych państwach europejskich
str. 76
1.1. Dania
str. 77
1.2. Grecja
str. 78
1.3. Niemcy
str. 80
1.4. Norwegia
str. 86
1. Wielka .Brytania
str. 88
1.6. Finlandia
str. 91
1.7. Hiszpania
str. 92
1.8. Francja
str. 94
1.9. Podsumowanie
str. 98
2. Ochrona zabezpieczeń technicznych w USA, Japonii i Australii
str. 99
2.1. Ochrona zabezpieczeń technicznych w świetle regulacji obowiązującej w USA
str. 99
2.1.1. Prace legislacyjne zmierzające do wprowadzenia ochrony zabezpieczeń
str. 99
2.1.2. Zakres ochrony
str. 105
2.1.3. Środki techniczne podlegające ochronie
str. 106
2.1.4. Usuwanie chronionych środków zabezpieczających
str. 110
2.1.5. Odpowiedzialność cywilnoprawna i karna
str. 115
2.1.6. Projektowane zmiany legislacyjne
str. 115
2.1.7. Uwagi końcowe
str. 117
2.2. Ochrona zabezpieczeń technicznych w świetle regulacji obowiązującej w Japonii
str. 118
2.3. Ochrona zabezpieczeń technicznych w świetle regulacji obowiązującej w Australii
str. 119

Rozdział V
Ochrona zabezpieczeń technicznych na gruncie polskiego ustawodawstwa
str. 123


1. Kształtowanie się regulacji dotyczącej zabezpieczeń technicznych
str. 123
1.1. Zabezpieczenia techniczne stosowane w odniesieniu do programów komputerowych
str. 123

Rozdział IV
Ochrona zabezpieczeń technicznych na gruncie zagranicznych ustawodawstw
str. 76


1. Regulacje dotyczące zabezpieczeń technicznych w wybranych państwach europejskich
str. 76
1.1. Dania
str. 77
1.2. Grecja
str. 78
1.3. Niemcy
str. 80
1.4. Norwegia
str. 86
1. Wielka .Brytania
str. 88
1.6. Finlandia
str. 91
1.7. Hiszpania
str. 92
1.8. Francja
str. 94
1.9. Podsumowanie
str. 98
2. Ochrona zabezpieczeń technicznych w USA, Japonii i Australii
str. 99
2.1. Ochrona zabezpieczeń technicznych w świetle regulacji obowiązującej w USA
str. 99
2.1.1. Prace legislacyjne zmierzające do wprowadzenia ochrony zabezpieczeń
str. 99
2.1.2. Zakres ochrony
str. 105
2.1.3. Środki techniczne podlegające ochronie
str. 106
2.1.4. Usuwanie chronionych środków zabezpieczających
str. 110
2.1.5. Odpowiedzialność cywilnoprawna i karna
str. 115
2.1.6. Projektowane zmiany legislacyjne
str. 115
2.1.7. Uwagi końcowe
str. 117
2.2. Ochrona zabezpieczeń technicznych w świetle regulacji obowiązującej w Japonii
str. 118
2.3. Ochrona zabezpieczeń technicznych w świetle regulacji obowiązującej w Australii
str. 119

Rozdział V
Ochrona zabezpieczeń technicznych na gruncie polskiego ustawodawstwa
str. 123


1. Kształtowanie się regulacji dotyczącej zabezpieczeń technicznych
str. 123
1.1. Zabezpieczenia techniczne stosowane w odniesieniu do programów komputerowych
str. 123

Rozdział VI
Ochrona zabezpieczeń technicznych wramach systemów warunkowego dostępu
str. 172


1. Warunkowy dostęp w świetle regulacji obowiązującej w Unii Europejskiej
str. 172
1.1. Podstawowe założenia ochrony
str. 172
1.2. Relacje między dyrektywą o prawie autorskim w społeczeństwie informacyjnym a dyrektywą o warunkowym dostępie
str. 173
1.3. Przedmiot ochrony
str. 174
1.4. Zakaz produkcji i obrotu nielegalnymi urządzeniami
str. 177
2. Warunkowy dostęp z punktu widzenia polskiego ustawodawstwa
str. 179
2.1. Podstawowe założenia ochrony
str. 179
2.2. Przedmiot ochrony
str. 179
2.3. Odpowiedzialność cywilnoprawna i karna
str. 181

Rozdział VII

Założenia konstrukcyjne regulacji dotyczących zabezpieczeń technicznych utworów i przedmiotów praw pokrewnych
str. 184

1. Uwagi wstępne
str. 184
1.1. Zabezpieczenia techniczne a treść praw autorskich
str. 185
1.1.1. Prawo dostępu
str. 185
1.1.2. Zabezpieczenia techniczne a utwór
str. 186
1.1.3. Podstawowe problemy wynikające z kwalifikacji zabezpieczeń technicznych w ramach uprawnień wynikających z prawa autorskiego
str. 188
2. Koncepcja objęcia monopolem autorskim regulacji dotyczącej ochrony zabezpieczeń technicznych
str. 190
2.1. Przyporządkowanie do znanych uprawnień autorskoprawnych
str. 190
2.2. Zabezpieczenia techniczne a istota prawa podmiotowego
str. 192
2.3. Dozwolony użytek a koncepcja objęcia zabezpieczeń technicznych monopolem autorskim
str. 197
2.4. Argumenty wywodzone z regulacji międzynarodowych i wspólnotowych
str. 201
2.4.1. Przesłanki odpowiedzialności, treść prawa
str. 201
2.4.2. Wątpliwości co do uprawionego
str. 204
2.4.3. Przenoszalność
str. 205
2.4.4. Wyczerpanie prawa
str. 205
2.5. Czy istnieje tak zwane prawo dostępu
str. 210
3. Koncepcja ochrony posiadania dóbr intelektualnych
str. 213
4. Koncepcja ochrony "faktycznego władztwa" nad sposobami dostępu do dóbr intelektualnych oraz ich określonej eksploatacji (zapewnionego przez zabezpieczenia techniczne)
str. 215

Literatura
str. 223
Summary
str. 231


Ukryj

Opis:

Książka zawiera szeroką analizę regulacji prawnych dotyczących zabezpieczeń technicznych przed dostępem i eksploatacją utworów oraz przedmiotów praw pokrewnych wynikających z konwencji międzynarodowych, dyrektyw Unii Europejskiej, wybranych ustawodawstw zagranicznych oraz polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Z wypowiedzi doktryny i orzecznictwa wynika, że problematyka ta nasuwa z prawnego punktu widzenia wiele wątpliwości. Dotyczą one zarówno samego charakteru prawnego wprowadzonej regulacji, jak i jej szczegółowego zakresu. Podstawową kwestią teoretyczną jest ustalenie, czy przepisy przewidujące ochronę środków technicznych zabezpieczających przed dostępem i kopiowaniem chronionych dóbr można lokalizować w ramach treści prawa autorskiego i praw pokrewnych, a jeśli nie, to jaki inny reżym prawny mógłby się do nich odnosić? Założeniem autora było udzielenie odpowiedzi na tak postawione pytanie. Książka jest pierwszą w Polsce publikacją obejmującą kompleksową analizę prezentowanej problematyki.

Szczegóły towaru


ISSN: 1897-4392ISBN: 978-83-7526-526-2 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 263
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
Kod: KAM-0972;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów