Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszykaSeria:  Teksty Ustaw
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  26 września 2017 r.
Kod: KAM-0819:W18P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 13,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 12,51 zł. ( Oszczędzasz: 1,39 zł. )

Spis treści: 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości | str. 7

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 9

Rozdział 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych | str. 30

Rozdział 3. Inwentaryzacja | str. 43

Rozdział 4. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego | str. 45

Rozdział 4a. Łączenie się spółek | str. 71

Rozdział 5. Sprawozdania finansowe jednostki | str. 78

Rozdział 6. Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej | str. 94

Rozdział 6a. Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej | str. 107

Rozdział 7. Badanie, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych | str. 112

Rozdział 8. Ochrona danych | str. 120

Rozdział 8a. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych | str. 123

Rozdział 9. Odpowiedzialność karna | str. 125

Rozdział 10. Przepisy szczególne i przejściowe | str. 127

Rozdział 11. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy końcowe | str. 131

Załączniki | str. 133

Załącznik Nr 1. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji | str. 133

Załącznik Nr 2. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla banków | str. 155

Załącznik Nr 3. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji | str. 167

Załącznik Nr 4. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek mikro | str. 181

Załącznik Nr 5. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego | str. 184

Załącznik Nr 6. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy | str. 191

Skorowidz | str. 195

Ukryj

Opis:

Stan prawny na: 26.09.2017 r.

  • Publikacja zawiera tekst ustawy o rachunkowości,
  • W zbiorze uwzględniono zmiany, które zostały opublikowane do dnia 26 września 2017 r., w tym ustawę z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089).
  • Artykuły ustawy zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem. W książce zamieszczono także wykaz aktów zmieniających tę ustawę, opublikowanych po 21 września 2016 r., oraz skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji.
  • Publikacja ta jest skierowana do prawników praktyków, a także do osób przygotowujących się do wszelkiego rodzaju egzaminów prawniczych oraz wszystkich, którym potrzebna jest znajomość przepisów ustawy o rachunkowości.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-128-1 , Oprawa: miękka , Format: B6 , 212
Rodzaj: kodeks , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Rachunkowość
Kod: KAM-0819:W18P01 Miejsce wydania: Warszawa