Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim procesie karnym

W książce zawarto analizę instytucji tajemnicy zawodowej oraz regulacji dotyczących jej ochrony w procesie karnym. Uwzględniono też odnoszące się do zawodowej dyskrecji orzecznictwo i dogmatykę prawa.

więcej

Autorzy: Michał Rusinek,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.02.2007 r.
Kod: KAM-0883:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 63,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 56,70 zł. ( Oszczędzasz: 6,30 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wprowadzenie
str. 11

Rozdział 1
Tajemnica zawodowa w ogólności
str. 15


1.1. Definicja tajemnicy zawodowej
str. 15
1.2. Teoretyczne uzasadnienie i charakter prawny tajemnicy zawodowej
str. 25
1.3. Źródła tajemnicy zawodowej
str. 44
1.3.1. Ustawa
str. 44
1.3.2. Etyka
str. 49
1.3.3. Problem innych źródeł
str. 51
1.3.3.1. Zobowiązanie
str. 51
1.3.3.2. Dobra osobiste
str. 52
1.4. Treść i zakres obowiązku zawodowej dyskrecji
str. 53
1.4.1. Treść obowiązku dyskrecji
str. 54
1.4.2. Zakres przedmiotowy
str. 55
1.4.3. Zakres podmiotowy
str. 58
1.4.4. Zakres temporalny
str. 61

Rozdział 2
Bezwarunkowe zakazy dowodowe
str. 62


2.1. Istota zakazów bezwarunkowych a tajemnica zawodowa
str. 62
2.2. Zakaz przesłuchania obrońcy i adwokata osoby zatrzymanej
str. 71
2.3. Zakaz przesłuchania duchownego
str. 77
2.4. Zakaz dowodzenia treści oświadczenia złożonego wobec biegłego albo lekarza udzielającego pomocy medycznej
str. 79
2.5. Zakaz przesłuchiwania osób obowiązanych do zachowania tajemnicy psychiatrycznej
str. 84

Rozdział 3
Warunkowe zakazy dowodowe
str. 88


3.1. Ochrona tajemnicy
str. 88
3.1.1. Prawo odmowy zeznań
str. 88
3.1.1.1. Charakter uprawnienia z art. 180 § 1 k.p.k.
str. 89
3.1.1.2. Podstawa uprawnienia - obowiązek dyskrecji
str. 92
3.1.1.3. Oświadczenie świadka
str. 99
3.1.2. Zakaz dowodowy z art. 180 § 2 k.p.k.
str. 106
3.2. Uchylenie obowiązku zachowania tajemnicy
str. 113
3.2.1. Zwolnienie z tajemnicy na podstawie art. 180 § 1 k.p.k. - zasada
str. 113
3.2.1.1. Podstawy zwolnienia z tajemnicy
str. 113
3.2.1.2. Tryb zwolnienia z tajemnicy na podstawie art. 180 § 1 k.p.k.
str. 115
3.2.1.3. Zwolnienie na podstawie art. 180 § 1 k.p.k. a ustawy szczególne
str. 118
3.2.1.3.1. Regulacje pomijające kwestię uchylenia tajemnicy
str. 119
3.2.1.3.2. Szczególne regulacje dotyczące uchylenia tajemnicy
str. 120
3.2.1.3.3. Uchylenie tajemnicy z mocy prawa
str. 131
3.2.1.3.4. Próba oceny
str. 132
3.2.2. Uchylenie tajemnicy na podstawie art. 180 § 2 k.p.k.
str. 134
3.2.2.1. Uchylenie zakazu art. 180 § 2 k.p.k. a regulacje zawodowe
str. 134
3.2.2.1.1. Adwokat
str. 134
3.2.2.1.2. Radca prawny
str. 138
3.2.2.1.3. Notariusz
str. 139
3.2.2.1.4. Lekarz
str. 140
3.2.2.1.5. Dziennikarz
str. 142
3.2.2.2. Przesłanki uchylenia zakazu z art. 180 § 2 k.p.k.
str. 144
3.2.3. Problematyka art. 180 § 3 k.p.k. - ochrona prawa do anonimatu
str. 154
3.2.4. Tryb uchylania tajemnicy zawodowej na podstawie art. 180 § 2 k.p.k.
str. 161

Rozdział 4
Ochrona dokumentów zawierających tajemnicę zawodową
str. 173


4.1. Uwagi ogólne
str. 173
4.2. Dotarcie do dokumentu w procesie
str. 176
4.2.1. Przeszukanie i wydanie dokumentu
str. 177
4.2.1.1. Ograniczenie dostępu do dokumentów - zasada z art. 225 § 1 k.p.k.
str. 177
4.2.1.2. Ograniczenie dostępu do dokumentów - wyjątki z art. 225 § 2 i 4 k.p.k.
str. 186
4.2.1.2.1. Osoba podejrzana
str. 186
4.2.1.2.2. Dokumentacja psychiatryczna
str. 189
4.2.1.3. Zakaz zajęcia dokumentów - art. 225 § 3 k.p.k.
str. 191
4.2.1.4. Dopuszczalność czynności poszukiwawczych
str. 196
4.2.2. Inne sposoby dotarcia do dokumentów
str. 199
4.2.2.1. Przyjęcie dokumentu
str. 199
4.2.2.2. Żądanie wydania korespondencji
str. 201
4.2.3. Kontrola i utrwalanie rozmów
str. 204
4.2.4. Pozyskanie danych elektronicznych
str. 211
4.3. Wykorzystanie dokumentów w procesie
str. 213

Rozdział 5
Inne aspekty ochrony tajemnicy zawodowej w procesie karnym
str. 224


5.1. Wyłączenie jawności rozprawy
str. 224
5.2. Tajemnica zawodowa a wyjaśnienia oskarżonego
str. 227
5.3. Tajemnica zawodowa a opinia biegłego
str. 231
5.4. Tajemnica zawodowa a świadek incognito
str. 233
5.5. Zmysłowe dowody rzeczowe a tajemnica zawodowa
str. 234
5.6. Procesowe konsekwencje naruszenia zasad ochrony tajemnicy zawodowej
str. 236

Podsumowanie
str. 243

Bibliografia
str. 247

Ukryj

Opis:

W książce zawarto analizę instytucji tajemnicy zawodowej oraz regulacji dotyczących jej ochrony w procesie karnym. Uwzględniono też odnoszące się do zawodowej dyskrecji orzecznictwo i dogmatykę prawa. Podniesiono kwestie takie jak względny czy bezwzględny charakter tajemnicy zawodów prawniczych, granice ochrony tajemnicy dziennikarskiej, adwokackiej, dotarcie do zawodowych sekretów zawartych w dokumentach i dowodach elektronicznych. Publikacja ta może być interesująca nie tylko dla prawników praktyków, ale dla wszystkich przedstawicieli wolnych zawodów. Będzie dla odbiorcy użyteczna nie tylko w sytuacjach toczącego się postępowania karnego, ale i w codziennym wykonywaniu zawodu.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7526-193-6 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 262
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-0883:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów