Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

2007:

Urzędnik i biznesmen w środowisku międzynarodowym

Pracując przez lata w "środowisku międzynarodowym", autorzy mieli okazję "identyfikowania" problemów, z jakimi konfrontowany jest urzędnik i biznesmen, a które plasują się nieco "poniżej" oficjalnych zasad Protokołu Dyplomatycznego.

więcej

Autorzy: Jan Barcz, Bogdan Libera,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-0927:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: Wprowadzenie

Część I
Działanie w środowisku międzynarodowym (Jan Barcz)

Rozdział 1
Jak państwo działa w środowisku międzynarodowym? - 17
Organy wewnętrzne państwa w stosunkach międzynarodowych - głowa państwa, parlament, rząd i premier, ministerstwo spraw zagranicznych i inne resorty, jednostki samorządu terytorialnego.
Organy zewnętrzne państwa w stosunkach międzynarodowych - ambasady, urzędy konsularne, przypadki szczególne, stałe przedstawicielstwa przy organizacjach międzynarodowych, prezencja gospodarcza, misje specjalne, misje wojskowe.
Organizacja ambasady i urzędu konsularnego.

Rozdział 2
Jak prognozować w procesie decyzyjnym? - 45
Rodzaje prognoz i ich znaczenie w procesie decyzyjnym. Zasadnicze elementy prognozy w procesie decyzyjnym. Jak uniknąć błędów w strukturze prognozy? Model działania.

Rozdział 3
Jak przygotować negocjacje i sporządzić tekst umowy? - 57
Kilka uwag o pojęciu "umowy w relacjach międzynarodowych".
Umowy państwowe, międzyrządowe, resortowe, umowy nietypowe, porozumienia nie mające charakteru prawnego.
Typowa struktura umowy międzynarodowej.
Reguły "pisania" umów. Problemy "wrażliwe" - alternat i reżim językowy w umowie.
Kilka uwag w sprawie negocjowania umowy międzynarodowej. Zasadnicze etapy negocjacji.
Przygotowanie umowy do podpisania.

Rozdział 4
Jak korespondować i sporządzać pisma dyplomatyczne i służbowe? - 84
Podstawowe rodzaje pism dyplomatycznych - nota werbalna, nota podpisana i pro memoria.
Jak pisać - technika z zasady sporządzania pism służbowych.
Notatka służbowa.
Notatka informacyjna.
Notatka analityczna.
Depesza-szyfrogram.
Claris.

Rozdział 5
Wizyty - podstawowa forma pracy w środowisku międzynarodowym - 115
Parę słów ku pamięci.
Przygotowanie programu logistycznego wizyty - rodzaje wizyt, sytuacje "wrażliwe" - ustalenie precedencji, powitanie i pożegnanie, rozmowa w "cztery oczy", rozmowy plenarne, konferencja prasowa, wizyta w teatrze, program dla współmałżonka, tłumacz, kolumna samochodowa.
Rodzaje programów - program ofi cjalny i program roboczy. Merytoryczne przygotowanie wizyty - sylwetki członków zaproszonej delegacji, sugestie do rozmów, materiały backgroundowe, materiały uzupełniające.
Jak uzyskać informacje konieczne dla sporządzenia materiałów?
Jak przygotować szefa do rozmów?
Podsumowanie wizyty.
Kazus.

Część II
Zagrożenia w środowisku międzynarodowym (Bogdan Libera)

Rozdział 6
Rodzaje zagrożeń w środowisku międzynarodowym - 165
Środowisko międzynarodowe jako otoczenie o zwiększonym potencjale zagrożeń, czynniki warunkujące ich powstawanie, rodzaje potencjalnych zagrożeń, zagrożenia globalne, rola służb specjalnych w rozpoznawaniu i zwalczaniu zagrożeń globalnych.

Rozdział 7
Podstawy wiedzy o służbach specjalnych - 177
Czym są służby specjalne - wywiad, kontrwywiad?
Jak funkcjonują?
Na czym polega praca operacyjna?
Ekspulsja i retorsja.
Międzynarodowa współpraca służb specjalnych.

Rozdział 8
Zagrożenia ze strony obcych służb specjalnych - 186
Zakres tajnego zainteresowania i cele działania obcych służb specjalnych.
Rodzaje zagrożeń - na czym polegają?
Jak reagować w przypadkach stwierdzenia oznak określonych zagrożeń?

Rozdział 9
Wybrane problemy zagrożeń globalnych - 195
Czym jest współczesny terroryzm?
Jakie są typowe zagrożenia terrorystyczne, jak je minimalizować?
Międzynarodowa przestępczość zorganizowana.

Rozdział 10
Podsumowanie - o czym należy pamiętać? - 204

Ukryj

Opis:

Pracując przez lata w "środowisku międzynarodowym", autorzy mieli wielokrotnie okazję "identyfikowania" problemów, z jakimi konfrontowany jest urzędnik i biznesmen, a które plasują się nieco "poniżej" oficjalnych zasad Protokołu Dyplomatycznego (...). Czasami, niektóre z tych kwestii opisane są w zbiorach pragmatyki zawodowej - wewnętrznych wytycznych różnych urzędów, głównie ministerstw spraw zagranicznych, czy też są przedmiotem wyspecjalizowanych szkoleń. Autorzy podejmują próbę pokazania Czytelnikowi obszarów wiedzy dosyć "nieokreślonej", dyktowanej właśnie pragmatyką zawodową, którą zdobywa się "w prozie życia codziennego urzędu" czy też długoletniej pracy w środowisku międzynarodowym. Ze Wstępu

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7526-371-8 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 224
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Biznes i zarządzanie
Kod: KAM-0927:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów