Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
MERITUM Prawo spółek [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK PDF]

Publikacja stanowi swoisty przewodnik po problematyce prawa spółek. W odróżnieniu od dostępnych na rynku komentarzy, monografii, podręczników na ten temat, opracowanie ma charakter praktyczny i kompleksowy.

więcej

Autorzy: Andrzej Kidyba (red. naukowy),
Seria:  Meritum
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  10 czerwca 2016 r.
Kod: ABC-0383;pakiet  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Słowo wstępne | str. 9

Wykaz skrótów | str. 11

Część I. Zagadnienia wstępne. Spółka cywilna | str. 15

Rozdział I. Zagadnienia wstępne | str. 17
1. Uwagi ogólne | str. 19
2. Klasyfikacja spółek | str. 25

Rozdział II. Spółka cywilna | str. 53
1. Uwagi ogólne | str. 58
2. Powstanie spółki | str. 82
3. Stosunki majątkowe | str. 101
4. Stosunki wewnętrzne | str. 115
5. Stosunki zewnętrzne | str. 121
6. Wspólnicy | str. 139
7. Rozwiązanie spółki | str. 153
8. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową | str. 162
9. Aspekty podatkowe | str. 168
10. Dochodzenie roszczeń | str. 177
11. Rachunek bankowy wspólników spółki cywilnej | str. 185
12. Spółka cicha | str. 200
13. Wzory umów i innych dokumentów | str. 210

Część II. Spółki prawa handlowego | str. 221

Rozdział III. Wspólne regulacje spółek prawa handlowego | str. 223
1. Firma | str. 225
2. Prokura | str. 253
3. Rejestr przedsiębiorców | str. 280
4. Spółka dominująca | str. 307

Rozdział IV. Spółka jawna | str. 333
1. Uwagi ogólne | str. 336
2. Powstanie spółki | str. 349
3. Stosunki majątkowe | str. 371
4. Stosunki wewnętrzne | str. 377
5. Stosunki zewnętrzne | str. 396
6. Wspólnicy | str. 427
7. Rozwiązanie spółki | str. 446
8. Upadłość spółki | str. 456
9. Procesy transformacyjne | str. 464
10. Wzory i wzorce umów i innych dokumentów | str. 477

Rozdział V. Spółka partnerska | str. 511
1. Uwagi ogólne | str. 512
2. Powstanie spółki | str. 513
3. Stosunki majątkowe | str. 520
4. Stosunki wewnętrzne | str. 522
5. Stosunki zewnętrzne | str. 525
6. Wspólnicy | str. 538
7. Rozwiązanie | str. 556
8. Upadłość | str. 560
9. Procesy transformacyjne | str. 563
10. Aspekt podatkowy | str. 567
11. Wzory umów i innych dokumentów | str. 569

Rozdział VI. Spółka komandytowa | str. 571
1. Uwagi ogólne | str. 574
2. Powstanie spółki | str. 588
3. Stosunki majątkowe | str. 600
4. Stosunki wewnętrzne | str. 611
5. Stosunki zewnętrzne | str. 627
6. Wspólnicy | str. 663
7. Rozwiązanie i likwidacja spółki | str. 675
8. Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne | str. 687
9. Procesy transformacyjne | str. 696
10. Aspekty podatkowe | str. 712
11. Wzory umów i innych dokumentów | str. 717

Rozdział VII. Spółka komandytowo-akcyjna | str. 731
1. Uwagi ogólne | str. 735
2. Powstanie spółki | str. 744
3. Stosunki majątkowe | str. 750
4. Stosunki wewnętrzne | str. 755
5. Stosunki zewnętrzne | str. 769
6. Wspólnicy spółki | str. 777
7. Rozwiązanie i likwidacja spółki | str. 793
8. Transformacje spółki | str. 805
9. Restrukturyzacja spółki | str. 826
10. Upadłość spółki | str. 835
11. Wzory umów i innych dokumentów | str. 848

Rozdział VIII. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 853
1. Uwagi ogólne | str. 859
2. Powstanie spółki | str. 877
3. Stosunki majątkowe | str. 906
4. Organy spółki | str. 985
5. Odpowiedzialność w spółce | str. 1099
6. Wspólnicy | str. 1209
7. Rozwiązanie i likwidacja spółki | str. 1275
8. Restrukturyzacja spółki | str. 1294
9. Upadłość spółki | str. 1312
10. Procesy transformacyjne | str. 1341
11. Wzory umów i dokumentów | str. 1388

Rozdział IX. Spółka akcyjna | str. 1421
1. Charakter prawny i zastosowanie spółki akcyjnej | str. 1429
2. Powstanie spółki akcyjnej | str. 1475
3. Akcje i prawa z nich wynikające | str. 1545
4. Kapitał zakładowy oraz operacje na nim dokonywane | str. 1617
5. Organy spółki | str. 1664
6. Stosunki wewnętrzne w spółce | str. 1766
7. Odpowiedzialność w spółce | str. 1787
8. Rozwiązanie i likwidacja spółki | str. 1827
9. Upadłość spółki | str. 1849
10. Procesy transformacyjne spółki | str. 1901
11. Opodatkowanie spółki akcyjnej | str. 1964

Rozdział X. Europejskie formy spółek | str. 2003
1. Spółka europejska (SE) | str. 2006
2. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych (EZIG) | str. 2041
3. Spółdzielnia europejska (SCE) | str. 2054

Indeks rzeczowy | str. 2079

Ukryj

Opis:

Publikacja stanowi swoisty przewodnik po problematyce prawa spółek. Obejmuje nie tylko przystępne omówienie zagadnień spółek prawa handlowego uregulowanych przepisami kodeksu spółek handlowych, tj. spółek:

 • jawnej,
 • partnerskiej,
 • komandytowej,
 • komandytowo-akcyjnej,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • akcyjnej,
ale także spółki cywilnej działającej na podstawie kodeksu cywilnego, spółki cichej będącej umową nienazwaną, oraz europejskich form spółek.

W odróżnieniu od dostępnych na rynku komentarzy, monografii, podręczników na ten temat, opracowanie ma charakter praktyczny i kompleksowy. Dlatego też autorzy unikają prezentacji różnych stanowisk doktryny, a jeżeli zostało to uczynione, to przede wszystkim ze względu na wagę problemu czy trudności w jednoznacznym jego rozstrzyganiu. Ograniczono również do minimum liczbę odniesień do literatury. W przedstawieniu danego tematu zwraca się uwagę na to, co jest ważne zdaniem autora, podawane są przykłady prawidłowego zastosowania przepisów w praktyce, czytelne podsumowanie poprzez podanie konkretnej podstawy prawnej, reprezentatywnego aktualnego orzecznictwa z przytoczeniem tezy wyroku oraz wykazu istotnych pozycji literatury. Na uwagę zasługują także zamieszczone do praktycznego wykorzystania wzory umów.

Korzystaniu z publikacji oraz szybkiemu odnajdywaniu potrzebnych w pracy informacji służą również:
 • układ treści podzielony na niewielkie, zwięzłe fragmenty;
 • zamieszczone na marginesach numery, które wskazują ważne pojęcie wraz z jego objaśnieniem;
 • wewnętrzne odesłania w tekście, umożliwiające w szybki sposób odszukanie interesującego zagadnienia, które pojawiło się w innym miejscu publikacji; dzięki temu uniknięto zbędnych powtórzeń i rozpraszających dygresji;
 • liczne, wyraźnie wyodrębnione przykłady, ilustrujące stosowanie danej regulacji;
 • uwypuklenie najistotniejszych kwestii przez zaznaczenie ich ramką i hasłem "WAŻNE";
 • szczegółowy i wyczerpujący indeks rzeczowy z odniesieniami do numerów na marginesie tekstu;
 • przyjazna dla czytelnika szata graficzna i zakładki.
W nowym, piątym wydaniu Czytelnicy odnajdą analizę zmian w stanie prawnym, które weszły w życie od 2014 r. Szczególnie należy tu wymienić nową ustawę z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne. Uwzględniono także wybór najnowszego orzecznictwa dotyczącego omawianej dziedziny.

Autorami są specjaliści różnych dziedzin prawa, głównie prawa handlowego, prawa i postępowania cywilnego, prawa gospodarczego, reprezentujący kilka ośrodków akademickich (Lublin, Wrocław, Kraków, Katowice, Łódź), którzy w większości łączą pracę naukową z wykonywaniem zawodów prawniczych.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla praktyków prawa, w tym radców prawnych, adwokatów, sędziów, notariuszy. Zainteresuje również prezesów spółek, członków rad nadzorczych i zarządów spółek, prokurentów i menedżerów, którzy w swojej pracy stykają się z problematyką prawa spółek. Będzie pomocna dla aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów studiów podyplomowych i studiów menedżerskich związanych z omawianą problematyką.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8697-5 , Oprawa: miękka z tworzywa , Format: B5 (176 x 250 mm) , 2000
Rodzaj: poradnik , Medium: pakiet
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo handlowe
Kod: ABC-0383;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów