Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Małgorzata Sidor-Rządkowska,
Seria:  Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR)
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0217:W02D05  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 79,80 zł.
Twoja cena brutto już od: 71,82 zł. ( Oszczędzasz: 7,98 zł. )

Spis treści: 

O autorce
str. 9

Wstęp
str. 11

Rozdział 1. Zarządzanie oparte na kompetencjach
str. 15


Pojęcie zarządzania kompetencjami
str. 15

Kwalifikacje a kompetencje
str. 22

Definicje terminu "kompetencje"
str. 24

Rodzaje kompetencji
str. 26

Rozdział 2.
Opracowanie kompetencyjnych systemów ocen - działania przygotowawcze
str. 32


Identyfikacja i opis kompetencji
str. 32

Ustalanie poziomów kompetencji
str. 43

Kryteria oceny
str. 47

Rozdział 3.
Wprowadzenie kompetencyjnego systemu ocen
str. 52


Planowanie działania
str. 52

Kampania informacyjna
str. 55

Szkolenie osób oceniających
str. 62

Rozdział 4.
360-stopniowa ocena kompetencji
str. 73


Istota oceny 360-stopniowej
str. 73

Osoby dokonujące 360-stopniowej oceny kompetencji
str. 76

Ocena przełożonych przez podwładnych
str. 81

Organizacja przebiegu 360-stopniowej oceny kompetencji
str. 86

Rozdział 5.
Rozmowa oceniająca
str. 96


Istota rozmowy oceniającej
str. 96

Wskazówki dla menedżera prowadzącego rozmowę oceniającą
str. 98

Przekazywanie informacji pozytywnych
str. 103

Formułowanie konstruktywnych uwag krytycznych
str. 104

Pojęcie i rola procesu facylitacji
str. 107

Rozdział 6.
Błędy w procesie tworzenia i stosowania kompetencyjnych systemów ocen
str. 113


Nieprawidłowe określenie profili kompetencyjnych stanowisk
str. 113

Niewłaściwe wprowadzanie systemu oceny
str. 114

Błędy w procesie oceniania
str. 115

Błędy w procesie 360-stopniowej oceny pracowników
str. 121

Rozdział 7.
Zarządzanie kompetencjami a rekrutacja i selekcja pracowników
str. 124


Profil kompetencyjny stanowiska jako podstawa doboru kandydatów do pracy
str. 124

Przygotowanie pytań na rozmowę kwalifikacyjną
str. 125

Zastosowanie testów psychologicznych
str. 128

Centrum oceny jako metoda badania kompetencji
str. 131

Wybór najodpowiedniejszego kandydata
str. 133

Rozdział 8.
Zarządzanie kompetencjami a rozwój zawodowy pracowników
str. 136


Rozwój zawodowy jako wspólne zadanie pracownika i organizacji
str. 136

Konieczność stałej analizy potencjału zawodowego pracowników
str. 140

Raport z oceny 360-stopniowej jako źródło informacji o potrzebach rozwojowych
str. 143

Testy kompetencyjne
str. 146

Ośrodek rozwoju (development centre)
str. 150

Rozdział 9.
Zarządzanie kompetencjami a kształtowanie systemów wynagrodzeń
str. 160


Wynagradzać za efekty czy za sposób osiągania efektów?
str. 160

Sposoby powiązania wynagrodzeń z kompetencjami
str. 164

Rozdział 10.
Zarządzanie kompetencjami a restrukturyzacja organizacji
str. 169


Pojęcie restrukturyzacji
str. 169

Restrukturyzacja naprawcza a restrukturyzacja rozwojowa
str. 172

Bibliografia
str. 181

Załączniki
str. 189


1. Zarządzanie kompetencjami w firmie Yattenfall Heat Poland SA
str. 191

2. 360-stopniowa ocena kadry menedżerskiej w firmie Omega SA
str. 201

3. Raport z realizacji projektu. Diagnoza kompetencji menedżerów metodą development enter
str. 207

4. Kwestionariusz oceny potencjału menedżerskiego
str. 229

5. Arkusz oceny kompetencji pracownika na stanowisku kierowniczym (fragment)
str. 235

6. Arkusz oceny kompetencji pracownika na stanowisku niekierowniczym (fragment)
str. 237

7. Przykładowe poziomy kompetencji "myślenie analityczne"
str. 239

8. Przykładowe poziomy kompetencji "komunikacja"
str. 241

9. Kryteria oceny stosowane w administracji państwowej (fragment)
str. 243

Indeks
str. 249


Ukryj

Opis:

Drugie wydanie cieszącej się niesłabnącym zainteresowaniem książki znanej autorki. Pozycja daje przegląd zagadnień, które należy rozważyć, wdrażając system ocen oparty na kompetencjach. Opisano w niej szczegółowo sposób przygotowania i wprowadzania takiego systemu. Omówiono także metody integrowania systemu ocen z innymi dziedzinami III, takimi jak rekrutacja i selekcja, rozwój zawodowy, kształtowanie wynagrodzeń oraz restrukturyzacja organizacji.Kompleksowe ujęcie tematu sprawia, że książka jest cennym źródłem wiedzy dla menedżerów wszystkich szczebli, dyrektorów i pracowników działów zasobów ludzkich, a także osób zajmujących się naukowo problematyką zarządzania.

"Książka została opracowana przez cenioną autorkę, łączącą kompetencje pracownika naukowego i dydaktyka oraz konsultanta. [...] Widoczna jest tu równowaga między aspektami teoretycznymi i praktycznymi. Autorka wykazuje się dobrą znajomością zarówno rozległej literatury przedmiotu, jak i szeregu rozwiązań stosowanych w praktyce. Książkę wzbogacają studia przypadków oraz opisy systemów stosowanych w praktyce".

dr hab. Tadeusz Oleksyn, prof. UJ

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1331-5 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 252
Rodzaj: , Medium: książki (WKP)
Dział: Biznes i zarządzanie
Kod: OFE-0217:W02D05 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów