Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Dodaję do koszyka

Hipoteka umowna

Niniejsza książka stanowi najobszerniejszą w polskim piśmiennictwie pracę poświęconą hipotece. Jej przedmiotem są zagadnienia związane z podstawową odmianą tego prawa - hipoteką umowną.

więcej

Autorzy: Bartłomiej Swaczyna,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.08.2007 r.
Kod: KAM-0898:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 73,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 65,70 zł. ( Oszczędzasz: 7,30 zł. )

Spis treści: 


Hipoteka umowna


Wykaz skrótów
str. 11

I. Akty prawne
str. 11
II. Periodyki
str. 13
III. Piśmiennictwo
str. 14
IV. Inne
str. 15

Przedmowa
str. 17

Rozdział I.
Ogólna charakterystyka hipoteki
str. 21


§ 1. Pojęcie i funkcja hipoteki
str. 21
§ 2. Rodzaje hipoteki
str. 24
§ 3. Akcesoryjność hipoteki
str. 26
  A. Pojęcie akcesoryjności
str. 26
  B. Hipoteka jako prawo akcesoryjne
str. 28

Rozdział II
Powstanie hipoteki umownej
str. 33


§ 1. Umowa o ustanowienie hipoteki
str. 34
  A. Strony umowy
str. 34
1. Wierzyciel
str. 34
2. Podmiot prawa obciążonego hipoteką
str. 38
  B. Treść umowy
str. 44
1. Dopuszczalne składniki umowy
str. 44
a. Obowiązkowe składniki umowy
str. 44
b. Nieobowiązkowe składniki umowy
str. 47
2. Niedopuszczalne postanowienia umowne
str. 48
  C. Forma umowy
str. 52
  D. Charakter prawny umowy
str. 63
§ 2. Wpis hipoteki do księgi wieczystej
str. 79

Rozdział III
Treść hipoteki
str. 92


§ 1. Ogólna charakterystyka treści hipoteki
str. 92
§ 2. Uprawnienie do zaspokojenia się z nieruchomości
str. 93
  A. Skuteczność wobec każdoczesnego właściciela nieruchomości
str. 93
  B. Pierwszeństwo względem wierzycieli osobistych
str. 94
  C. Pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych
str. 94
  D. Charakter prawny obowiązku właściciela obciążonej nieruchomości
str. 100

Rozdział IV
Przedmiot hipoteki
str. 110

§ 1. Nieruchomość
str. 110
  A. Ogólna charakterystyka nieruchomości jako przedmiotu hipoteki
str. 110
  B. Grunt
str. 128
  C. Budynek
str. 133
  D. Lokal
str. 142
§ 2. Użytkowanie wieczyste
str. 145
§ 3. Prawa spółdzielcze
str. 149
§ 4. Wierzytelność zabezpieczona hipoteką
str. 168
§ 5 . Udział we współwłasności i innych prawach podmiotowych
str. 181
  A. Udział we współwłasności
str. 181
  B. Udział w innych prawach podmiotowych
str. 204
§ 6 . Zakres obciążenia hipoteką
str. 207
  A. Zakres obciążenia hipoteką na nieruchomości
str. 206
  B. Zakres obciążenia hipoteką na innych niż nieruchomość przedmiotach
str. 225

Rozdział V
Wierzytelność hipoteczna
str. 229


§ 1. Ogólna charakterystyka wierzytelności hipotecznej
str. 229
§ 2. Zakres zabezpieczenia wierzytelności hipotecznej
str. 241
  A. Zakres zabezpieczenia roszczeń o odsetki
str. 241
1. Wpis odsetek do księgi wieczystej
str. 241
2. Okres, za który odsetki objęte są zabezpieczeniem
str. 246
3. Zabezpieczenie odsetek o zmiennej wysokości
str. 252
  B. Zakres zabezpieczenia innych roszczeń ubocznych
str. 257
§ 3. Przelew wierzytelności hipotecznej
str. 261
§ 4. Zmiana treści wierzytelności hipotecznej i hipoteki
str. 277

Rozdział VI
Hipoteka kaucyjna
str. 295


§ 1. Wierzytelność zabezpieczona hipoteką kaucyjną
str. 295
§ 2. Reżim prawny hipoteki kaucyjnej
str. 303
  A. Zabezpieczenie hipoteką kaucyjną roszczeń ubocznych
str. 303
  B. Przelew wierzytelności zabezpieczonej hipoteką kaucyjną
str. 305
  C. Inne odrębności reżimu prawnego hipoteki kaucyjnej
str. 311
§ 3. Zmiana hipoteki kaucyjnej na zwykłą oraz hipoteki zwykłej na kaucyjną
str. 312
  A. Zmiana hipoteki kaucyjnej na hipotekę zwykłą
str. 313
  B. Zmiana hipoteki zwykłej na kaucyjną
str. 318

Rozdział VII
Hipoteka łączna
str. 321


§ 1. Ogólna charakterystyka hipoteki łącznej
str. 321
§ 2. Powstanie hipoteki łącznej
str. 333
  A. Hipoteka łączna umowna
str. 334
  B. Hipoteka łączna ustawowa
str. 342
  C. Wpis hipoteki łącznej do księgi wieczystej
str. 360
§ 3. Rozporządzanie hipoteką łączną
str. 362
  A. Podział hipoteki łącznej
str. 362
  B. Inne rozporządzenia hipoteką łączną
str. 368

Rozdział VIII
Hipoteka na wierzytelności hipotecznej
str. 371


Rozdział IX
Ochrona hipoteki
str. 380


§ 1. Ogólna charakterystyka ochrony hipoteki
str. 380
§ 2. Bezpieczeństwo hipoteki
str. 381
§ 3. Środki ochrony hipoteki
str. 384
  A. Ogólna charakterystyka środków ochrony hipoteki
str. 384
  B. Środki zobowiązaniowe
str. 385
  C. Środki prawnorzeczowe
str. 396
1. Roszczenie prewencyjne
str. 396
2. Hipoteka na roszczeniu odszkodowawczym
str. 400
  D. Inne zagadnienia związane z ochroną hipoteki
str. 401

Rozdział X
Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego
str. 404


§ 1. Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego - zagadnienia ogólne
str. 404
§ 2. Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego bez egzekucji z przedmiotu hipoteki
str. 407
§ 3. Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego w ramach egzekucji z przedmiotu hipoteki
str. 412
  A. Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego w sądowym postępowaniu egzekucyjnym
str. 413
  B. Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym
str. 424
  C. Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego w postępowaniu upadłościowym i naprawczym
str. 427

Rozdział XI
Wygaśnięcie hipoteki
str. 432


§ 1. Zagadnienia ogólne
str. 432
§ 2. Wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką
str. 434
§ 3. Pozostałe przyczyny wygaśnięcia hipoteki
str. 439

Bibliografia
str. 449
Orzecznictwo
str. 461
Skorowidz rzeczowy
str. 465
Skorowidz przepisów prawnych
str. 481

Ukryj

Opis:


Stan prawny na 1.08.2007 r.Niniejsza książka stanowi najobszerniejszą w polskim piśmiennictwie pracę poświęconą hipotece. Jej przedmiotem są zagadnienia związane z podstawową odmianą tego prawa - hipoteką umowną.

Prezentacja hipoteki umownej obejmuje, obok zagadnień charakterystycznych jedynie dla tej postaci hipoteki, również problematykę wspólną wszystkim rodzajom hipoteki. Jest to więc w znacznej mierze opracowanie poświęcone hipotece w ogóle, jako że specyfika hipoteki umownej przejawia się przede wszystkim w zakresie powstania obciążenia. Dlatego też zawarte w niniejszej pacy ustalenia w większości zachowują doniosłość także w odniesieniu do hipoteki przymusowej i ustawowej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7526-466-1 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 493
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Nieruchomości i budownictwo / Nieruchomości i lokale
Kod: KAM-0898:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa