Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookAutorzy: Wojciech Jarczewski,
Seria:  Poradniki LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  30.04.12
Kod: ABC-0446;pakiet  Ilość w paczce: 30

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Przedmowa
str. 9

Rozdział 1. Wprowadzenie
str. 11


Cele książki
str. 11

Wpływ władz lokalnych na decyzje lokalizacyjne firm
str. 14

Marketing terytorialny
str. 17

Kto rządzi w mieście?
str. 21

Układ pracy
str. 23

Rozdział 2. Znaczenie postaw władz lokalnych w działaniach proinwestycyjnych gmin
str. 25


Wizja proinwestycyjna
str. 28

Metropolie
str. 31

Stabilność władzy
str. 32

Liczba kadencji a działania proinwestycyjne
str. 33

Przejęcie władzy w gminie
str. 35

Wnioski
str. 37

Rozdział 3. Proinwestycyjne planowanie strategiczne
str. 40


Etapy proinwestycyjnego planowania strategicznego w gminach
str. 42

Sformułowanie wizji
str. 43

Zbieranie danych i ich analiza
str. 44

Obranie celów i zaplanowanie środków ich realizacji
str. 48

Wdrażanie i kontrola
str. 50

Wnioski
str. 51

Rozdział 4. Przygotowywanie ofert inwestycyjnych
str. 53


Nieruchomości
str. 53

Plany zagospodarowania przestrzennego
str. 56

Pozyskiwanie nieruchomości
str. 57

Wykup
str. 59

Wymiana gruntu
str. 60

Przejęcie za długi
str. 61

Komunalizacja
str. 61

Wywłaszczenie
str. 62

Oferowanie przez gminę nieruchomości prywatnych
str. 63

Oświadczenia woli zbycia nieruchomości
str. 63

Plan zagospodarowania za upoważnienie notarialne
str. 65

Spółki właścicieli
str. 65

Cechy działek inwestycyjnych
str. 66

Uzbrojenie infrastrukturalne terenu
str. 66

Dostępność komunikacyjna
str. 67

Cechy obniżające atrakcyjność terenów inwestycyjnych
str. 68

Zachęty dla inwestorów
str. 71

Ulgi w podatku od nieruchomości
str. 71

Wyznaczanie ceny nieruchomości
str. 73

Pozostałe formy wsparcia
str. 74

Wnioski
str. 75

Rozdział 5. Specjalne strefy ekonomiczne w gminach
str. 76


Funkcjonowanie SSE w Polsce
str. 76

Pozyskiwanie SSE dla gmin
str. 81

Zasady włączania nowych terenów do SSE
str. 81

Gminy wobec wymagań zarządów SSE
str. 83

Wnioski
str. 86

Rozdział 6. Promocja proinwestycyjna gmin
str. 88


Strategie promocji gmin
str. 90

Organizacja promocji proinwestycyjnej w gminie
str. 94

Promocja pośrednia
str. 96

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ)
str. 97

Regionalne centra obsługi inwestora (RCOI)
str. 100

Instytucje rozwoju lokalnego
str. 102

Zarządy specjalnych stref ekonomicznych
str. 104

Firmy konsultingowe, biura pośrednictwa nieruchomości, deweloperzy
str. 105

Samorządy gospodarcze
str. 107

Wydziały ekonomiczno-handlowe ambasad
str. 109

Promocja poprzez działających w gminie przedsiębiorców
str. 110

Konkursy i rankingi
str. 111

Porozumienia o współpracy
str. 112

Public relations (PR)
str. 114

Promocja bezpośrednia
str. 115

Materiały promocyjne
str. 116

Slogany
str. 120

Opracowania specjalistyczne
str. 121

Marketing bezpośredni
str. 123

Pozyskanie informacji o planowanej inwestycji
str. 123

Przedstawienie oferty potencjalnym inwestorom
str. 124

Direct mailing i telemarketing
str. 125

Strony internetowe
str. 126

Reklama
str. 127

Organizacja wydarzeń i misji gospodarczych
str. 130

Uczestnictwo w targach inwestycyjnych
str. 131

Promocja proinwestycyjna a wizerunek gminy
str. 132

Ocena efektywności działań promocyjnych
str. 133

Wnioski
str. 138

Rozdział 7. Prowadzenie negocjacji oraz obsługa inwestorów
str. 141


Organizacja obsługi inwestorów w urzędach
str. 141

Prowadzenie negocjacji
str. 145

Wiarygodność i szczegółowość przekazywanych informacji
str. 145

Dyskrecja
str. 146

Zasady i warunki prowadzenia negocjacji
str. 146

Obsługa procesu inwestycyjnego
str. 149

Wnioski
str. 151

Rozdział 8. Zakorzenienie firm i opieka poinwestycyjna
str. 153


Zakorzenienie firm
str. 155

Opieka poinwestycyjna - platformy współpracy
str. 156

Obszary opieki poinwestycyjnej
str. 159

Nieruchomości i infrastruktura techniczna
str. 159

Infrastruktura społeczna
str. 160

Problemy leżące poza kompetencjami władz lokalnych
str. 161

Powiązania z partnerami handlowymi
str. 164

Znaczenie opieki poinwestycyjnej w polityce proinwestycyjnej
str. 164

Wnioski
str. 165

Rozdział 9. Sukces polityki proinwestycyjnej Niepołomic - wnioski dla władz lokalnych
str. 166


Powstanie i rozwój Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej
str. 167

Budowa wizerunku gminy proinwestycyjnej
str. 169

Promocja bezpośrednia
str. 171

Niepołomickie investatur
str. 173

Nagrody, wyróżnienia i rankingi
str. 173

Zamek Królewski w Niepołomicach
str. 174

Promocja pośrednia
str. 175

Wysoka pozycja Stanisława Kracika na regionalnej i krajowej scenie politycznej
str. 176

Promocja gminy przez działania w sferze polityki społecznej
str. 177

Podsumowanie - czynniki sukcesu
str. 178

Czynniki sukcesu Niepołomic
str. 179

Wnioski dla polskich miast
str. 183

Rozdział 10. Podsumowanie
str. 192


Trzeba działać, by osiągnąć sukces
str. 194

Sposoby wpływania na decyzje lokalizacyjne inwestorów
str. 197

Co z tym marketingiem terytorialnym?
str. 200

Spis ilustracji
str. 203

Spis przykładów
str. 204

Spis tabel
str. 206

Literatura
str. 209Ukryj

Opis:

Niniejsza książka to kompleksowy poradnik prowadzenia gminnej polityki proinwestycyjnej. Zawiera opis mechanizmów i instrumentów możliwych do zastosowania w polskich warunkach wraz z praktycznymi przykładami. Każde zagadnienie jest syntetycznie podsumowane, dzięki czemu czytelnik łatwo odnajdzie metody najbardziej pasujące do prowadzonej przez jego gminę polityki rozwoju gospodarczego. Szczególnie przydatne mogą być fragmenty opisujące narzędzia promocji proinwestycyjnej, mechanizmy przygotowywania ofert czy założenia polityki poinwestycyjnej (after care policy). Poradnik skierowany jest do pracowników samorządów gminnych i regionalnych, firm i instytucji zajmujących się wspieraniem władz lokalnych w procesie pozyskiwania inwestorów, ekspertów i naukowców zajmujących się programowaniem polityki rozwoju, a także studentów kierunków geografii, ekonomii, gospodarki przestrzennej i innych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0769-7 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 220
Rodzaj: poradnik , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: ABC-0446;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów