Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2010:

Podręcznik do bankowości. Rynki, regulacje, usługi [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK]

Niniejszy podręcznik jest dostosowany do formy i zawartości standardowego kursu bankowości realizowanego na większości uczelni ekonomicznych.

więcej

Autorzy: Wiktor Cwynar, Wiktor Patena,
Seria:  Akademicka. Ekonomia
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety
Kod: OFE-0255;pakiet  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

O autorach
str. 11

Wstęp
str. 13

Wprowadzenie. Wartość pieniądza w czasie
str. 15


Wiktor Patena

Kapitalizacja
str. 16

Renta okresowa
str. 19

Stopy procentowe
str. 21

Wybory inwestycyjne
str. 29

Podsumowanie
str. 32

Zadania do rozwiązania
str. 32

Test (prawda/fałsz)
str. 34

Bibliografia
str. 34

Część I. Rynki finansowe
str. 35


1. System finansowy - funkcje, struktura, instrumenty
str. 37


Wiktor Patena

Finansowanie pośrednie i bezpośrednie
str. 37

Instytucje finansowe
str. 39

Rynki i instrumenty finansowe
str. 42

Infrastruktura
str. 45

Rynek finansowy - polski, europejski i globalny
str. 46

Zadania do rozwiązania
str. 49

Test
str. 50

Bibliografia
str. 51

2. Stopy procentowe
str. 52


Wiktor Patena

Rynkowe stopy procentowe
str. 52

Stopa zwrotu w terminie do wykupu
str. 54

Stopa zwrotu a YTM
str. 56

Obliczanie YTM
str. 56

Struktura terminowa stóp procentowych
str. 59

Zarządzanie ryzykiem stóp procentowych - duration
str. 61

Bankowość w krajach islamskich
str. 65

Zadania do rozwiązania
str. 66

Test
str. 66

Bibliografia
str. 67

3. Rynek walutowy
str. 68


Wiktor Patena

Kursy walutowe
str. 68

Krótka historia systemów walutowych
str. 72

Wyznaczanie kursów walutowych
str. 74

Ryzyko kursowe
str. 79

Zadania do rozwiązania
str. 87

Test
str. 88

Bibliografia
str. 89

Część II. Historia i struktura systemów bankowych
str. 91

4. Historia i struktura systemu bankowego w Polsce
str. 93


Wiktor Cwynar, Wiktor Patena

Historia polskiej bankowości
str. 93

Rozwój polskiej bankowości komercyjnej
str. 95

Struktura systemu bankowego w Polsce
str. 101

Klasyfikacje banków
str. 106

Struktura własnościowa polskiego systemu bankowego
str. 115

Procesy konsolidacji i rola kapitału zagranicznego
str. 121

Banki spółdzielcze
str. 123

Parabanki
str. 125

Zadania do rozwiązania
str. 129

Test
str. 130

Bibliografia
str. 132

5. "Tak powinno być w każdym banku" - studium przypadku Lukas Banku
str. 134


Wiktor Cwynar

Od montażu kalkulatorów do sprzedaży usług bankowych
str. 134

Nabycie Banku Świętokrzyskiego
str. 135

Lukas jako pośrednik finansowy
str. 136

Przejęcie przez Francuzów
str. 137

Od Lukasa do Eurobanku
str. 138

Zadania do rozwiązania
str. 138

Bibliografia
str. 139

6. Nadzór instytucjonalny i bankowe regulacje prawne
str. 140


Wiktor Cwynar

Bankowy Fundusz Gwarancyjny
str. 140

Komisja Nadzoru Finansowego
str. 141

Biuro Informacji Kredytowej
str. 141

Związek Banków Polskich
str. 142

Krajowa Izba Rozliczeniowa
str. 142

Podstawy prawne funkcjonowania banków komercyjnych
str. 143

Zakładanie banku
str. 144

Zadania do rozwiązania
str. 145

Test
str. 145

Część III. Banki centralne
str. 147

7. Narodowy Bank Polski
str. 149


Wiktor Cwynar

Charakter, funkcje i cele NBP
str. 149

Zadania do rozwiązania
str. 153

Test
str. 154

8. System Rezerw Federalnych w Stanach Zjednoczonych i Europejski System Banków Centralnych
str. 157


Wiktor Patena

System Rezerw Federalnych
str. 157

Eurosystem
str. 160

Zadania do rozwiązania
str. 166

Test
str. 167

Bibliografia
str. 168

9. Pieniądz i polityka monetarna
str. 169


Wiktor Patena

Funkcje pieniądza
str. 171

Miary pieniądza
str. 172

Podaż pieniądza
str. 173

Polityka monetarna
str. 178

Zadania do rozwiązania
str. 186

Test
str. 187

Bibliografia
str. 188

Część IV. Regulacje
str. 189

10. Sprawozdania finansowe banków
str. 191


Wiktor Cwynar


Sprawozdawczość finansowa banku
str. 191

Bilans banku
str. 191

Rachunek wyników banku
str. 193

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
str. 194

Bibliografia
str. 195

11. Standardy bazylejskie
str. 196


Wiktor Patena

Europejskie wymagania wobec systemu bankowego
str. 196

Kapitał własny (księgowy)
str. 198

Fundusze własne (regulacyjny kapitał własny)
str. 200

Regulacje ostrożnościowe
str. 202

Standardy bazylejskie I (Basel Accord I)
str. 204

Standardy bazylejskie II (Basel Accord II)
str. 206

Zadania do rozwiązania
str. 211

Test (prawda/fałsz)
str. 213

Bibliografia
str. 213

Część V. Trendy we współczesnej bankowości
str. 215

12. Struktury bankowe
str. 217


Wiktor Cwynar

Bankostruktury
str. 217

Bancassurance
str. 218

Inne alianse finansowe
str. 220

Bibliografia
str. 221

13. Bankowość elektroniczna - karty płatnicze
str. 222


Wiktor Patena

E-banking
str. 222

Bankowość internetowa
str. 224

Karty płatnicze
str. 227

Bezpieczeństwo
str. 232

Zadania do rozwiązania
str. 237

Test
str. 237

Bibliografia
str. 238

Część VI. Operacje bankowe
str. 239

14. Działalność kredytowa banku
str. 241


Wiktor Cwynar, Wiktor Patena

Procedury kredytowe
str. 241

Rodzaje kredytów
str. 244

Zabezpieczenia kredytów
str. 247

Formy spłaty kredytów
str. 248

Wykorzystanie funkcji arkuszy kalkulacyjnych
str. 252

Koszt kredytu
str. 258

Zadania do rozwiązania
str. 261

Test
str. 262

Bibliografia
str. 265

15. Leasing
str. 266


Wiktor Patena

Kredyt a leasing
str. 266

Badanie ofert leasingowych
str. 272

Zadania do rozwiązania
str. 282

Bibliografia
str. 283

16. Faktoring
str. 284


Wiktor Cwynar

Istota faktoringu
str. 284

Podmioty faktoringu
str. 285

Podstawy prawne faktoringu
str. 286

Cechy faktoringu
str. 287

Faktoring a cesja wierzytelności
str. 287

Faktoring a umowa-zlecenie
str. 288

Faktoring a dyskonto
str. 288

Faktoring a kredyt
str. 289

Rodzaje faktoringu
str. 290

Opodatkowanie faktoringu
str. 293

Koszt faktoringu
str. 294

Koszt faktoringu - realia rynkowe
str. 310

Faktoring a płynność finansowa przedsiębiorstwa
str. 310

Stan i perspektywy rozwoju faktoringu w Polsce
str. 312

Zadania do rozwiązania
str. 314

Test
str. 318

Bibliografia
str. 319

Indeks
str. 321

Ukryj

Opis:

Niniejszy podręcznik jest dostosowany do formy i zawartości standardowego kursu bankowości realizowanego na większości uczelni ekonomicznych. Jego przydatność do studiowania bankowości zwiększają liczne przykłady i studia przypadków, a także dołączone do każdego rozdziału zestawy pytań testowych, zadania i problemy do rozwiązania.

Książka jest jednak nie tylko nowocześnie pomyślanym podręcznikiem akademickim, autorzy bowiem uwzględnili w niej wszystkie tendencje obserwowane we współczesnej bankowości: procesy konsolidacji i zmian własnościowych związane z przepływami kapitału w skali globalnej, tworzenie uniwersalnych grup bankowych, integrację produktów finansowych i koncentrowanie się na silnie zdywersyfikowanych usługach.

Szczegółowo omówiono w niej:

  • podstawowe zasady kalkulacji dotyczących wartości pieniądza w czasie,
  • kwestie związane z rynkami finansowymi (takie jak stopy procentowe i rynek walutowy),
  • historię i obecny stan sektora bankowego w Polsce
  • zagadnienie bankowości centralnej (polityka monetarna, Narodowy Bank Polski i System Rezerw Federalnych),
  • regulacje oparte na standardach bazylejskich,
  • działalność kredytową banków (w tym bankową ocenę zdolności kredytowej),
  • leasing i faktoring,
  • rozwój bankowości elektronicznej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7526-745-7 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 324
Rodzaj: podręcznik biznes , Medium: pakiet
Dział: Ekonomia / Bankowość
Kod: OFE-0255;pakiet Miejsce wydania: Warszawa