Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Antoni Jeżowski,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-0406:W02P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

Wstęp
str. 7

Część I. System edukacji
str. 43


Rozdział 1. Organizacja systemu oświaty
str. 45

Rozdział 2. Organy prowadzące szkoły
str. 60

Rozdział 3. Sieć szkół
str. 74

Rozdział 4. Edukacja dla rynku pracy
str. 90

Rozdział 5. Pomiar efektów edukacyjnych
str. 110

Część II. Nauczyciele
str. 163


Rodział 6. Zawód: nauczyciel
str. 165

Rodział 7. Wynagrodzenie nauczycieli
str. 204

Rodział 8. Dyrektor szkoły
str. 229

Część III. Finansowanie zadań oświatowych
str. 259


Rozdział 9. Dystrybucja środków publicznych
str. 261

Rozdział 10. Dotacje, bony, granty, vouchery
str. 294

Rozdział 11. Wydatki bieżące i ich struktura
str. 348

Rozdział 12. Jednostkowe koszty usług oświatowych
str. 382

Część IV. Suplement po latach
str. 423


Rozdział 13. Problemy z finansowaniem zadań oświatowych
str. 425

Literatura
str. 483

Summary
str. 517

Ukryj

Opis:

Tematyka tej unikatowej na polskim rynku publikacji dotyczącej ekonomiki oświaty koncentruje się na problemach szkolnictwa podstawowego i średniego. Autor szeroko omawia zagadnienia polskiego systemu oświaty, konfrontując je z przykładami z innych państw. Zamieszcza też wnioski i konkluzje z oryginalnych rodzimych badań realizowanych w ramach międzynarodowych i polskich programów badawczych, w tym także rezultaty badań własnych.

Publikacja ma na celu:

  • przybliżyć polskiemu czytelnikowi obszary badawcze intensywnie rozwijającej się na świecie nowej specjalności ekonomicznej - ekonomiki edukacji - i pokazać w zarysie największe jej dokonania,
  • ukazać niekwestionowane osiągnięcia polskich naukowców w zakresie ekonomiki edukacji po to, by w miarę szybko znalazły zastosowanie w naszej praktyce oświatowej,
  • dowieść, że występują zależności między nakładami na edukację a jej efektami, pod warunkiem że jak największa część nakładów będzie przeznaczona na bezpośrednią edukację,
  • wykazać, że efektywność wydatkowania środków publicznych w obszarze edukacji zależy przede wszystkim od dyrektora szkoły, jego wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zarządzania finansami publicznymi,
  • ukazać zależności między efektywnością edukacji a jej wpływem na kapitał ludzki i społeczny w Polsce.
Adresaci:

Książka adresowana jest do osób zarządzających oświatą, dyrektorów szkół, studentów ekonomii jako podręcznik do przedmiotu ekonomika oświaty i słuchaczy podyplomowych studiów zarządzania w oświacie.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3993-3 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm)
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Oświata / Finansowanie oświaty
Kod: ABC-0406:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów