Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Implementacja dyrektyw telekomunikacyjnych

Opracowanie dotyczy prawnych aspektów funkcjonowania europejskiego sektora telekomunikacyjnego, który w dużej mierze, choć nie wyłącznie, jest regulowany właśnie na poziomie wspólnotowym...

więcej

Autorzy: Ewa Galewska,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-0828:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 52,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 46,80 zł. ( Oszczędzasz: 5,20 zł. )

Spis treści: 


Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Rozdział I.
Dyrektywa jako podstawowe źródło wspólnotowego prawa telekomunikacyjnego

1. Ogólna charakterystyka dyrektywy telekomunikacyjnej jako aktu prawa wspólnotowego
1.1. Miejsce dyrektywy pośród wtórnych źródeł europejskiego prawa telekomunikacyjnego
1.2. Traktatowe podstawy stanowienia dyrektyw telekomunikacyjnych
1.3. Adresaci dyrektyw telekomunikacyjnych
2. Rola dyrektywy jako instrumentu implementacji postanowień i celów traktatowych
2.1. Przyczyny i kierunki interwencji legislacyjnej w ramach rynku telekomunikacyjnego
2.2. Dyrektywy liberalizacyjne
2.3. Dyrektywy harmonizacyjne
2.4. Dyrektywy łączności elektronicznej
3. Obowiązki i sposoby implementacji dyrektyw telekomunikacyjnych
3.1. Pojęcie implementacji
3.2. Obowiązek implementacji dyrektyw
3.2.1. Podstawy prawne
3.2.2. Obowiązek pełnej i prawidłowej implementacji dyrektywy w wyznaczonym terminie
3.2.3. Formy i środki prawidłowej implementacji
3.2.4. Formy braku realizacji przez państwa obowiązku prawidłowej implementacji

Rozdział II
Praktyka implementacji dyrektyw telekomunikacyjnych w wybranych państwach członkowskich

1. Warunki i sposoby pełnej implementacji dyrektyw telekomunikacyjnych na przykładzie Holandii
1.1. Ogólna charakterystyka rozwiązań holenderskich w zakresie form i metod implementacji dyrektyw telekomunikacyjnych
1.2. Wprowadzanie konkurencji na holenderskim rynku telekomunikacyjnym
1.3. Implementacja poszczególnych dyrektyw telekomunikacyjnych w Holandii
1.3.1. Krajowy organ regulacyjny
1.3.2. Autoryzacja działalności w sektorze łączności elektronicznej
1.3.3. Usługa powszechna
1.3.4. Dostęp do infrastruktury sieciowej i połączenia między sieciami łączności elektronicznej
2. Charakterystyka najczęściej występujących trudności implementacji dyrektyw telekomunikacyjnych w świetle raportów Komisji i orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości
2.1. Luksemburg
2.2. Grecja
2.3. Belgia
2.4. Włochy
2.5. Francja

Rozdział III
Sądowa i administracyjna kontrola przestrzegania postanowień dyrektyw telekomunikacyjnych

l. Działalność kontrolna sądów i organów krajowych
1.1. Wspólnotowe zasady działania sądów i organów krajowych w zapewnianiu skuteczności dyrektywom
1.1.1. Obowiązek interpretowania kraj owych norm prawnych w zgodzie z postanowieniami dyrektyw
1.1.2. Bezpośrednia skuteczność dyrektyw
1.1.3. Orzekanie w kwestii odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za naruszenie prawa wspólnotowego
2. Administracyjna kontrola implementacji dyrektyw telekomunikacyjnych
2.1. Rola krajowych organów regulacyjnych w kontroli przestrzegania dyrektyw telekomunikacyjnych
2.2. Działania kontrolne Komisji Europejskiej
2.2.1. Ogólne uwagi o kompetencjach kontrolnych Komisji Europejskiej wprawie wspólnotowym
2.2.2. Formy działań Komisji zmierzających do zapewnienia prawidłowej implementacji dyrektyw telekomunikacyjnych
3. Rola sądownictwa krajowego i wspólnotowego w zapewnianiu prawidłowej implementacji dyrektyw telekomunikacyjnych
3.1. Zapewnianie prawidłowej implementacji dyrektyw telekomunikacyjnych przez sądy krajowe
3.2. Rola orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w procesie wdrażania dyrektyw telekomunikacyjnych
3.2.1. Orzeczenia wstępne jako instrument zapewniania spójnej realizacji założeń dyrektyw telekomunikacyjnych w prawie krajowym
3.2.2. Sądowe postępowanie o naruszenie prawa wspólnotowego z art. 226 TWE

Wnioski końcowe
Literatura
Dokumenty
Raporty
Dokumenty międzynarodowe
Prawo Wspólnoty Europejskiej
Akty prawa holenderskiego
Orzeczenia sądów
Relacje prasowe
Strony internetowe

Ukryj

Opis:

Opracowanie dotyczy prawnych aspektów funkcjonowania europejskiego sektora telekomunikacyjnego, który w dużej mierze, choć nie wyłącznie, jest regulowany właśnie na poziomie wspólnotowym. Ten system stanowi przykład mieszanej formy regulacji prawnej, gdzie obok norm wspólnotowych funkcjonują regulacje narodowe państw członkowskich. Podstawowym założeniem książki jest przedstawienie zasad implementacji tak specyficznego aktu prawnego, jakim jest dyrektywa, w tak szczególnym otoczeniu prawnym, jakim jest sektor telekomunikacji. Badania realizowane w ramach wskazanego założenia są skierowane na ukazanie specyficznych cech dyrektywy telekomunikacyjnej wyróżniających ją spośród pozostałych źródeł wspólnotowego prawa telekomunikacyjnego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7526-068-7 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 336
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo telekomunikacyjne
Kod: KAM-0828:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Kraków

Informacje biograficzne autorów