Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2007:

Status prawny obywatela państwa trzeciego w Unii Europejskiej

Jednym z najciekawszych i budzących największe kontrowersje zagadnień politycznych i prawnych procesu integracji w ramach Unii Europejskiej jest obecnie sytuacja obywateli państw trzecich...

więcej

Autorzy: Izabela Wróbel,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.06.2007 r.
Kod: KAM-0875:W01D01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: Wstęp str. 9


Rozdział 1
Geneza i rozwój wspólnotowych polityk dotyczących obywateli państw trzecich str. 15

1.1. Narodziny współpracy państw członkowskich Wspólnot Europejskich w sprawach wizowych, azylowych i imigracyjnych str. 17
1.2. Rozwój wspólnotowych polityk wizowej, azylowej i imigracyjnej str. 31
1.3. Przyszłość wspólnotowych polityk dotyczących obywateli państw trzecich str. 59

Rozdział 2
Dopuszczanie i pobyt krótkoterminowy obywateli państw trzecich na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej str. 84

2.1. Dopuszczanie na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej str. 94
2.2. Dokumenty uprawniające do wjazdu i pobytu krótkoterminowego na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej str. 106
2.3. Status obywatela państwa trzeciego podczas pobytu krótkoterminowego na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej str. 122

Rozdział 3
Status obywatela państwa trzeciego ubiegającego się o azyl w państwie członkowskim Unii Europejskiej str. 129

3.1. Państwo rozpatrujące wniosek o azyl w Unii Europejskiej str. 141
3.2. Minimalne standardy wspólnotowe określające status osoby ubiegającej się o azyl w Unii Europejskiej str. 157

Rozdział 4
Status uchodźcy i osoby korzystającej z innych form ochrony w państwie członkowskim Unii Europejskiej str. 197

4.1. Status uchodźcy i osoby kwalifikującej się do ochrony subsydiarnej str. 215
4.2. Status osoby objętej ochroną tymczasową str. 230

Rozdział 5
Status imigranta w państwie członkowskim Unii Europejskiej str. 242

5.1. Status rezydenta długoterminowego str. 251
5.2. Status studenta, ucznia, osoby poszerzającej kwalifikacje zawodowe i wolontariusza str. 263
5.3. Status osoby prowadzącej badania naukowe str. 268
5.4. Status członka rodziny obywatela Unii Europejskiej str. 272
5.5. Status członka rodziny obywatela państwa trzeciego str. 282

Zakończenie str. 289

Literatura str. 295

Komentarze str. 295
Monografie i inne opracowania str. 295
Artykuły w pracach zbiorowych str. 305
Artykuły w gazetach i czasopismach str. 314

Ukryj

Opis:

Jednym z najciekawszych i budzących największe kontrowersje zagadnień politycznych i prawnych procesu integracji w ramach Unii Europejskiej jest obecnie sytuacja obywateli państw trzecich, przybywających do państw członkowskich Unii w poszukiwaniu ochrony międzynarodowej lub poprawy warunków życiowych. Do najbardziej aktualnych problemów teoretycznych i praktycznych należą warunki przyjmowania uchodźców i imigrantów ekonomicznych, zakres praw gwarantowanych obywatelom państw trzecich oraz zasady integracji przybyszów ze społeczeństwami przyjmującymi. Prawodawca wspólnotowy ma już pierwsze osiągnięcia na swym koncie w zakresie regulowania statusu obywateli państw trzecich w państwach członkowskich Unii Europejskiej, pozwalające mówić o istnieniu wspólnotowego prawa azylowego i imigracyjnego i zachęcające do pogłębionych badań. W niniejszej rozprawie poddano kompleksowej analizie dotychczasowy dorobek wspólnotowy pod kątem praw i obowiązków różnych kategorii obywateli państw trzecich.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7526-212-4 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 324
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Konstytucja i ustrój
Kod: KAM-0875:W01D01 Miejsce wydania: Kraków

Informacje biograficzne autorów