Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Orzecznictwo

Opracowanie zostało przygotowane przez zespół referendarzy i asystentów sądowych pod kierunkiem sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego Bogusława Dautera.

więcej

Autorzy: Bogusław Dauter,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  16.04.2009 r.
Kod: KAM-0886:W02Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 8

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 104,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 93,60 zł. ( Oszczędzasz: 10,40 zł. )

Spis treści: 

Wykaz najważniejszych skrótów
str. 7

Wstęp
str. 9

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
str. 11

Dział I. Przepisy wstępne
str. 13


Rozdział 1. Przepisy ogólne
str. 13
Rozdział 2. Właściwość wojewódzkich sądów administracyjnych
str. 98
Rozdział 3. Właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego
str. 105
Rozdział 4. Skład sądu
str. 108
Rozdział 5. Wyłączenie sędziego
str. 110

Dział II. Strony
str. 123


Rozdział 1. Zdolność sądowa i procesowa
str. 123
Rozdział 2. Strony i uczestnicy postępowania
str. 135
Rozdział 3. Pełnomocnicy
str. 146

Dział III. Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym
str. 194


Rozdział 1. Pisma w postępowaniu sądowym
str. 194
Rozdział 2. Skarga
str. 216
Rozdział 3. Wniosek o wszczęcie postępowania
str. 340
Rozdział 4. Doręczenia
str. 342
Rozdział 5. Terminy
str. 369
Rozdział 6. Uchybienie i przywrócenie terminu
str. 373
Rozdział 7. Posiedzenia sądowe
str. 400
Rozdział 8. Postępowanie mediacyjne i uproszczone
str. 444
Rozdział 9. Zawieszenie i podjęcie postępowania
str. 451
Rozdział 10. Orzeczenia sądowe
str. 461
Rozdział 11. Prawomocność orzeczeń
str. 579

Dział IV. Środki odwoławcze
str. 584


Rozdział 1. Skarga kasacyjna
str. 584
Rozdział 2. Zażalenie
str. 717

Dział V. Koszty postępowania
str. 742


Rozdział 1. Zwrot kosztów postępowania między stronami
str. 742
Rozdział 2. Koszty sądowe
str. 753
Oddział 1. Przepisy ogólne
str. 753
Oddział 2. Wpis
str. 769
Oddział 3. Opłata kancelaryjna
str. 777
Oddział 4. Wydatki
str. 777
Rozdział 3. Zwolnienie od kosztów sądowych
str. 778
Oddział 1. Przepisy ogólne
str. 778
Oddział 2. Prawo pomocy
str. 788

Dział VI. Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego
str. 886

Dział VII. Wznowienie postępowania
str. 914

Dział VIII. Wykonywanie orzeczeń sądowych
str. 1005

Dział IX. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt
str. 1007

Dział X. Przepisy z zakresu postępowania w obrocie zagranicznym
str. 1009

Dział XI. Przepis końcowy
str. 1012

Skorowidz
str. 1013

Ukryj

Opis:

Stan prawny na 16.04.2009 r.

Opracowanie zostało przygotowane przez zespół asystentów sędziów i referendarzy sądowych pod kierunkiem sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego Bogusława Dautera.

Oddane do rąk czytelników opracowanie jest przede wszystkim zbiorem najważniejszych orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych, a także referendarzy sądowych. Uwzględnia również orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. Dokonując wyboru, autorzy opracowania kierowali się w szczególności tym, by uwzględnić także te z nich, które nie stanowią linii dominującej w orzecznictwie; nie wszystkie kwestie procesowe mają bowiem utrwalony i przesądzony kształt. Kilka z tych zagadnień z powodu rozbieżności dotyczących np. trybu umocowania pełnomocnika ustanowionego z urzędu, czeka na rozstrzygnięcie składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego lub na zmiane legislacyjną.

Orzeczenia przyporządkowane są do poszczególnych artykułów ułożone w porządku chronologicznym - według daty wydania od najnowszego do najstarszego. Zawierają odesłanie do miejsca publikacji i ewentualnej glosy. Jeżeli orzeczenie ma, zdaniem autorów, istotne znaczenie dla praktyki, wskazano dodatkowo fragmenty uzasadnienia orzeczenia, objaśniającego zakreśloną tezę.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-487-6 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 1024
Rodzaj: orzecznictwo , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne
Kod: KAM-0886:W02Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów