Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Dodaję do koszyka

Prawo do prywatności a interes publiczny

Książka dotyczy jednego z najważniejszych praw obywatelskich, jakim jest prawo do prywatności i jego miejsca w prawie publicznym...

więcej

Autorzy: Arwid Mednis,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  14.08.2006 r.
Kod: KAM-0811:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 52,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 46,80 zł. ( Oszczędzasz: 5,20 zł. )

Spis treści: 


Wykaz skrótów
Od autora
Wstęp

Rozdział I Prawo publiczne i jego aksjologia
1.1. O prawie publicznym
1.2. Pojęcie interesu publicznego
1.3. Aksjologia prawa

Rozdział II Potrzeba prywatności - aspekty psychologiczne i socjologiczne
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Potrzeba prywatności
2.2.1. Tajemnica
2.2.2. Autonomia
2.2.3. Anonimowość
2.2.4. Osobista przestrzeń
2.3. Granice prywatności
2.4. Rola prywatności w stosunkach społecznych
2.5. Znaczenie ochrony prywatności w społeczeństwie demokratycznym
2.6. Normy moralne służące ochronie prywatności

Rozdział III Poglądy na kształt i treść prawa do prywatności
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Poglądy na kształt i treść prawa do prywatności w literaturze przedmiotu
3.3. Prawo do prywatności w orzecznictwie
3.3.1. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
3.3.2. Orzecznictwo sądów powszechnych
3.3.2.1. Uwagi wstępne
3.3.2.2. Ochrona prywatności informacyjnej
3.3.2.3. Mir domowy i spokój psychiczny
3.3.2.4. Tajemnica komunikowania się
3.3.3. Prawo do prywatności w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i innych aktach prawa międzynarodowego
3.3.3.1. Pojęcie "życia prywatnego" w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
3.3.3.2. Niektóre sfery prywatności wyróżnione przez Europejski Trybunał Praw Człowieka
3.3.3.3. Poszanowanie życia rodzinnego
3.4. Prawo do prywatności - problemy definicyjne

Rozdział IV Prawo do prywatności jako publiczne prawo podmiotowe
4.1. Prawa obywatelskie w państwie demokratycznym
4.2. Publiczne prawa podmiotowe
4.3. Prawo do prywatności w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997r
4.3.1. Przepisy dotyczące prawa do prywatności w Konstytucji i jej projektach
4.3.2. Życie prywatne i rodzinne
4.3.3. Prawo do samodzielnego decydowania o swoim życiu osobistym
4.3.4. Nienaruszalność mieszkania i tajemnica komunikowania się
4.3.5. Ochrona informacji osobowych
4.3.6. Ochrona czci i dobrego imienia
4.3.7. Charakter norm konstytucyjnych a uprawnienia obywatelido ochrony prywatności
4.4. Prawo do prywatności w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i innych aktach prawa międzynarodowego
4.5. Prawo do prywatności w przepisach szczególnych
4.5.1. Uwagi wstępne
4.5.2. Ochrona danych osobowych
4.5.3. Tajemnica lekarska
4.5.4. Tajemnica komunikowania się
4.5.5. Tajemnica bankowa
4.5.6. Tajemnica zawodowa w obrocie instrumentami finansowymi
4.5.7. Tajemnica funduszy inwestycyjnych
4.5.8. Tajemnica skarbowa
4.5.9. Tajemnica ubezpieczeniowa
4.5.10. Tajemnica statystyczna
4.5.11. Mir domowy
4.5.12. Tajemnica doradcy podatkowego
4.5.13. Tajemnica rzeczoznawcy majątkowego
4.5.14. Tajemnica pomocy społecznej
4.5.15. Tajemnica dziennikarska
4.5.16. Tajemnica spowiedzi
4.5.17. Tajemnica detektywistyczna
4.5.18. Tajemnica głosowania (tajność wyborów)
4.5.19. Tajemnica adwokacka i radcowska
4.5.20. Anonimowość świadka
4.5.21. Świadek koronny
4.5.22. Prywatność osób skazanych
4.6. Podsumowanie

Rozdział V Ingerencja w prawo do prywatności uzasadniona interesem publicznym
5.1. Jednostka czy wspólnota
5.2. Sposób formułowania interesu publicznego
5.3. Warunki dopuszczalności naruszenia prywatności ze względu na interes publiczny
5.3.1. Zgodność ingerencji z prawem
5.3.2. Konieczność ingerencji w demokratycznym społeczeństwie
5.3.3. Wartości uzasadniające ingerencję w sferę indywidualnych praw i wolności
5.3.4. Pozytywne obowiązki państwa
5.3.5. Dopuszczalność ograniczeń korzystania z konstytucyjnych wolności i praw w orzecznictwie Trybunatu Konstytucyjnego
5.4. Próba systematyzacji podstawowych wartości składających się na pojęde interesu publicznego
5.4.1. Uwagi wstępne
5.4.2. Bezpieczeństwo państwowe
5.4.3. Porządek publiczny
5.4.3.1. Dobrobyt gospodarczy kraju
5.4.3.2. Zapobieganie przestępczości
5.4.3.3. Dobro wymiaru sprawiedliwości
5.4.3.4. Ochrona porządku publicznego w pozostałym zakresie
5.4.4. Ochrona zdrowia
5.4.5. Ochrona moralności
5.4.6. Ochrona praw i wolności osób trzecich

Rozdział VI Miejsce prawa do prywatności w prawie publicznym
Bibliografia

Ukryj

Opis:

Jednym z głównych tematów podejmowanych w książce jest problem ograniczenia prywatności przez władzę publiczną, m.in. w imię ochrony obywateli i porządku publicznego. Autor podejmuje ten temat z perspektywy norm prawnych i orzecznictwa, zarówno polskiego, jak i zagranicznego. Zastanawia się również, czy cała sfera prywatności jest chroniona w równym stopniu, zauważając, że ustawodawca w sposób szczególny chroni dane osobowe, inne aspekty prywatności pozostawiając ochronie cywilnoprawnej. Książka adresowana jest do osób zainteresowanych kształtowaniem się pojęcia prawa do prywatności w naszej kulturze i prawodawstwie, a także kondycją tego prawa w dobie narastającego zagrożenia terroryzmem i wciąż zwiększającej się ingerencji w życie prywatne człowieka.

Szczegóły towaru


ISBN: 83-7444-311-1 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 276
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne
Kod: KAM-0811:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Kraków

Informacje biograficzne autorów