Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego

Celem pracy jest ukazanie roli wykładni operatywnej ETS, czyli tzw. case law, w procesie stosowania prawa wspólnotowego przez sądy ponadnarodowe i krajowe.

więcej

Autorzy: Anna Kalisz,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.06.2007r.
Kod: KAM-0914:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 68,15 zł.
Twoja cena brutto już od: 61,34 zł. ( Oszczędzasz: 6,81 zł. )

Spis treści: 


Wykaz skrótów
str. 11
Akty prawne, dokumenty i periodyki
str.11
Sądy i organizacje polskie i międzynarodowe
str.12

Wstęp
str.15

Rozdział I
Struktura systemu prawnego Wspólnot Europejskich
str.19

1. Prawo pierwotne ("konstytucyjne")
str. 21
2. Prawo stanowione przez organy i instytucje Wspólnot Europejskich
str.24
3. Prawo międzynarodowe Wspólnot Europejskich
str.29
4. Case - law (orzecznictwo ETS)
str. 30
5. Prawo wewnętrzne Wspólnot Europejskich
str.32
6. Prawo wspólnotowe a prawo II i III filaru Unii Europejskiej
str.33

Rozdział II
Cechy prawa Wspólnot Europejskich w kontekście jego stosowania
str.35

1. Podstawowe cechy prawa Wspólnot Europejskich
str.35
1.1. Subsydiarność wobec prawa krajowego
str.36
1.2. Bezpośrednie obowiązywanie w krajowych porządkach prawnych
str.38
1.3. Bezpośrednie stosowanie i skuteczność prawa wspólnotowego
str.41
1.4. Dualizm stosowania prawa wspólnotowego
str.45
2. Teoretycznoprawne uwagi o stosowaniu prawa wspólnotowego
str.51

Rozdział III
Zastosowanie aktów prawa wspólnotowego
str.56

1. Intuicje przedinterpretacyjne
str.56
2. Stosowanie przepisów prawa wspólnotowego
str.58
2.1. .Prawo .pierwotne Wspólnot .Europejskich
str.59
2.2. Prawo międzynarodowe Wspólnot Europejskich
str.62
2.3. Prawo pochodne Wspólnot Europejskich
str.71
2.3.1. Rozporządzenia prawa pochodnego
str.71
2.3.2. Dyrektywy prawa pochodnego
str.75
2.3.3. Decyzje prawa pochodnego
str.82
2.3.4. Soft law
str.84

Rozdział IV
Złożone ustalenia walidacyjne. Relacje z innymi systemami prawa
str.88

1. Zastosowanie przepisów spoza systemu prawa WE w decyzjach wspólnotowych
str.88
1.1. Prawo krajowe i prawo międzynarodowe
str.88
1.2. Przepisy prawne II i III filaru Unii Europejskiej
str.91
2. Argumentacje kolizyjne i inferencyjne w stosowaniu prawa wspólnotowego
str.91
2.1. Argumentacje i reguły kolizyjne
str.91
2.2. Argumentacje i reguły inferencyjne
str.96
3. Pierwszeństwo stosowania prawa wspólnotowego
str.100
3.1. Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego wobec krajowego w praktyce ETS
str.100
3.2. Zasada pierwszeństwa w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego
str.107

Rozdział V
Zastosowanie orzecznictwa, zasad ogólnych i kryteriów pozaprawnych
str.111

1. Zastosowanie orzeczeń sądowych
str.113
1.1. Decyzje organów wspólnotowych
str.114
1.2. Decyzje międzynarodowe i decyzje sądów krajowych
str.121
2. Zastosowanie zasad ogólnych
str.125
2.1. Zasady ogólne prawa wspólnotowego
str.125
2.2. Zasady ogólne prawa międzynarodowego i krajowego
str.130
3. Zastosowanie zwyczaju
str.138
3.1. Zwyczaje wspólnotowe
str.138
3.2. Zwyczaje międzynarodowe i krajowe
str.141
4. Odesłania pozaprawne w prawie wspólnotowym
str.145
4.1. Ocenne kryteria otwarte
str.145
4.2. Zwroty szacunkowe
str.148

Rozdział VI
Reguły interpretacyjne wykorzystywane przez ETS
str.151

1. Argumentacje językowe
str.152
1.1. Interpretacja przepisów prawa wspólnotowego
str.156
1.2. Interpretacja źródeł "niepisanych
str.159
2. Argumentacje systemowe
str.160
2.1. .Wykładnia kontekstualna
str.160
2.2. .Wykładnia systemowo - aksjologiczna
str.163
3. Argumentacje pozasystemowe
str.164
3.1 Argumentacje celowościowo - funkcjonalne
str.164
3.2. Argumentacje aksjologiczne
str.172
4. Konkluzje
str.174

Rozdział VII
Rekonstrukcja normy prawa wspólnotowego W decyzjach krajowych (ETS a sądy krajowe)
str. 180

1. Interpretacja prawa wspólnotowego w procesach krajowych
str.180
1.1. Zasada jednolitości wykładni prawa wspólnotowego
str.181
1.2. Przekazanie ETS kwestii interpretacyjnych przez sąd krajowy
str.185
1.3. Sytuacje niewymagające przekazania wykładni ETS
str.193
2. Inne sposoby ujednolicania interpretacji sądów krajowych w zakresie prawa WE
str.198
2.1. Wykładnia efektywna prawa wspólnotowego w działalności sądów krajowych
str.199
2.2. Zasada interpretacji prawa krajowego zgodnie z prawem wspólnotowym
str.201
2.3. Problem dyskrecjonalności sądu krajowego
str.209

Wnioski końcowe
str.215

Bibliografia
str.219

Wykaz aktów prawnych
str.219
Literatura
str.221
Orzecznictwo wykorzystane w pracy
str.241

Ukryj

Opis:

Celem pracy jest ukazanie roli wykładni operatywnej ETS, czyli tzw. case law, w procesie stosowania prawa wspólnotowego przez sądy ponadnarodowe i krajowe.
Autorka opisuje odmienności i podobieństwa modelu stosowania i interpretacji prawa wspólnotowego w stosunku do prawa krajowego. Na uwagę zasługuje szerokie ujęcie wykładni (rozumianej jako interpretacja źródeł prawa, ale także etap ustaleńowych źródeł mających stanowić podstawę danej decyzji), a także odwołania do bogatej literaturye uropejskiej i próba "nałożenia" na wnioski stamtąd płynące niektórych polskich koncepcji teoretycznoprawnych.

Szczegóły towaru


, Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 266
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe prywatne
Kod: KAM-0914:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów