Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book


Metody prawnicze. Logika - analiza - argumentacja - hermeneutyka

Unikalną cechą "Metod prawniczych" jest to, że w jednej książce opisane są cztery różne, nierzadko uznawane za konkurencyjne koncepcje metody prawniczej...

więcej

Autorzy: Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-0584:W02D10  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: Przedmowa
Do wydania drugiego

Rozdział I. Spór o metodę w XIX i XX-wiecznej filozofii i teorii prawa
1. Trzy stanowiska
1.1. Odrzucenie metody
1.2. Heteronomia metodologiczna
1.3. Autonomia metodologiczna
1.4. Dyskusja podstawowa
2. Metody prawnicze
3. Logika - analiza - argumentacja - hermeneutyka

Rozdział II. Logika
1. Wprowadzenie
2. Logika klasyczna: klasyczny rachunek zdań i rachunek predykatów
2.1. Prezentacja rachunków
2.2. Paradoksy implikacji materialnej
2.3. Przykłady
3. Logika deontyczna
3.1. Semantyka światów możliwych
3.2. Logika deontyczna
3.3. Paradoksy logiki deontycznej
3.4. Przykłady
4. Logika czynów i logika norm
4.1. Dwa rodzaje powinności
4.2. Logika czynów
4.3. Dylemat Jergensena
5. Logika podważalna
5.1. Pojęcie podważalności
5.2. Logika podważalna
5.3. Wątpliwości wokół logiki niemonotonicznej
5.4. Przykłady
5.5. Uwagi końcowe
6. Podsumowanie

Rozdział III. Analiza
l. Wprowadzenie
1.1. Pojęcie analizy
1.2. Historia pojęcia
1.3. Filozofia analityczna
2. Analiza lingwistyczna
2.1. Historia i podstawowe założenia analizy lingwistycznej
2.2. Prawniczy schemat pojęciowy
2.3. Teoria aktów mowy.
2.4. Metoda i jej granice
3. Ekonomiczna analiza prawa
3.1. Prawo i ekonomia
3.2. Teoria racjonalnego wyboru
3.3. Teoria racjonalnego wyboru w prawie
3.4. Chicagowska Law & Economics
3.5. Granice metody
3.6. Wnioski
4. Podsumowanie

Rozdział IV. Argumentacja
1. Wprowadzenie
1.1. Filozofie argumentacyjne
1.2. Kryteria dyskursu praktycznego
2. Dwie koncepcje dyskursu prawniczego
2.1. Ujęcie topiczno-retoryczne
2.2. Ujęcie proceduralne
3. Argumentacja prawnicza
3.1. Roszczenie do uniwersalności
3.2. Struktura dyskursu prawniczego
3.3. Zastosowania

Rozdział V. Hermeneutyka.
1. Wprowadzenie
1.1. Początki hermeneutyki"........,
1.2. Czego nie wiemy o hermeneutyce?
2. Hermeneutyka jako epistemologia
2.1. Nurt metodologiczny w hermeneutyce filozoficznej
2.2. Recepcje prawnicze.
3. Hermeneutyka jako ontologia
3.1. Ontologia rozumienia
3.2. Recepcje prawnicze.
4. Rozumienie prawa
4.1. Roszczenie do uniwersalności
4.2. Natura hermeneutycznego poznania
4.3. Zastosowania

Rozdział VI. Metody prawnicze z perspektywy ponowoczesnej filozofii prawa
1. Próba autorecenzji
2. Dylematy współczesnej filozofii prawa
3. Wariant epistemologiczny
4. Niedokończone projekty

Indeks rzeczowy
Indeks osobowy.

Ukryj

Opis:

Książka stanowi prezentację i krytykę czterech metod, którymi posługuje się praktyka prawnicza, dogmatyka oraz teoria i filozofia prawa: logiki, analizy, teorii argumentacji oraz hermeneutyki. Obok przedstawienia podstawowych idei związanych z wymienionymi metodami, cztery eseje zawarte w książce stanowią próbę odpowiedzi na pytanie o założenia stojące za tymi metodami, granice ich stosowania oraz o ich użyteczność dla praktyki i teorii prawa. Unikalną cechą "Metod prawniczych" jest to, że w jednej książce opisane są cztery różne, nierzadko uznawane za konkurencyjne koncepcje metody prawniczej. Tak zarysowana panorama pozwala na dogłębne rozważenie pytania o metodologiczne uwarunkowania nauk prawnych i o istnienie unikalnej, specyficznej metody prawniczej. Książka powinna znaleźć Czytelników nie tylko wśród przedstawicieli nauki prawa i praktyki prawniczej, ale wśród wszystkich zainteresowanych problematyką interpretacji humanistycznej. Autorzy: Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek

Szczegóły towaru


ISBN: 83-7444-351-0 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 304
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo ogólne
Kod: KAM-0584:W02D10 Miejsce wydania: Kraków

Informacje biograficzne autorów