Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:

Mobbing. Środki ochrony prawnej

Opracowanie odpowiada na pytanie, w jaki sposób na drodze prawnej poradzić sobie w sytuacji wystąpienia przemocy psychicznej, która może zostać zakwalifikowana jako mobbing.

więcej

Autorzy: Grzegorz Jędrejek,
Seria:  MERITUM Biblioteka
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-0449:W02P01  Ilość w paczce: 30

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów

Wstęp do drugiego wydania

Wprowadzenie

Rozdział I
Mobbing w miejscu pracy - pojęcie, skutki, przeciwdziałanie


1. Pojęcie mobbingu

2. Mobbing a inne zjawiska w miejscu pracy

3. Mobbing a dozwolone zachowania pracodawcy

4. Przebieg i skutki mobbingu

5. Strategia radzenia sobie z mobbingiem

6. Uwagi ogólne o ochronie prawnej ofiar mobbingu

Rozdział II
Polubowne rozstrzyganie sporów w sprawach z zakresu prawa pracy


1. Charakterystyka ogólna polubownych sposobów rozstrzygania sporów z zakresu prawa pracy

2. Postępowanie przed komisją pojednawczą

3. Zawarcie ugody przed sądem pracy

4. Postępowanie mediacyjne

5. Postępowanie przed sądem polubownym

Rozdział III
Roszczenia przysługujące ofiarom mobbingu na podstawie przepisów Kodeksu pracy


1. Odpowiedzialność pracodawcy

2. Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej

3. Rodzaje roszczeń i legitymacja procesowa

4. Roszczenie o zadośćuczynienie

5. Roszczenie o odszkodowanie

6. Roszczenie regresowe pracodawcy wobec pracownika stosującego mobbing

7. Kwestie intertemporalne

8. Przedawnienie roszczeń

9. Postępowanie przed sądem pracy

A. Postępowanie dowodowe

B. Zasady orzekania

C. Apelacja

D. Skarga kasacyjna

Rozdział IV
Dochodzenie roszczeń na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego

1. Mobbing jako naruszenie dóbr osobistych

2. Wzajemność stosowania mobbingu

3. Charakterystyka ogólna roszczeń

4. Roszczenie o zaniechanie

5. Roszczenie o usunięcie skutków naruszenia

6. Roszczenie o ustalenie

7. Roszczenie o zadośćuczynienie

8. Roszczenie o odszkodowanie

Rozdział V
Prawnokarne aspekty stosowania mobbingu


1. Wypełnienie znamion niektórych przestępstw przez sprawcę mobbingu

2. Dochodzenie zadośćuczynienia na drodze procesu adhezyjnego

3. Stosunek postępowania karnego do cywilnego

Rozdział VI
Zbieg roszczeń


1. Zbieg roszczeń wobec pracodawcy

A. Stanowisko Sądu Najwyższego

B. Pracodawca nie stosuje mobbingu

C. Pracodawca sam stosuje mobbing

2. Zbieg roszczeń wobec osób stosujących mobbing

3. Roszczenia wobec pracodawcy i osób stosujących mobbing

Rozdział VII
Znaczenie Państwowej Inspekcji Pracy w zapobieganiu oraz zwalczaniu zjawiska mobbingu

Rozdział VIII
Dla pracodawcy

Rozdział IX
Postulaty de lege ferenda

Podsumowanie

Wzór. Pozew o zadośćuczynienie za stosowanie mobbingu

Bibliografia

Ukryj

Opis:

Opracowanie odpowiada na pytanie, w jaki sposób na drodze prawnej poradzić sobie w sytuacji wystąpienia przemocy psychicznej, która może zostać zakwalifikowana jako mobbing. W pracy poruszono zagadnienia dotyczące skutków mobbingu w prawie pracy, prawie cywilnym oraz karnym. Wskazano na polubowne sposoby rozwiązania sporu, które mogą stanowić alternatywę dla skierowania sprawy na drogę sądową. Istotną część opracowania poświęcono problematyce dochodzenia roszczeń przez osoby poddane mobbingowi. Drugie wydanie publikacji poszerzone zostało m.in. o orzecznictwo oraz wzór pozwu w sprawie o zadośćuczynienie z tytułu stosowania mobbingu.
Po publikację powinny sięgnąć nie tylko osoby, które zostały poddane mobbingowi, ale również pracodawcy, na których spoczywa obowiązek przeciwdziałania temu zjawisku. Stanowi ona pomoc dla wszystkich, którzy zetknęli się z mobbingiem i szukają informacji o prawnych aspektach występowania mobbingu w miejscu pracy.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0669-0 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 176
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: ABC-0449:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów