Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Rozwiązanie małżeństwa i stwierdzenie nieważności małżeństwa w sądach kościelnych. Pisma procesowe [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK]

W publikacji w sposób kompleksowy zaprezentowano instytucje rozwiązania małżeństwa oraz stwierdzenia jego nieważności w prawie Kościoła Rzymskokatolickiego z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez papieża Franciszka.

więcej

Autorzy: Seweryn Świaczny,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 lipca 2016 r.
Kod: ABC-0437;pakiet  Ilość w paczce: 60

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 118,80 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Rozdział I
Rozwiązanie małżeństwa | str. 13

1. Rozwiązanie małżeństwa niedopełnionego | str. 13
2. Przywilej Pawłowy | str. 16
3. Przypadki rozwiązania małżeństwa a lege | str. 18
4. Rozwiązanie małżeństwa na korzyść wiary | str. 19

Rozdział II
Orzeczenie nieważności małżeństwa | str. 23

1. Przeszkody małżeńskie | str. 23
1.1. Przeszkoda wieku | str. 24
1.2. Przeszkoda niemocy płciowej | str. 24
1.3. Przeszkoda węzła małżeńskiego | str. 25
1.4. Przeszkoda różnej religii | str. 26
1.4.1. Problem małżeństw mieszanych | str. 28
1.4.2. Forma zawarcia małżeństwa mieszanego | str. 29
1.5. Przeszkoda święceń | str. 30
1.6. Przeszkoda publicznego wieczystego ślubu czystości | str. 32
1.7. Przeszkoda uprowadzenia | str. 33
1.8. Przeszkoda zabójstwa współmałżonka | str. 34
1.9. Przeszkoda pokrewieństwa | str. 35
1.10. Przeszkoda powinowactwa | str. 36
1.11. Przeszkoda przyzwoitości publicznej | str. 36
1.12. Przeszkoda pokrewieństwa prawnego | str. 37
2. Konsens małżeński | str. 38
2.1. Pojęcie konsensu małżeńskiego | str. 38
2.2. Wiedza potrzebna do wyrażenia konsensu małżeńskiego | str. 39
2.3. Wady konsensu | str. 39
2.3.1. Niewystarczające używanie rozumu | str. 40
2.3.2. Poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich wzajemnie przyjmowanych | str. 41
2.3.3. Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej | str. 42
2.3.4. Błąd | str. 46
2.3.5. Podstępne wprowadzenie w błąd | str. 46
2.3.6. Błąd co do natury małżeństwa | str. 47
2.3.7. Wiedza lub opinia nupturientów o nieważności małżeństwa | str. 48
2.3.8. Konsens pozorny (symulowany) | str. 48
2.3.9. Konsens "pod warunkiem" | str. 49
2.3.10. Przymus i bojaźń | str. 50
2.4. Wyrażenie konsensu | str. 52
2.4.1. Wyrażenie konsensu osobiście | str. 52
2.4.2. Wyrażenie konsensu przez pełnomocnika | str. 52
3. Forma zawarcia małżeństwa | str. 53
3.1. Forma zwyczajna | str. 53
3.1.1. Urzędowy świadek ślubu | str. 54
3.1.2. Zwykły świadek ślubu | str. 55
3.1.3. Parafia zawarcia małżeństwa | str. 56
3.2. Forma nadzwyczajna | str. 56
3.3. Miejsce zawarcia małżeństwa | str. 57
3.4. Czas i liturgiczny obrzęd zawarcia małżeństwa | str. 58
3.5. Odnotowanie faktu małżeństwa | str. 58
3.6. Małżeństwo konkordatowe | str. 59

Rozdział III
Procedura stwierdzenia nieważności małżeństwa | str. 61

1. Miejsce prowadzenia procesu | str. 61
2. Osoby mogące wnieść skargę (pozew) o stwierdzenie nieważności małżeństwa | str. 62
3. Skarga powodowa (pozew) | str. 63
4. Postępowanie dowodowe w procesie zwykłym | str. 68
5. Postępowanie dowodowe i wyrok w procesie skróconym | str. 70
6. Przykłady "oczywistej nieważności" kwalifikujące sprawę do procesu skróconego | str. 72
7. Wyrok w procesie zwykłym | str. 74
8. Apelacja | str. 75
9. Zawarcie nowego małżeństwa | str. 76
10. Odnotowanie faktu stwierdzenia nieważności małżeństwa | str. 77
11. Koszty sądowe i pomoc prawna | str. 78

Aneks 1
Wzory pism procesowych | str. 81

I. Wzór prośby o dyspensę papieską od małżeństwa niedopełnionego | str. 82
1. Wzór pisma do Ojca Świętego | str. 82
2. Wzór pisma do Biskupa diecezjalnego miejsca zamieszkania stałego lub tymczasowego z prośbą o poparcie petycji do Ojca Świętego | str. 83
3. Wzór pisma do właściwego sądu kościelnego z prośbą o wszczęcie procedury umożliwiającej uzyskanie dyspensy od małżeństwa niedopełnionego | str. 84
II. Wzór prośby o udzielenie przywileju wiary | str. 86
1. Wzór pisma do Ojca Świętego | str. 86
2. Wzór pisma do właściwego sądu kościelnego | str. 87
III. Wzór skargi powodowej o stwierdzenie nieważności małżeństwa w procesie zwykłym | str. 88
IV. Wzór pisma do Sygnatury Apostolskiej w sprawie wyznaczenia trzeciej instancji w Polsce | str. 97
V. Wzór prośby o zniesienie klauzuli wyrokowej | str. 98
VI. Wzór pisma o obniżenie kosztów sądowych lub o zwolnienie z nich | str. 99
VII. Wzory niektórych pism otrzymywanych z sądu | str. 100
1. Dekret przyjęcia skargi powodowej, wyznaczenia obrońcy węzła i powiadomienia stron | str. 100
2. Zawiadomienie strony pozwanej o składzie Trybunału | str. 102
3. Dekret oddalenia skargi powodowej | str. 104
4. Zawiadomienie strony pozwanej o przyjęciu skargi powodowej | str. 105
5. Wezwanie na ustalenie przedmiotu sporu | str. 106
6. Zawiadomienie stron o dekrecie zawiązania sporu | str. 107
7. Wezwanie na przesłuchanie | str. 108
8. Zawiadomienie o dekrecie nieobecności w procesie | str. 109
9. Zawiadomienie o powołaniu biegłego sądowego | str. 110
10. Zawiadomienie o dekrecie publikacji akt sprawy | str. 111
11. Zawiadomienie o dekrecie zamknięcia postępowania dowodowego | str. 112
12. Zawiadomienie o obronach i uwagach | str. 113
13. Zawiadomienie o wyroku (za nieważnością) | str. 114
14. Zawiadomienie o wyroku (za ważnością) | str. 115

Aneks 2
Adresy i telefony sądów kościelnych w Polsce oraz Trybunału Roty Rzymskiej i Sygnatury Apostolskiej | str. 117

Ukryj

Opis:

W książce w sposób kompleksowy zaprezentowano instytucje rozwiązania małżeństwa oraz stwierdzenia jego nieważności w prawie Kościoła Rzymskokatolickiego z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez papieża Franciszka.
Szczegółowo omówiono powody stwierdzenia nieważności małżeństwa i jego rozwiązania, procedurę stwierdzenia nieważności małżeństwa oraz procedurę rozwiązania małżeństwa.
Publikacja zawiera wzory pism procesowych, w tym:
– wzór skargi o stwierdzenie nieważności małżeństwa,
– wzór prośby o udzielenie przywileju wiary,
– wzór prośby o dyspensę papieską od małżeństwa niedopełnionego.
Z opracowania mogą korzystać osoby zawodowo zajmujące się prowadzeniem spraw kanonicznych, studenci prawa cywilnego i prawa kanonicznego oraz osoby zainteresowane praktycznymi poradami w zakresie stwierdzenia nieważności małżeństwa.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-486-4 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 120
Rodzaj: opracowanie , Medium: pakiet
Dział: Prawo cywilne / Prawo rodzinne i opiekuńcze
Kod: ABC-0437;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów