Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Wzruszalność prawomocnych decyzji rentowych

W opracowaniu tym wskazano podstawy prawne wzruszalności prawomocnych decyzji rentowych oraz poddano wnikliwej analizie przesłanki ponownego ustalenia prawa do świadczeń emerytalno-rentowych.

więcej

Autorzy: Renata Babińska,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-0903:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 56,60 zł.
Twoja cena brutto już od: 50,94 zł. ( Oszczędzasz: 5,66 zł. )

Spis treści: Wprowadzenie

Rozdział I

Mechanizm prawny nabycia prawa do świadczeń emerytalno-rentowych

1. Uwagi wstępne

2. Ekspektatywy prawa do świadczeń emerytalno-rentowych

3. Prawa nabyte m abstracto

4. Prawa nabyte m concreto

4.1. Ustalenie prawa do świadczeń emerytalno-rentowych na podstawie decyzji rentowych

4.2. Nabycie prawa do świadczeń emerytalno-rentowych na podstawie decyzji rentowych

Rozdział II

Przedmiot, pojęcie i podstawy prawne wzruszalności

prawomocnych decyzji rentowych

1. Uwagi wstępne

2. Koncepcja wadliwych decyzji rentowych

2.1. Ogólne założenia koncepcji wadliwych decyzji rentowych

2.2. Materialna i procesowa wadliwość decyzji rentowych

2.3. Pojęcie wadliwych decyzji rentowych

3. Koncepcja zdezaktualizowanych decyzji rentowych

4. Pojęcie wzruszalności decyzji rentowych

4.1. Pojęcie wzruszalności wadliwych czynności prawnych w prawie cywilnym

4.2. Pojęcie wzruszalność wadliwych decyzji administracyjnych

4.3. Wzruszalność jako szczególny sposób pozbawienia skutków prawnych prawomocnych decyzji rentowych

4.3.1. Charakter i skutki prawne decyzji uchylających (zmieniających) prawomocne decyzje rentowe

4.3.2. Prawomocność czy ostateczność decyzji rentowych

4.3.3. Pojęcie wzruszalności prawomocnych decyzji rentowych

4.3.4. Podstawy prawne wzruszalności prawomocnych decyzji rentowych

4.3.5. Wzruszalność konstytutywnych decyzji rentowych

Rozdział III

Wzruszalność a prawomocność decyzji rentowych

1. Uwagi wstępne

2. Problem prawomocności decyzji rentowych jako decyzji administracyjnych

3. Zagadnienie prawomocności decyzji rentowych

4. Prawomocność jako atrybut decyzji rentowych

Rozdział IV

Wzruszalność prawomocnych decyzji rentowych ze względu

na okoliczności istniejące przed ich wydaniem

1. Uwagi wstępne

2. Wzruszalność prawomocnych decyzji rentowych w trybie ponownego ustalenia prawa do świadczeń emerytalno-rentowych

2.1. Dopuszczalność ponownego ustalenia prawa do świadczeń emerytalno-rentowych

2.2. Przesłanki ponownego ustalenia prawa do świadczeń emerytalno-rentowych

2.2.1. Uwagi ogólne

2.2.2. Przedłożenie nowych dowodów

2.2.3. Ujawnienie okoliczności istniejących przed wydaniem decyzji

2.2.4. Przesłanka z przepisu art. 114 ust. la ustawy emerytalnej

2.3. Tryb ponownego ustalenia prawa do świadczeń emerytalno-rentowych

2.4. Charakter prawny ponownego ustalenia prawa do świadczeń emerytalno-rentowych na tle instytucji wznowienia postępowania administracyjnego i sądowego

3. Wzruszalność prawomocnych decyzji rentowych na skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Rozdział V

Wzruszalność prawomocnych decyzji rentowych ze względu na nowe okoliczności faktyczne

1. Uwagi wstępne

2. Wzruszalność prawomocnych decyzji rentowych na skutek ustania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych

2.1. Ustanie prawa do świadczeń emerytalno-rentowych z powodu ustania któregokolwiek z warunków wymaganych do uzyskania tego prawa

2.2. Ustanie prawa do świadczeń emerytalno-rentowych z powodu ustania niezdolności do pracy

3. Wzruszalność prawomocnych decyzji rentowych na skutek przywrócenia prawa do świadczeń rentowych

4. Wzruszalność prawomocnych decyzji rentowych na skutek zmiany wysokości świadczeń emerytalno-rentowych

Rozdział VI

Konsekwencje prawne wzruszenia prawomocnych decyzji rentowych

1. Uwagi wstępne

2. Wstrzymanie wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych

3. Zwrot nienależnych świadczeń emerytalno-rentowych

4. Wyplata świadczeń emerytalno-rentowych

5. Konsekwencje prawne wzruszenia prawomocnych decyzji rentowych w następstwie błędu organu rentowego lub odwoławczego

5.1. Pojęcie i rodzaje błędu organu rentowego lub odwoławczego

5.2. Błąd organu rentowego lub odwoławczego a zasady wypłaty świadczeń

5.3. Błąd organu rentowego lub odwoławczego a zwrot nienależnie pobranych świadczeń w trybie ustawy emerytalnej

5.4. Błąd organu rentowego lub odwoławczego a zwrot nienależnych świadczeń w trybie procesu cywilnego

Bibliografia

Ukryj

Opis:

W opracowaniu tym wskazano podstawy prawne wzruszalności prawomocnych decyzji rentowych oraz poddano wnikliwej analizie przesłanki ponownego ustalenia prawa do świadczeń emerytalno-rentowych. Zostały też omówione konsekwencje prawne uchylenia lub zmiany prawomocnych decyzji rentowych, w tym zagadnienie wstrzymania wypłaty świadczeń, zwrotu nienależnie pobranych kwot emerytur i rent oraz wpływu błędu organu rentowego lub sądu na sytuację prawną świadczeniobiorców i osób uprawnionych do świadczeń. Zawarto tu także rozważania na temat wpływu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o niekonstrukcyjności normy prawnej na trwałość decyzji rentowych opartych na tej normie. Książka ta powinna zainteresować osoby pracujące w organach stosujących prawo emerytalno-rentowe oraz świadczeniobiorców.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7526-184-4 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 224
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo cywilne
Kod: KAM-0903:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów