Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Dodaję do koszyka

Prawo ochrony dziedzictwa kultury

Książka obejmuje całość problematyki dotyczącej prawa ochrony dziedzictwa kultury na płaszczyźnie prawa krajowego, prawa międzynarodowego oraz prawa europejskiego.

więcej

Autorzy: Kamil Zeidler,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.06.2007 r.
Kod: KAM-0920:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 57,20 zł.
Twoja cena brutto już od: 51,48 zł. ( Oszczędzasz: 5,72 zł. )

Spis treści: Prawo ochrony dziedzictwa kultury

Wykaz skrótów
str. 11

Rozdział 1
Przedmiot ochrony
str. 21

1.1. Kultura
str. 21
1.2. Dziedzictwo kultury
str. 26
1.3. Dobro kultury
str. 42
1.4. Zabytek
str. 44
1.5. Inne pojęcia prawa ochrony dziedzictwa kultury
str. 59
1.5.1. Muzealia
str. 59
1.5.2. Dzieło sztuki
str. 62
1.6. Cele ochrony dziedzictwa kultury
str. 65
1.7. Główne zagrożenia dla dziedzictwa kultury
str. 70

Rozdział 2
Podmioty zajmujące się ochroną dziedzictwa kultury
str. 83

2.1. Podmioty państwowe
str. 83
2.1.1. Administracja państwowa
str. 83
2.1.2. Administracja samorządowa
str. 101
2.2. Podmioty pozapaństwowe
str. 106
2.2.1. Fundacje i stowarzyszenia
str. 106
2.2.2. Kościoły i związki wyznaniowe
str. 111
2.2.3. Inne podmioty pozapaństwowe
str. 120
2.3. Organizacje międzynarodowe
str. 125
2.3.1. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
str. 125
2.3.2. International Council on Monuments and Sites (ICOMOS)
str. 130
2.3.3. International Council of Museums (ICOM)
str. 131
2.3.4. International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property, Rome (ICCROM)
str. 132
2.3.5. Rada Europy
str. 133
2.3.6. Inne organizacje międzynarodowe
str. 134

Rozdział 3
Prawne formy ochrony dziedzictwa kultury
str. 136

3.1. Normatywnoprawne instrumenty ochrony dziedzictwa Kultury - prawo jako narzędzie ochrony
str. 136
3.2. Ochrona administracyjnoprawna
str. 143
3.2.1. Wpis do rejestru zabytków
str. 143
3.2.2. Uznanie za pomnik historii
str. 153
3.2.3. Utworzenie parku kulturowego
str. 155
3.2.4. Ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
str. 157
3.2.5. Ochrona zabytków a proces Inwestycyjno - budowlany
str. 159
3.2.6. Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków
str. 167
3.2.7. Nadzór konserwatorski
str. 173
3.2.8. Wywóz zabytków za granicę
str. 181
3.2.9. Programy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
str. 190
3.2.10. Nagrody w prawie
str. 193
3.3. Ochrona karnoprawna
str. 204
3.3.1. Przestępstwa przeciwko dziedzictwu kultury
str. 204
3.3.2. Wykroczenia przeciwko dziedzictwu kultury
str. 217
3.4. Ochrona cywilnoprawna
str. 220
3.4.1. Ochrona na zasadach ogólnych
str. 220
3.4.2. Ochrona w obrocie dziełami sztuki i zabytkami
str. 223
3.4.3. Problem ograniczenia prawa własności
str. 228
3.5. Szczególne regulacje dotyczące postępowania sądowego i administracyjnego
str. 232
3.6. Ochrona w prawie międzynarodowym publicznym
str. 236
3.6.1. Ochrona o zasięgu światowym
str. 236
3.6.2. Ochrona o zasięgu regionalnym
str. 253
3.7. Ochrona w prawie europejskim
str. 254
3.7.1. Polityka kulturalna Unii Europejskiej
str. 254
3.7.2. Ochrona dziedzictwa kultury w Unii Europejskiej
str. 262

Rozdział 4
System ochrony dziedzictwa kultury
str. 273

4.1. Prawo ochrony dziedzictwa kultury
str. 273
4.2. Finansowanie ochrony dziedzictwa kultury
str. 279
4.3. Kształtowanie społecznej świadomości konieczności ochrony dziedzictwa kultury
str. 282
4.4. System ochrony dziedzictwa kultury
str. 286

Źródła prawa
str. 291
Źródła prawa krajowego
str. 291
Źródła prawa międzynarodowego
str. 300
Źródła prawa europejskiego
str. 302

Bibliografia
str. 305

Ukryj

Opis:

Książka obejmuje całość problematyki dotyczącej prawa ochrony dziedzictwa kultury na płaszczyźnie prawa krajowego, prawa międzynarodowego oraz prawa europejskiego.
Jednocześnie publikacja jest wprowadzeniem do tej szczególnej dziedziny prawa, wprowadzeniem, które dla Czytelnika zainteresowanego danym zagadnieniem powinno stanowić inspirację do sięgnięcia po wskazaną literaturę, a także do podjęcia poszukiwań i badań we własnym zakresie.

Adresatami monografii są nie tylko prawnicy, lecz również wszyscy, którzy tak zawodowo, jak i prywatnie zainteresowani są ochroną narodowego dziedzictwa kultury

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7526-423-4 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 328
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne
Kod: KAM-0920:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów