Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające. Komentarz

Uwzględniając, że szeroko rozumiane pojęcie postępowania zabezpieczającego obejmuje zarówno etap orzekania o zabezpieczeniu, jak i etap postępowania wykonawczego, istotną część opracowania poświęcono zagadnieniom związanym z wykonaniem orzeczeń w przedmiocie zabezpieczenia.

więcej

Autorzy: Dariusz Zawistowski,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.03.2013 r.
Kod: KAM-0909:W02P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 7

Od autora
str. 11

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
str. 13

Komentarz do przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) dotyczących postępowania zabezpieczającego
str. 15


Przepisy zawarte w części drugiej k.p.c. (art. 730-757)
str. 17

Część druga. Postępowanie zabezpieczające
str. 17

Tytuł I. Przepisy ogólne
str. 17

Tytuł II. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych
str. 129

Tytuł III. Inne wypadki zabezpieczenia
str. 176

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego regulujące postępowanie zabezpieczające zawarte poza częścią drugą
str. 189

Postępowanie zabezpieczające w sprawach rodzinnych
str. 189

Zabezpieczenie w postępowaniu nakazowym i w postępowaniu w sprawach gospodarczych
str. 198

Zabezpieczenie powództwa o ustalenie nieistnienia prawa objętego planem podziału sumy uzyskanej z egzekucji
str. 209

Zabezpieczenie kosztów procesu
str. 211

Zabezpieczenie w postępowaniu przed sądem polubownym
str. 216

Wybór orzeczeń Sądu Najwyższego dotyczących postępowania zabezpieczającego
str. 221


Uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego
str. 223

Uchwały Sądu Najwyższego
str. 229

Postanowienia Sądu Najwyższego
str. 261

Wyroki Sądu Najwyższego
str. 270

Orzeczenia Sądu Najwyższego
str. 273

Wybór przepisów regulujących postępowanie zabezpieczające, zamieszczonych poza kodeksem postępowania cywilnego
str. 275


Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze
str. 277

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych
str. 280

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej
str. 283

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
str. 286

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy
str. 288

Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
str. 290

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
str. 292

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze
str. 295

Literatura
str. 297

Skorowidz rzeczowy
str. 299


Ukryj

Opis:

Publikacja stanowi komentarz do przepisów części drugiej kodeksu postępowania cywilnego - istotnych z punktu widzenia praktyki stosowania prawa - regulujących postępowanie zabezpieczające.

Obecne, drugie wydanie książki uwzględnia zmiany, w tym wprowadzone przez ustawę z dnia 16 września 2011 r. nowelizującą kodeks postępowania cywilnego, jak również najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w omawianym zakresie.

Dla wzmocnienia jego walorów praktycznych, w tekście opracowania zamieszczono także wybór powoływanych orzeczeń, częściowo z najistotniejszymi fragmentami ich uzasadnień, oraz wybór przepisów odnoszących się do postępowania zabezpieczającego znajdujących się poza kodeksem postępowania cywilnego.

Adresaci:
Komentarz jest adresowany przede wszystkim do osób, które zajmują się postępowaniem zabezpieczającym w praktyce, w tym do sędziów, radców prawnych, adwokatów, komorników sądowych oraz aplikantów tych zawodów prawniczych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4197-4 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 304
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: CYWILNE PRAWO
Kod: KAM-0909:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów