Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Dodaję do koszyka


Autorzy: Krzysztof Krajewski (red.),
Seria:  Księga pamiątkowa
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-0901:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 93,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 84,51 zł. ( Oszczędzasz: 9,39 zł. )

Spis treści: 

Wykaz publikacji naukowych Profesora Andrzeja Gaberle
str. 5

Prawo karne materialne

Tadeusz Bojarski
Kilka uwag ogólnych o środkach reakcji na czyny zabronione stanowiące przestępstwa i wykroczenia
str. 17

Zbigniew Ćwiąkalski
Ujawnienie przestępstwa na podstawie art. 229 § 6 k.k.a przyjęcie konstrukcji tzw. czynu ciągłego
str. 25

Teresa Dukiet-Nagórska
Kilka uwag o zasadzie nullum crimen sine lege w polskim porządku prawnym
str. 35

Marian Filar
W obronie obrony koniecznej
str. 51

Jacek Giezek
Wprowadzanie w błąd jako znamię oszustwa popełnianego w obrocie gospodarczym
str. 61

Stanisław Hoc
O znieważeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
str. 77

Tomasz Kaczmarek
Prawo karne wobec moralności. Spory wokół moralnego i prawnegostatusu płodu ludzkiego
str. 87

Andrzej Marek
Powrót chuligańskiego charakteru czynu w prawie karnym
str. 97

Maria Szewczyk
Jaka alternatywa dla krótkoterminowej kary pozbawienia wolności?
str. 103

Teodor Szymanowski
Recydywa w polskim prawie karnym
str. 113

Stanisław Zabłocki
Słowo wolne, ale odpowiedzialne
str. 137

Andrzej Zoll
Charakter prawny eksperymentu medycznego
str. 149

Prawo karne procesowe

Ulrich Eisenberg
Vorläufige Anhaltspunkte über (mutmaßliche) Entführungen und Verhörlagerinnerhalb Europas namens der US-amerikanischen Regierung
str. 163

Tomasz Grzegorczyk
Udział stron i innych uczestników procesu w posiedzeniach sąduw sprawach karnych
str. 173

Ewa Habzda-Siwek
Dylematy związane z opinią o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego(refleksje wokół art. 202 k.p.k.)
str. 185

Piotr Hofmański
Po co nam "nowe" postępowanie przyspieszone?
str. 197

Piotr Kardas
Z problematyki dostępu do akt sprawy w postępowaniu o wyrażenie zgodyna pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej
str. 205

Marianna Korcyl - Wolska
Wątpliwości na tle przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnichregulujących czynności Policji niecierpiące zwłoki
str. 221

Tomasz Kozioł
Z problematyki warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawachz oskarżenia prywatnego
str. 231

Cezary Kulesza
Efektywna obrona a problem favor judicis(refleksje na tle prawnoporównawczym)
str. 239

Lech K. Paprzycki
Badania poligraficzne w postępowaniu karnym de lege lata i de lege ferenda
str. 261

Edward Skrętowicz
Z problematyki ułaskawienia w polskim procesie karnym
str. 273

Barbara Stańdo - Kawecka
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowiekaw sprawach nieletnich
str. 279

Ewa Weigend
Instytucja Rasterfahndung w niemieckim prawie karnym oraz w świetleorzeczenia niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego
str. 295

Thomas Weigend
Urteilsabsprachen in Deutschland
str. 309

Włodzimierz Wróbel
O dwóch aspektach konstytucyjnej zasady domniemania niewinności
str. 323

Kazimierz Zgryzek
Prawo do obrony w postępowaniu przyspieszonym - krok wstecz
str. 335

Eleonora Zielińska
Wnioskowy tryb ścigania w przypadku przestępstwa zgwałcenia: ochrona ofiar czy przyzwolenie na bezkarność sprawców i bezczynność systemu wymiaru sprawiedliwości
str. 345

Prawo karne wykonawcze

Zbigniew Hołda
Wizytacje w Polsce Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom
str. 357

Grażyna B. Szczygieł
System programowego oddziaływania wykonywania kary pozbawienia wolności
str. 365

Zofia Świda
Charakter i stosowanie instytucji warunkowego przedterminowegozwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności
str. 373

Kryminologia i polityka kryminalna

Janina Błachut
Wpływ wprowadzenia art. 178a k.k. na obraz zjawiska przestępczościi prawnokarnej reakcji na nią
str. 385

Janina Czapska, Stanisław Waltoś
O polskim populizmie penalnym, w związku z książkąJ. Pratta Penal populism, uwag kilka
str. 397

Wojciech Dadak
Patologie organizacyjne instytucji gospodarczych
str. 413

Dieter Dölling
Grundsätze der Korruptionsprävention
str. 423

Günther Kaiser
Postmoderne Kriminologie oder Kriminologie in der Postmoderne?
str. 429

Anna Kossowska
Obraz przestępczości współczesnej młodzieży
str. 447

Krzysztof Krajewski
Czy więzienie jest skuteczne? Uwagi na marginesie amerykańskiej dyskusji na temat wpływu kary pozbawienia wolności na rozmiary przestępczości
str. 455

Günther Kräupl
Kriminalität und Strafjustiz in den Medien
str. 475

Mirosława Melezini
Represyjność polityki karnej w okresie obowiązywanianowej kodyfikacji karnej
str. 487

Emil W. Pływaczewski
Nowe kierunki badań kryminologicznych i ich znaczenie w strategiibezpieczeństwa narodowego
str. 495

Irena Rzeplińska
Nieletni skazani w warunkach art. 10 § 2 k.k.
str. 507

Leon Tyszkiewicz
Czy tzw. kryminologia kliniczna straciła rację bytu?
str. 519

Michael Walter
Gewalt gegenüber alten Menschen - kriminologische Einsichten undkriminalpolitische Ansätze
str. 527

Jan Widacki
Ewolucja poglądów kryminologicznych Leona Wachholza
str. 547

Dobrochna Wójcik
Poglądy sędziów na temat mediacji w sprawach karnych
str. 55 5

Kryminalistyka

Wiesław Pływaczewski
Kryminologiczno - kryminalistyczne aspekty fałszerstw dzieł sztuki
str. 569

Karol Sławik
Polska kryminalistyka przełomu XX i XXI w
str. 581


Józef Wójcikiewicz, Violetta Kwiatkowska-Darul
"Wyrocznia delficka" czy "sąd boży"? Judykatura wobec badania wariograficznego
str. 597

Ukryj

Opis:

Komitet redakcyjny: Janina Błachut Piotr Hofmański Zbigniew Hołda Krzysztof Krajewski Maria Szewczyk Stanisław Waltoś Józef Wójcikiewicz Andrzej Zoll

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7526-213-1 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 629
Rodzaj: księga pamiątkowa , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-0901:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Kraków