Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Dodaję do koszyka

Prawne podstawy przedsiębiorczości

Prezentowana książka w zwięzły sposób omawia najważniejsze regulacje z zakresu polskiego prawa gospodarczego, tworząc prawne podstawy przedsiębiorczości w naszym kraju

więcej

Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15.09.2008 r.
Kod: KAM-0840:W02Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

Dr Piotr Horosz - doktor prawa, adiunkt w Katedrze Administracji i Prawa na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach, docent w Zakładzie Prawa Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego.

Dr Jarosław R. Antoniuk - doktor prawa, asesor sądowy w Sądzie Rejonowym w Chorzowie, wykładowca w Katedrze Administracji i Prawa na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach, autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, a zwłaszcza problematyki własności intelektualnej.
Rozdział 1
Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza

str. 17
1.1. Przedsiębiorczość a prawo gospodarcze
str. 17
1.1.1. Pojęcie przedsiębiorczości
str. 17
1.1.2. Prawo gospodarcze jako prawna podstawa przedsiębiorczości
str. 18
1.1.3. Źródła prawa gospodarczego
str. 20
1.2. Pojęcie i cechy charakterystyczne działalności gospodarczej
str. 23
1.3. Przedsiębiorczość w traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską - podstawowe swobody
str. 25
1.3.1. Swoboda przedsiębiorczości
str. 25
1.3.2. Swoboda świadczenia usług
str. 28
1.3.3. Swobody przepływu towarów i kapitału
str. 30

Rozdział 2
Przedsiębiorca

str. 34
2.1. Pojęcie przedsiębiorcy
str. 34
2.2. Przedsiębiorca a przedsiębiorstwo
str. 35
2.3. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych
str. 37
2.4. Rodzaje przedsiębiorców
str. 39
2.4.1. Osoby fizyczne
str. 39
2.4.2. Osoby prawne
str. 44
2.4.3. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
str. 46
2.4.4. Mikroprzedsiębiorcy oraz mali i średni przedsiębiorcy
str. 46
2.5. Firma przedsiębiorcy
str. 48
2.6. Przedstawicielstwo
str. 49
2.6.1. Pojęcie przedstawicielstwa i jego rodzaje
str. 49
2.6.2. Pełnomocnictwo i jego rodzaje
str. 50
2.6.3. Prokura
str. 52

Rozdział 3
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

str. 54
3.1. Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej
str. 54
3.1.1. Zasada wolności działalności gospodarczej
str. 54
3.1.2. Zasada rejestracji przedsiębiorców
str. 55
3.1.3. Zasada dokonywania przez przedsiębiorcę rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego
str. 56
3.1.4. Pozostałe zasady wykonywania działalności gospodarczej
str. 58
3.2. Koncesje i zezwolenia oraz regulowana działalność gospodarcza
str. 59
3.2.1. Zagadnienia ogólne
str. 59
3.2.2. Koncesje
str. 60
3.2.3. Zezwolenia
str. 67
3.2.4. Działalność regulowana
str. 69

Rozdział 4
Pojęcie spółki i klasyfikacja spółek

str. 72
4.1. Pojęcie i geneza spółek
str. 72
4.2. Klasyfikacja spółek
str. 73

Rozdział 5
Spółki osobowe

str. 78
5.1. Spółki osobowe prawa cywilnego
str. 78
5.1.1. Spółka cywilna
str. 78
5.1.2. Spółka cicha
str. 81
5.2. Spółki osobowe prawa handlowego
str. 81
5.2.1. Zagadnienia ogólne
str. 81
5.2.2. Spółka jawna
str. 82
5.2.3. Spółka partnerska
str. 90
5.2.4. Spółka komandytowa
str. 99
5.2.5. Spółka komandytowo-akcyjna
str. 105

Rozdział 6
Spółki kapitałowe

str. 111
6.1. Zagadnienia ogólne
str. 111
6.2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
str. 112
6.2.1. Zagadnienia ogólne
str. 112
6.2.2. Utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
str. 113
6.2.3. Wspólnicy w spółce z o.o
str. 117
6.2.4. Organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
str. 120
6.2.5. Rozwiązanie i likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
str. 125
6.3. Spółka akcyjna
str. 126
6.3.1. Zagadnienia ogólne
str. 126
6.3.2. Powstanie spółki akcyjnej
str. 127
6.3.3. Organy spółki akcyjnej
str. 131
6.3.4. Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej
str. 133

Rozdział 7
Łączenie się, podział i przekształcanie spółek handlowych

str. 135
7.1. Przekształcanie spółek handlowych
str. 135
7.2. Łączenie się spółek handlowych
str. 138
7.3. Podział spółek handlowych
str. 139

Rozdział 8
Umowy i ich wykonanie

str. 141
8.1. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa umów
str. 141
8.1.1. Pojęcie zobowiązania
str. 141
8.1.2. Pojęcie świadczenia i jego rodzaje
str. 141
8.1.3. Pojęcie umowy i jej rodzaje
str. 143
8.1.4. Zasada swobody umów
str. 145
8.2. Zawarcie umowy
str. 146
8.2.1. Tryby zawarcia umowy
str. 146
8.2.2. Zawarcie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa
str. 152
8.2.3. Zawarcie umowy na odległość
str. 154
8.3. Formy umowy
str. 156
8.4. Wzorce umów
str. 161
8.5. Dodatkowe zastrzeżenia umowne
str. 162
8.6. Wykonanie umowy
str. 163
8.7. Skutki niewykonania umowy
str. 168

Rozdział 9
Wybrane umowy

str. 171
9.1. Sprzedaż
str. 171
9.1.1. Prawa i obowiązki stron
str. 172
9.1.2. Przedawnienie
str. 172
9.1.3. Rękojmia za wady
str. 172
9.1.4. Gwarancja jakości
str. 176
9.1.5. Szczególne rodzaje sprzedaży
str. 177
9.1.6. Sprzedaż konsumencka
str. 179
9.2. Dostawa
str. 181
9.2.1. Prawa i obowiązki stron
str. 181
9.2.2. Zakończenie umowy
str. 182
9.2.3. Rękojmia za wady fizyczne
str. 182
9.3. Umowa o dzieło
str. 182
9.3.1. Prawa i obowiązki stron
str. 183
9.3.2. Zakończenie umowy o dzieło
str. 185
9.3.3. Rękojmia za wady dzieła
str. 186
9.3.4. Przedawnienie
str. 186
9.4. Umowa o roboty budowlane
str. 186
9.4.1. Prawa i obowiązki stron
str. 188
9.5. Najem
str. 189
9.5.1. Prawa i obowiązki stron
str. 189
9.5.2. Rękojmia za wady rzeczy
str. 190
9.5.3. Zakończenie umowy najmu
str. 191
9.5.4. Przedawnienie
str. 193
9.6. Dzierżawa
str. 193
9.6.1. Prawa i obowiązki stron
str. 194
9.6.2. Zakończenie umowy dzierżawy
str. 194
9.7. Użyczenie
str. 195
9.7.1. Prawa i obowiązki stron
str. 196
9.7.2. Zakończenie umowy użyczenia
str. 196
9.7.3. Przedawnienie
str. 197
9.8. Umowa leasingu
str. 197
9.8.1. Prawa i obowiązki stron
str. 198
9.8.2. Zakończenie umowy leasingu
str. 200
9.8.3. Opcja przeniesienia własności
str. 200
9.9. Pożyczka
str. 201
9.9.1. Prawa i obowiązki stron
str. 201
9.9.2. Zakończenie umowy
str. 202
9.9.3. Przedawnienie
str. 202
9.9.4. Pożyczka a użyczenie
str. 202
9.10. Zlecenie
str. 202
9.10.1. Prawa i obowiązki stron
str. 203
9.10.2. Zakończenie umowy
str. 204
9.10.3. Przedawnienie
str. 205
9.11. Umowa agencyjna
str. 205
9.11.1. Prawa i obowiązki stron
str. 206
9.11.2. Ograniczenie działalności konkurencyjnej agenta
str. 209
9.11.3. Zakończenie umowy agencyjnej
str. 210
9.12. Komis
str. 210
9.12.1. Prawa i obowiązki stron
str. 211
9.12.2. Odpowiedzialność komisanta za wady rzeczy
str. 211
9.12.3. Zakończenie umowy komisu
str. 212
9.13. Przewóz
str. 212
9.13.1. Przewóz osób
str. 213
9.13.2. Przewóz rzeczy
str. 215
9.14. Spedycja
str. 217
9.14.1. Prawa i obowiązki stron
str. 218
9.14.2. Zakończenie umowy
str. 219
9.14.3. Przedawnienie
str. 219
9.15. Przechowanie
str. 219
9.15.1. Prawa i obowiązki stron
str. 220
9.15.2. Zakończenie umowy
str. 220
9.16. Umowa składu
str. 221
9.16.1. Prawa i obowiązki stron
str. 222
9.16.2. Zakończenie umowy
str. 223
9.17. Umowa ubezpieczenia
str. 224
9.17.1. Zawarcie umowy
str. 225
9.17.2. Prawa i obowiązki stron
str. 226
9.17.3. Zakończenie umowy
str. 229
9.17.4. Przedawnienie
str. 229
9.17.5. Rodzaje umów
str. 230

Rozdział 10
Wybrane zagadnienia związane z finansami przedsiębiorcy

str. 234
10.1. Przedsiębiorcy i banki
str. 234
10.1.1. Pojęcie banku i klasyfikacja banków
str. 234
10.1.2. Umowa rachunku bankowego
str. 235
10.1.3. Stosunki kredytowe
str. 238
10.2. Zabezpieczenia kredytu i innych wierzytelności w obrocie gospodarczym
str. 240
10.2.1. Ryzyko kredytowe. Pojęcie i rodzaje zabezpieczeń kredytowych
str. 240
10.2.2. Zabezpieczenia osobiste
str. 241
10.2.3. Zabezpieczenia rzeczowe
str. 243
10.3. Papiery wartościowe
str. 252
10.3.1. Pojęcie papieru wartościowego w nauce prawa i ich klasyfikacja
str. 252
10.3.2. Akcje jako przykład papierów wartościowych udziałowych
str. 254
10.3.3. Wierzycielskie papiery wartościowe
str. 255
10.3.4. Konosamenty jako przykład towarowych papierów wartościowych
str. 259

Rozdział 11
Upadłość przedsiębiorcy

str. 261
11.1. Zagadnienia ogólne
str. 261
11.2. Podmiotowy zakres stosowania ustawy
str. 262
11.3. Podstawy ogłoszenia upadłości
str. 264
11.4. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
str. 266
11.4.1. Wszczęcie postępowania upadłościowego
str. 266
11.4.2. Postępowanie zabezpieczające i dowód z opinii biegłego
str. 269
11.4.3. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości i rodzaje upadłości
str. 270
11.4.4. Lista wierzytelności
str. 273
11.4.5. Zgromadzenie wierzycieli i rada wierzycieli
str. 275
11.5. Skutki ogłoszenia upadłości
str. 277
11.5.1. Skutki ogłoszenia upadłości dla osoby upadłego
str. 277
11.5.2. Skutki ogłoszenia upadłości dla majątku upadłego - masa upadłości
str. 278
11.5.3. Skutki ogłoszenia upadłości dla umów zawartych przez upadłego i jego zobowiązań
str. 279
11.5.4. Dopuszczalność potrącania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
str. 282
11.5.5. Skutki ogłoszenia upadłości dla spadków nabytych przez upadłego
str. 284
11.5.6. Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego
str. 284
11.5.7. Wpływ ogłoszenia upadłości na inne postępowania
str. 285
11.6. Bezskuteczność czynności upadłego
str. 286
11.7. Likwidacja masy upadłości i podział funduszy w upadłości likwidacyjnej
str. 289
11.7.1. Likwidacja masy upadłości
str. 289
11.7.2. Podział funduszy masy upadłości
str. 291
11.7.3. Zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego likwidacyjnego
str. 294
11.8. Przebieg postępowania upadłościowego w przypadku ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu
str. 295
11.8.1. Propozycje układowe
str. 295
11.8.2. Zakres układu i podział wierzytelności na kategorie
str. 297
11.8.3. Zawarcie i zatwierdzenie układu
str. 298
11.8.4. Zmiana i uchylenie układu
str. 300

Rozdział 12
Własność intelektualna

str. 302
12.1. Przedmiot własności intelektualnej
str. 302
12.2. Charakter własności intelektualnej
str. 303
12.3. Geneza własności intelektualnej
str. 304
12.4. Źródła własności intelektualnej
str. 305

Rozdział 13
Prawo autorskie i prawa pokrewne

str. 309
13.1. Prawo autorskie
str. 309
13.1.1. Przedmiot prawa autorskiego
str. 309
13.1.2. Podmiot prawa autorskiego
str. 312
13.1.3. Autorskie prawa osobiste i ich ochrona
str. 314
13.1.4. Autorskie prawa majątkowe i ich ochrona
str. 315
13.1.5. Przejście autorskich praw majątkowych
str. 322
13.2. Programy komputerowe
str. 325
13.3. Bazy danych
str. 329
13.4. Ochrona wizerunku oraz adresata korespondencji
str. 333
13.5. Autorskie prawa pokrewne
str. 334
13.5.1. Przedmiot autorskich praw pokrewnych i ich charakter
str. 334
13.5.2. Prawa do artystycznych wykonań
str. 334
13.5.3. Prawa do fonogramów i wideogramów
str. 335
13.5.4. Prawa do nadań programów
str. 336
13.5.5. Prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych
str. 337

Rozdział 14
Własność przemysłowa

str. 338
14.1. Urząd Patentowy
str. 338
14.2. Wynalazki
str. 339
14.2.1. Pojęcie wynalazku
str. 339
14.2.2. Udzielenie i przeszkody udzielenia patentu
str. 340
14.2.3. Patent i jego charakter
str. 342
14.2.4. Unieważnienie i wygaśnięcie patentu
str. 347
14.2.5. Naruszenie patentu i roszczenia z tego tytułu
str. 348
14.3. Wynalazki biotechnologiczne
str. 349
14.4. Wzory użytkowe
str. 350
14.4.1. Pojęcie wzoru użytkowego
str. 350
14.4.2. Udzielenie i przeszkody udzielenia prawa ochronnego na wzór użytkowy
str. 352
14.4.3. Prawo ochronne na wzór użytkowy i jego charakter
str. 354
14.4.4. Unieważnienie i wygaśnięcie prawa ochronnego na wzór użytkowy
str. 359
14.4.5. Naruszenie prawa ochronnego na wzór użytkowy i roszczenia z tego tytułu
str. 359
14.5. Wzory przemysłowe
str. 361
14.5.1. Pojęcie wzoru przemysłowego
str. 361
14.5.2. Udzielenie i przeszkody udzielenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
str. 362
14.5.3. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego i jego charakter
str. 365
14.5.4. Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy
str. 369
14.5.5. Naruszenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy i roszczenia z tego tytułu
str. 370
14.6. Topografie układów scalonych
str. 371
14.6.1. Pojęcie topografii układu scalonego
str. 371
14.6.2. Udzielenie i przeszkody udzielenia prawa z rejestracji topografii układu scalonego
str. 372
14.6.3. Prawo z rejestracji topografii układu scalonego i jego charakter
str. 372
14.6.4. Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji na topografię układu scalonego
str. 377
14.6.5. Naruszenie prawa z rejestracji na topografię układu scalonego i roszczenia z tego tytułu
str. 378
14.7. Projekty racjonalizatorskie
str. 379
14.8. Odmiany roślin
str. 380
14.8.1. Pojęcie odmiany roślin
str. 380
14.8.2. Udzielenie prawa wyłącznego na odmianę roślin
str. 381
14.8.3. Prawo wyłączne na odmianę roślin i jego charakter
str. 382
14.8.4. Pozbawienie i wygaśnięcie prawa wyłącznego na odmianę roślin
str. 383
14.8.5. Naruszenie prawa wyłącznego na odmianę roślin i roszczenia z tego tytułu
str. 384
14.9. Znaki towarowe
str. 385
14.9.1. Pojęcie znaku towarowego
str. 385
14.9.2. Funkcje znaku towarowego
str. 385
14.9.3. Rodzaje znaku towarowego
str. 385
14.9.4. Udzielenie i przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy
str. 388
14.9.5. Prawo ochronne na znak towarowy i jego charakter
str. 393
14.9.6. Unieważnienie i wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy
str. 398
14.9.7. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy i roszczenia z tego tytułu
str. 399
14.10. Oznaczenia geograficzne
str. 400
14.10.1. Pojęcie oznaczenia geograficznego
str. 400
14.10.2. Funkcje oznaczenia geograficznego
str. 401
14.10.3. Rodzaje oznaczenia geograficznego
str. 401
14.10.4. Udzielenie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne
str. 402
14.10.5. Prawo z rejestracji na oznaczenie geograficzne i jego charakter
str. 403
14.10.6. Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne
str. 405
14.10.7. Naruszenie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne i roszczenia z tego tytułu
str. 406
14.11. Nieuczciwa konkurencja
str. 407
14.11.1. Pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji
str. 407
14.11.2. Typy czynów nieuczciwej konkurencji
str. 409

,

Rozdział 1
Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza

str. 17
1.1. Przedsiębiorczość a prawo gospodarcze
str. 17
1.1.1. Pojęcie przedsiębiorczości
str. 17
1.1.2. Prawo gospodarcze jako prawna podstawa przedsiębiorczości
str. 18
1.1.3. Źródła prawa gospodarczego
str. 20
1.2. Pojęcie i cechy charakterystyczne działalności gospodarczej
str. 23
1.3. Przedsiębiorczość w traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską - podstawowe swobody
str. 25
1.3.1. Swoboda przedsiębiorczości
str. 25
1.3.2. Swoboda świadczenia usług
str. 28
1.3.3. Swobody przepływu towarów i kapitału
str. 30

Rozdział 2
Przedsiębiorca

str. 34
2.1. Pojęcie przedsiębiorcy
str. 34
2.2. Przedsiębiorca a przedsiębiorstwo
str. 35
2.3. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych
str. 37
2.4. Rodzaje przedsiębiorców
str. 39
2.4.1. Osoby fizyczne
str. 39
2.4.2. Osoby prawne
str. 44
2.4.3. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
str. 46
2.4.4. Mikroprzedsiębiorcy oraz mali i średni przedsiębiorcy
str. 46
2.5. Firma przedsiębiorcy
str. 48
2.6. Przedstawicielstwo
str. 49
2.6.1. Pojęcie przedstawicielstwa i jego rodzaje
str. 49
2.6.2. Pełnomocnictwo i jego rodzaje
str. 50
2.6.3. Prokura
str. 52

Rozdział 3
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

str. 54
3.1. Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej
str. 54
3.1.1. Zasada wolności działalności gospodarczej
str. 54
3.1.2. Zasada rejestracji przedsiębiorców
str. 55
3.1.3. Zasada dokonywania przez przedsiębiorcę rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego
str. 56
3.1.4. Pozostałe zasady wykonywania działalności gospodarczej
str. 58
3.2. Koncesje i zezwolenia oraz regulowana działalność gospodarcza
str. 59
3.2.1. Zagadnienia ogólne
str. 59
3.2.2. Koncesje
str. 60
3.2.3. Zezwolenia
str. 67
3.2.4. Działalność regulowana
str. 69

Rozdział 4
Pojęcie spółki i klasyfikacja spółek

str. 72
4.1. Pojęcie i geneza spółek
str. 72
4.2. Klasyfikacja spółek
str. 73

Rozdział 5
Spółki osobowe

str. 78
5.1. Spółki osobowe prawa cywilnego
str. 78
5.1.1. Spółka cywilna
str. 78
5.1.2. Spółka cicha
str. 81
5.2. Spółki osobowe prawa handlowego
str. 81
5.2.1. Zagadnienia ogólne
str. 81
5.2.2. Spółka jawna
str. 82
5.2.3. Spółka partnerska
str. 90
5.2.4. Spółka komandytowa
str. 99
5.2.5. Spółka komandytowo-akcyjna
str. 105

Rozdział 6
Spółki kapitałowe

str. 111
6.1. Zagadnienia ogólne
str. 111
6.2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
str. 112
6.2.1. Zagadnienia ogólne
str. 112
6.2.2. Utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
str. 113
6.2.3. Wspólnicy w spółce z o.o
str. 117
6.2.4. Organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
str. 120
6.2.5. Rozwiązanie i likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
str. 125
6.3. Spółka akcyjna
str. 126
6.3.1. Zagadnienia ogólne
str. 126
6.3.2. Powstanie spółki akcyjnej
str. 127
6.3.3. Organy spółki akcyjnej
str. 131
6.3.4. Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej
str. 133

Rozdział 7
Łączenie się, podział i przekształcanie spółek handlowych

str. 135
7.1. Przekształcanie spółek handlowych
str. 135
7.2. Łączenie się spółek handlowych
str. 138
7.3. Podział spółek handlowych
str. 139

Rozdział 8
Umowy i ich wykonanie

str. 141
8.1. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa umów
str. 141
8.1.1. Pojęcie zobowiązania
str. 141
8.1.2. Pojęcie świadczenia i jego rodzaje
str. 141
8.1.3. Pojęcie umowy i jej rodzaje
str. 143
8.1.4. Zasada swobody umów
str. 145
8.2. Zawarcie umowy
str. 146
8.2.1. Tryby zawarcia umowy
str. 146
8.2.2. Zawarcie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa
str. 152
8.2.3. Zawarcie umowy na odległość
str. 154
8.3. Formy umowy
str. 156
8.4. Wzorce umów
str. 161
8.5. Dodatkowe zastrzeżenia umowne
str. 162
8.6. Wykonanie umowy
str. 163
8.7. Skutki niewykonania umowy
str. 168

Rozdział 9
Wybrane umowy

str. 171
9.1. Sprzedaż
str. 171
9.1.1. Prawa i obowiązki stron
str. 172
9.1.2. Przedawnienie
str. 172
9.1.3. Rękojmia za wady
str. 172
9.1.4. Gwarancja jakości
str. 176
9.1.5. Szczególne rodzaje sprzedaży
str. 177
9.1.6. Sprzedaż konsumencka
str. 179
9.2. Dostawa
str. 181
9.2.1. Prawa i obowiązki stron
str. 181
9.2.2. Zakończenie umowy
str. 182
9.2.3. Rękojmia za wady fizyczne
str. 182
9.3. Umowa o dzieło
str. 182
9.3.1. Prawa i obowiązki stron
str. 183
9.3.2. Zakończenie umowy o dzieło
str. 185
9.3.3. Rękojmia za wady dzieła
str. 186
9.3.4. Przedawnienie
str. 186
9.4. Umowa o roboty budowlane
str. 186
9.4.1. Prawa i obowiązki stron
str. 188
9.5. Najem
str. 189
9.5.1. Prawa i obowiązki stron
str. 189
9.5.2. Rękojmia za wady rzeczy
str. 190
9.5.3. Zakończenie umowy najmu
str. 191
9.5.4. Przedawnienie
str. 193
9.6. Dzierżawa
str. 193
9.6.1. Prawa i obowiązki stron
str. 194
9.6.2. Zakończenie umowy dzierżawy
str. 194
9.7. Użyczenie
str. 195
9.7.1. Prawa i obowiązki stron
str. 196
9.7.2. Zakończenie umowy użyczenia
str. 196
9.7.3. Przedawnienie
str. 197
9.8. Umowa leasingu
str. 197
9.8.1. Prawa i obowiązki stron
str. 198
9.8.2. Zakończenie umowy leasingu
str. 200
9.8.3. Opcja przeniesienia własności
str. 200
9.9. Pożyczka
str. 201
9.9.1. Prawa i obowiązki stron
str. 201
9.9.2. Zakończenie umowy
str. 202
9.9.3. Przedawnienie
str. 202
9.9.4. Pożyczka a użyczenie
str. 202
9.10. Zlecenie
str. 202
9.10.1. Prawa i obowiązki stron
str. 203
9.10.2. Zakończenie umowy
str. 204
9.10.3. Przedawnienie
str. 205
9.11. Umowa agencyjna
str. 205
9.11.1. Prawa i obowiązki stron
str. 206
9.11.2. Ograniczenie działalności konkurencyjnej agenta
str. 209
9.11.3. Zakończenie umowy agencyjnej
str. 210
9.12. Komis
str. 210
9.12.1. Prawa i obowiązki stron
str. 211
9.12.2. Odpowiedzialność komisanta za wady rzeczy
str. 211
9.12.3. Zakończenie umowy komisu
str. 212
9.13. Przewóz
str. 212
9.13.1. Przewóz osób
str. 213
9.13.2. Przewóz rzeczy
str. 215
9.14. Spedycja
str. 217
9.14.1. Prawa i obowiązki stron
str. 218
9.14.2. Zakończenie umowy
str. 219
9.14.3. Przedawnienie
str. 219
9.15. Przechowanie
str. 219
9.15.1. Prawa i obowiązki stron
str. 220
9.15.2. Zakończenie umowy
str. 220
9.16. Umowa składu
str. 221
9.16.1. Prawa i obowiązki stron
str. 222
9.16.2. Zakończenie umowy
str. 223
9.17. Umowa ubezpieczenia
str. 224
9.17.1. Zawarcie umowy
str. 225
9.17.2. Prawa i obowiązki stron
str. 226
9.17.3. Zakończenie umowy
str. 229
9.17.4. Przedawnienie
str. 229
9.17.5. Rodzaje umów
str. 230

Rozdział 10
Wybrane zagadnienia związane z finansami przedsiębiorcy

str. 234
10.1. Przedsiębiorcy i banki
str. 234
10.1.1. Pojęcie banku i klasyfikacja banków
str. 234
10.1.2. Umowa rachunku bankowego
str. 235
10.1.3. Stosunki kredytowe
str. 238
10.2. Zabezpieczenia kredytu i innych wierzytelności w obrocie gospodarczym
str. 240
10.2.1. Ryzyko kredytowe. Pojęcie i rodzaje zabezpieczeń kredytowych
str. 240
10.2.2. Zabezpieczenia osobiste
str. 241
10.2.3. Zabezpieczenia rzeczowe
str. 243
10.3. Papiery wartościowe
str. 252
10.3.1. Pojęcie papieru wartościowego w nauce prawa i ich klasyfikacja
str. 252
10.3.2. Akcje jako przykład papierów wartościowych udziałowych
str. 254
10.3.3. Wierzycielskie papiery wartościowe
str. 255
10.3.4. Konosamenty jako przykład towarowych papierów wartościowych
str. 259

Rozdział 11
Upadłość przedsiębiorcy

str. 261
11.1. Zagadnienia ogólne
str. 261
11.2. Podmiotowy zakres stosowania ustawy
str. 262
11.3. Podstawy ogłoszenia upadłości
str. 264
11.4. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
str. 266
11.4.1. Wszczęcie postępowania upadłościowego
str. 266
11.4.2. Postępowanie zabezpieczające i dowód z opinii biegłego
str. 269
11.4.3. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości i rodzaje upadłości
str. 270
11.4.4. Lista wierzytelności
str. 273
11.4.5. Zgromadzenie wierzycieli i rada wierzycieli
str. 275
11.5. Skutki ogłoszenia upadłości
str. 277
11.5.1. Skutki ogłoszenia upadłości dla osoby upadłego
str. 277
11.5.2. Skutki ogłoszenia upadłości dla majątku upadłego - masa upadłości
str. 278
11.5.3. Skutki ogłoszenia upadłości dla umów zawartych przez upadłego i jego zobowiązań
str. 279
11.5.4. Dopuszczalność potrącania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
str. 282
11.5.5. Skutki ogłoszenia upadłości dla spadków nabytych przez upadłego
str. 284
11.5.6. Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego
str. 284
11.5.7. Wpływ ogłoszenia upadłości na inne postępowania
str. 285
11.6. Bezskuteczność czynności upadłego
str. 286
11.7. Likwidacja masy upadłości i podział funduszy w upadłości likwidacyjnej
str. 289
11.7.1. Likwidacja masy upadłości
str. 289
11.7.2. Podział funduszy masy upadłości
str. 291
11.7.3. Zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego likwidacyjnego
str. 294
11.8. Przebieg postępowania upadłościowego w przypadku ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu
str. 295
11.8.1. Propozycje układowe
str. 295
11.8.2. Zakres układu i podział wierzytelności na kategorie
str. 297
11.8.3. Zawarcie i zatwierdzenie układu
str. 298
11.8.4. Zmiana i uchylenie układu
str. 300

Rozdział 12
Własność intelektualna

str. 302
12.1. Przedmiot własności intelektualnej
str. 302
12.2. Charakter własności intelektualnej
str. 303
12.3. Geneza własności intelektualnej
str. 304
12.4. Źródła własności intelektualnej
str. 305

Rozdział 13
Prawo autorskie i prawa pokrewne

str. 309
13.1. Prawo autorskie
str. 309
13.1.1. Przedmiot prawa autorskiego
str. 309
13.1.2. Podmiot prawa autorskiego
str. 312
13.1.3. Autorskie prawa osobiste i ich ochrona
str. 314
13.1.4. Autorskie prawa majątkowe i ich ochrona
str. 315
13.1.5. Przejście autorskich praw majątkowych
str. 322
13.2. Programy komputerowe
str. 325
13.3. Bazy danych
str. 329
13.4. Ochrona wizerunku oraz adresata korespondencji
str. 333
13.5. Autorskie prawa pokrewne
str. 334
13.5.1. Przedmiot autorskich praw pokrewnych i ich charakter
str. 334
13.5.2. Prawa do artystycznych wykonań
str. 334
13.5.3. Prawa do fonogramów i wideogramów
str. 335
13.5.4. Prawa do nadań programów
str. 336
13.5.5. Prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych
str. 337

Rozdział 14
Własność przemysłowa

str. 338
14.1. Urząd Patentowy
str. 338
14.2. Wynalazki
str. 339
14.2.1. Pojęcie wynalazku
str. 339
14.2.2. Udzielenie i przeszkody udzielenia patentu
str. 340
14.2.3. Patent i jego charakter
str. 342
14.2.4. Unieważnienie i wygaśnięcie patentu
str. 347
14.2.5. Naruszenie patentu i roszczenia z tego tytułu
str. 348
14.3. Wynalazki biotechnologiczne
str. 349
14.4. Wzory użytkowe
str. 350
14.4.1. Pojęcie wzoru użytkowego
str. 350
14.4.2. Udzielenie i przeszkody udzielenia prawa ochronnego na wzór użytkowy
str. 352
14.4.3. Prawo ochronne na wzór użytkowy i jego charakter
str. 354
14.4.4. Unieważnienie i wygaśnięcie prawa ochronnego na wzór użytkowy
str. 359
14.4.5. Naruszenie prawa ochronnego na wzór użytkowy i roszczenia z tego tytułu
str. 359
14.5. Wzory przemysłowe
str. 361
14.5.1. Pojęcie wzoru przemysłowego
str. 361
14.5.2. Udzielenie i przeszkody udzielenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
str. 362
14.5.3. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego i jego charakter
str. 365
14.5.4. Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy
str. 369
14.5.5. Naruszenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy i roszczenia z tego tytułu
str. 370
14.6. Topografie układów scalonych
str. 371
14.6.1. Pojęcie topografii układu scalonego
str. 371
14.6.2. Udzielenie i przeszkody udzielenia prawa z rejestracji topografii układu scalonego
str. 372
14.6.3. Prawo z rejestracji topografii układu scalonego i jego charakter
str. 372
14.6.4. Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji na topografię układu scalonego
str. 377
14.6.5. Naruszenie prawa z rejestracji na topografię układu scalonego i roszczenia z tego tytułu
str. 378
14.7. Projekty racjonalizatorskie
str. 379
14.8. Odmiany roślin
str. 380
14.8.1. Pojęcie odmiany roślin
str. 380
14.8.2. Udzielenie prawa wyłącznego na odmianę roślin
str. 381
14.8.3. Prawo wyłączne na odmianę roślin i jego charakter
str. 382
14.8.4. Pozbawienie i wygaśnięcie prawa wyłącznego na odmianę roślin
str. 383
14.8.5. Naruszenie prawa wyłącznego na odmianę roślin i roszczenia z tego tytułu
str. 384
14.9. Znaki towarowe
str. 385
14.9.1. Pojęcie znaku towarowego
str. 385
14.9.2. Funkcje znaku towarowego
str. 385
14.9.3. Rodzaje znaku towarowego
str. 385
14.9.4. Udzielenie i przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy
str. 388
14.9.5. Prawo ochronne na znak towarowy i jego charakter
str. 393
14.9.6. Unieważnienie i wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy
str. 398
14.9.7. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy i roszczenia z tego tytułu
str. 399
14.10. Oznaczenia geograficzne
str. 400
14.10.1. Pojęcie oznaczenia geograficznego
str. 400
14.10.2. Funkcje oznaczenia geograficznego
str. 401
14.10.3. Rodzaje oznaczenia geograficznego
str. 401
14.10.4. Udzielenie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne
str. 402
14.10.5. Prawo z rejestracji na oznaczenie geograficzne i jego charakter
str. 403
14.10.6. Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne
str. 405
14.10.7. Naruszenie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne i roszczenia z tego tytułu
str. 406
14.11. Nieuczciwa konkurencja
str. 407
14.11.1. Pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji
str. 407
14.11.2. Typy czynów nieuczciwej konkurencji
str. 409

Ukryj

Opis:

Prezentowana książka w zwięzły sposób omawia najważniejsze regulacje z zakresu polskiego prawa gospodarczego, tworząc prawne podstawy przedsiębiorczości w naszym kraju. Publikacja została stworzona przede wszystkim z myślą o studentach kierunków nieprawniczych, takich jak: zarządzanie, marketing, ekonomia, rachunkowość czy finanse i bankowość, którzy muszą zapoznać się z podstawowymi regulacjami polskiego prawa gospodarczego. Podręcznik może być także wykorzystywany w klasach profilowanych szkół średnich. Opracowanie, dzięki szerokiemu zakresowi poruszanych zagadnień przedstawionych w zwięzłej formie, pełni również funkcję kompendium wiedzy z dziedziny polskiego prawa gospodarczego, z którego mogą korzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-218-6 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 432
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo handlowe
Kod: KAM-0840:W02Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów