Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Dziesięć wykładów o ekonomii prawa

Pierwsza książka o ekonomii prawa w Polsce.

więcej

Autorzy: Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek, Wojciech Załuski,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-0877:W01D01  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 44,10 zł. ( Oszczędzasz: 4,90 zł. )

Spis treści: 

SPIS TREŚCIPrzedmowa .....................................................................................................7

Założenia

Wykład pierwszy Prawo jako ekonomiczny fakt........................................................................ 11

1. Ekonomiczne funkcje prawa....................................................................... 11

2. Myślenie ekonomiczne w filozofii i teorii prawa ......................................... 12

3. Ekonomiczna analiza prawa........................................................................ 17

4. Problemy z ekonomiczną analizą prawa......................................................20

5. Prawo jako przedmiot złożony ....................................................................22

Wykład drugi Efektywność ekonomiczna............................................................................. 25

1. Sensy postulatu ekonomicznej efektywności...............................................25

2. Krytyka założenia normatywnego ekonomicznej analizy prawa ..................39

Wykład trzeci Ekonomiczne uzasadnienie istnienia moralności i prawa ..............................51

1. Problemy działań wspólnych .......................................................................51

2. Moralność i prawo jako rozwiązanie problemów działań wspólnych ..........63

Wykład czwarty Argumenty ekonomiczne w dyskursie prawniczym........................................ 67

1. Prawniczy dyskurs argumentacyjny .............................................................67

2. Argumenty ekonomiczne............................................................................. 74

Zastosowania

Wykład piąty Optymalizacja procedur prawnych................................................................. 87

1. Prawo jako procedura.................................................................................. 87

2. Prawo procesowe......................................................................................... 94

Spis treści

Wykład szósty Ekonomiczna analiza prawa zobowiązań..................................................... 109

1. Twierdzenie Coase'a.................................................................................. 109

2. Ekonomiczne wymogi wobec prawa zobowiązań...................................... 114

3. Odpowiedzialność kontraktowa................................................................ 119

Wykład siódmy Ekonomiczna analiza prawa deliktowego .................................................... 125

1. Pojęcie prawa deliktowego ........................................................................ 125

2. Cel prawa deliktowego z punktu widzenia analizy ekonomicznej............. 126

3. Teoriogrowa analiza zasad odpowiedzialności deliktowej......................... 128

Wykład ósmy Ekonomiczna analiza prawa karnego........................................................... 139

1. Ekonomiczne uzasadnienie istnienia prawa karnego................................ 139

2. Kara........................................................................................................... 143

3. Podstawy odpowiedzialności karnej.......................................................... 149

Wykład dziewiąty Teoria wyboru publicznego i prawo konstytucyjne....................................... 157

1. Teoria wyboru publicznego........................................................................ 157

2. Prawo konstytucyjne..................................................................................167

Appendix

Wykład dziesiąty Dlaczego prawnicy boją się analizy ekonomicznej? ..................................... 181

1. Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych............................... 181

2. Niepozytywistyczne koncepcje prawa ....................................................... 184

3. Lęki podstawowe....................................................................................... 189

Indeks osób ................................................................................................ 195

Indeks rzeczowy ........................................................................................201

Ukryj

Opis:

Niniejsza książka jest pierwszym opracowaniem w języku polskim omawiającym w sposób kompleksowy jedną z najciekawszych metod analizy prawa, mianowicie metodę ekonomiczną (opracowania, które ukazały się do tej pory w języku polskim, na przykład tłumaczenie książki Stevena Shavelła Ekonomiczna analiza prawa wypadków opublikowane w Transformacjach Prawa Prywatnego w 2006 roku, dotyczyły tylko wybranych jej aspektów).

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7526-085-4 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 208
Rodzaj: , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo ogólne
Kod: KAM-0877:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów