Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

2009:

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

W nowym wydaniu Komentarza znacząco rozszerzono zakres omawianych zagadnień.

więcej

Autorzy: Kamil Antonów (red.), Marcin Bartnicki, Bartosz Suchacki,
Seria:  Komentarze ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-0585  Ilość w paczce: 14

Realizacja:
Czas realizacji zamówienia 24 h (dni robocze) + czas dostawy
Cena podstawowa brutto: 93,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 75,12 zł. ( Oszczędzasz: 18,78 zł. )

Spis treści: 


Wykaz skrótów
str. 7

Podstawowa literatura przedmiotu
str. 19

Przedmowa do III wydania
str. 25

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
str. 27
Dział I. Przepisy ogólne
str. 29
Rozdział 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy
str. 29
Rozdział 2. Okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń i ich wysokości
str. 48
Rozdział 3. Niezdolność do pracy
str. 99
Rozdział 4. Podstawa wymiaru emerytur i rent
str. 126
Dział II. Emerytury
str. 155
Rozdział 1. Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.
str. 155 Rozdział 2. Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r.
str. 179
Rozdział 3. Przepisy szczególne dotyczące emerytury dla niektórych ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r.
str. 250
Rozdział 3a. Emerytury górnicze
str. 261
Rozdział 4. Ustalanie wysokości emerytur, o których mowa w art. 27-50e
str. 275
Dział III. Renty z tytułu niezdolności do pracy i renta rodzinna
str. 294
Rozdział 1. Renta z tytułu niezdolności do pracy
str. 294
Rozdział 2. Renta rodzinna
str. 334
Dział IV. Dodatki do emerytur i rent
str. 374
Dział V. Zasiłek pogrzebowy
str. 381
Dział VI. Świadczenia przyznawane w szczególnym trybie
str. 391
Dział VII. Przepisy wspólne dotyczące wysokości świadczeń
str. 404
Rozdział 1. Dolna i górna granica wysokości świadczeń
str. 404
Rozdział 2. Waloryzacja świadczeń
str. 412
Rozdział 3. Zbieg prawa do świadczeń
str. 419
Dział VIII. Zasady ustalania świadczeń
str. 433
Rozdział 1. Powstanie i ustanie prawa do świadczeń
str. 433
Rozdział 2. Zawieszanie lub zmniejszanie świadczeń
str. 443
Rozdział 3. Zmiany w prawie do świadczeń i ich wysokości
str. 459
Dział IX. Postępowanie w sprawach świadczeń i wypłata świadczeń
str. 485
Rozdział 1. Ogólne zasady postępowania
str. 485
Rozdział 2. Obowiązki płatników składek, świadczeniobiorców oraz innych podmiotów
str. 540
Rozdział 3. Ogólne zasady wypłaty świadczeń
str. 551
Rozdział 4. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń, egzekucja i potrącenia ze świadczeń
str. 574
Dział X. Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe
str. 607
Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących
str. 607
Rozdział 2. Przepisy przejściowe
str. 613
Rozdział 3. Przepisy końcowe i uchylające
str. 644

Załącznik do ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
str. 647

Skorowidz rzeczowy
str. 655

Ukryj

Opis:

W nowym wydaniu Komentarza znacząco rozszerzono zakres omawianych zagadnień. Wynika to zarówno z istotnych zmian stanu prawnego, które zaszły od ukazania się drugiego wydania w kwietniu 2007 r. (w tym uchwalenia odrębnych i uwzględnionych w obecnym wydaniu aktów prawnych, tj. ustaw o emeryturach pomostowych, kapitałowych i nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych), jak i poszerzenia prezentowanej wcześniej argumentacji w takich sprawach, jak m.in.: orzekanie o niezdolności do pracy, emerytury nauczycielskie, ustalanie podstawy wymiaru i kwoty bazowej emerytury po innej emeryturze, postępowanie odwoławcze z uwzględnieniem stosowania przepisów procedury cywilnej w sprawach emerytur i rent czy też kapitał początkowy. Atutem trzeciego wydania Komentarza jest również udział nowego autora, który - ze względu na wynikającą z zatrudnienia w ZUS praktyczną znajomość bieżących problemów związanych ze stosowaniem przepisów komentowanej ustawy - w wielu przypadkach zwrócił uwagę na pojawiające się w tej mierze wątpliwości interpretacyjne.

Szczegóły towaru


, Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 668
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-0585 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów