Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2007:

Wyroki sądów pierwszej instancji, sądów apelacyjnych oraz Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych, handlowych i gospodarczych

Publikacja nawiązuje do nowego fenomenu proceduralnego: sądy polskie i odpowiednio każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej są obecnie sądami Unii Europejskiej...

więcej

Autorzy: Kazimierz Piasecki,
Seria:  Biblioteka Sądowa
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-0859:W01D01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: Wykaz skrótów
Przedmowa

Część pierwsza
Wyroki sądów okręgowych jako pierwszej instancji

Rozdział I
Etapowa struktura postępowania cywilnego i jej konsekwencje proceduralne w zakresie wyroków sądów pierwszej instancji, sądów apelacyjnych i Sądu Najwyższego

Rozdział II
Poprawność proceduralna warunków tworzenia wyroku

Rozdział III
Wyrok w systemie decyzji. Koncepcje teoretyczne istoty wyroku w sprawach cywilnych

Rozdział IV
Procesowotechniczne i psychologiczne oraz logiczne aspekty tworzenia wyroku

Rozdział V
Podstawa faktyczna wyroku

Rozdział VI
Podstawa materialnoprawna wyroku

Rozdział VII
Sentencja wyroku

Rozdział VIII
Uzasadnienie wyroku

Rozdział IX
Wyroki i inne orzeczenia merytoryczne

Rozdział X
Wyroki w sprawach nietypowych

Rozdział XI
Klasyfikacja wyroków na podstawie różnych kryteriów

Rozdział XII
Zasady orzekania jako swoiste reguły merytoryczne i proceduralne

Rozdział XIII
Rektyfikacja wyroków

Rozdział XIV
Prawomocność wyroków i powaga rzeczy osądzonej

Część II
Wyroki sądów apelacyjnych

Rozdział I
Ogólna charakterystyka apelacji i postępowania prowadzącego do wydania wyroku przez sąd drugiej instancji

Rozdział II
Wymagania formalne skargi apelacyjnej. Kontrola wstępna skargi apelacyjnej przez sąd pierwszej instancji i sąd drugiej instancji

Rozdział III
Przesłanki dopuszczalności apelacji poza wymaganiami formalnymi. Zakres kognicji

Rozdział IV
Wyroki podlegające zaskarżeniu apelacją

Rozdział V
Przedmiot kontroli wyroków sądów pierwszej instancji przez sąd apelacyjny

Rozdział VI
Nowe fakty i dowody oraz postępowanie dowodowe w sądach apelacyjnych

Rozdział VII
Kwalifikowane problemy wykładni i stosowania prawa w postępowaniu apelacyjnym

Rozdział VIII
Wyroki sądów apelacyjnych. Postanowienia

Część trzecia
Wyroki i inne orzeczenia Sądu Najwyższego

Rozdział I
Wyrokowanie Sądu Najwyższego na trzecim poziomie funkcjonowania sądownictwa na skutek skargi kasacyjnej

Rozdział II
Ustawowe wyłączenia skargi kasacyjnej oraz selekcja spraw dokonywana przez Sąd Najwyższy

Rozdział III
Treść skargi kasacyjnej

Rozdział IV
Podstawy skargi kasacyjnej. Nieważność postępowania

Rozdział V
Znaczenie proceduralnoprawne faktów, ustaleń faktycznych i oceny dowodów w postępowaniu kasacyjnym

Rozdział VI
Skarga kasacyjna Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich. Udział Prokuratora Generalnego w postępowaniu kasacyjnym

Rozdział VII
Wyroki Sądu Najwyższego w systemie pozostałych jurysdykcji Sądu Najwyższego

Rozdział VIII
Orzeczenie Sądu Najwyższego wydane na podstawie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia


Aneks I
Wyroki sądu pierwszej instancji
1. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 2 stycznia 2006 r. oddalający powództwo
2. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 3 listopada 2005 r. uwzględniający powództwo

Wyroki sądów apelacyjnych
1. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 lipca 2005 r. oddalający apelację
2. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2005 r. oddalający apelację

Wyroki Sądu Najwyższego
1. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2005 r. uchylający wyrok sądu apelacyjnego i przekazujący sprawę do ponownego rozpoznania
2. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 2005 r. oddalający skargę kasacyjną od wyroku sądu apelacyjnego
3. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 2005 r. uchylający wyrok sądu apelacyjnego i przekazujący sprawę do ponownego rozpoznania
4. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2005 r. odrzucające skargę kasacyjną
5. Uchwała składu trzech sędziów Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2005 r.
6. Uchwała składu trzech sędziów Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca 2005 r.
7. Uchwała składu trzech sędziów Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2005 r.
8. Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2005 r.

Ukryj

Opis:

W książce przedstawiono zasadnicze reguły wyrokowania sądów na trzech poziomach instancyjnych. Opracowanie obejmuje m.in. określone zasady tworzenia wyroku, swoiste merytoryczne reguły orzekania, klasyfikacje wyroków oparte na różnych kryteriach. Publikacja nawiązuje do nowego fenomenu proceduralnego: sądy polskie i odpowiednio każdego państwa członkowskiego UE są obecnie sądami UE, niezależnie od tego, czy stosuje się w ramach autonomii proceduralnej k.p.c., czy też normy proceduralne zamieszczone w aktach prawnych UE.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7526-021-2 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 280
Rodzaj: , Medium: książki (WKP)
Dział: Konstytucja
Kod: KAM-0859:W01D01 Miejsce wydania: Kraków

Informacje biograficzne autorów