Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Dodaję do koszyka

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz

Komentarz

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym wprowadza do prawa polskiego rozwiązania ułatwiające zaangażowanie kapitału prywatnego w realizację zadań publicznych...

więcej

Autorzy: Michał Kulesza, Michał Bitner, Agata Kozłowska,
Seria:  Komentarze ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  30.04.2006 r.
Kod: KAM-0773:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 69,30 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,37 zł. ( Oszczędzasz: 6,93 zł. )

Spis treści: 


Wykaz skrótów
Wstęp

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 1420) - Komentarz

Rozdział 1. PRZEPISY OGÓLNE
Art. 1 Zakres ustawy i definicja ppp
Art. 2 Przedmiot umowy o ppp
Art. 3 Korzyść dla interesu publicznego
Art. 4 Słowniczek ustawy
Art. 5 Konsorcjum
Art. 6 Uczestnictwo podmiotu publicznego
Art. 7 Limit zobowiązań finansowych
Art. 8 Obowiązki budżetowe
Art. 9 Formy przekazania wkładu własnego

Rozdział 2. PRZYGOTOWANIE PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO
Art. 10 Zasada równego traktowania
Art. 11 Obowiązkowe analizy efektywności i zagrożeń
Art. 12 Zgoda Ministra Finansów
Art. 13 Wstępne ogłoszenia o zamierzeniach

Rozdział 3. ZASADY I TRYB WYBORU PARTNERA PRYWATNEGO
Art. 14 Odpowiednie stosowanie prawa zamówień publicznych
Art. 15 Najkorzystniejsza oferta
Art. 16 Przesłanki zawarcia umowy długoletniej
Art. 17 Pokrycie części kosztów przygotowania oferty

Rozdział 4. UMOWA O PARTNERSTWIE PUBLICZNO - PRYWATNYM ORAZ REALIZACJA PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO
Art. 18 Zawartość umowy o ppp
Art. 19 Spółka celowa
Art. 20 Obowiązek informacyjny
Art. 21 Nieważność umowy o ppp
Art. 22 Zakres stosowania kodeksu cywilnego
Art. 23 Podwykonawcy
Art. 24 Wymóg jednomyślności
Art. 25 Zwrot składnika majątkowego podmiotowi publicznemu
Art. 26 Prawo właściwe
Art. 27 Zmiana partnera prywatnego
Art. 28 Zadania ministra właściwego

Rozdział 5. ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH
Art. 29 Groby i cmentarze wojenne
Art. 30 Drogi publiczne
Art. 31 Podatek dochodowy od osób fizycznych
Art. 32 Zakłady opieki zdrowotnej
Art. 33 Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Art. 34 Podatek dochodowy od osób prawnych
Art. 35 Gospodarka nieruchomościami
Art. 36 Finansowanie dróg publicznych
Art. 37 Zryczałtowany podatek dochodowy
Art. 38 Żegluga śródlądowa
Art. 39 Ochrona środowiska
Art. 40 Prawo wodne
Art. 41 Transport kolejowy
Art. 42 Działalność pożytku publicznego
Art. 43 Agencja Rynku Rolnego
Art. 44 System finansów publicznych
Art. 45 Przepis końcowy

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 1420) - Tekst

Ukryj

Opis:

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym wprowadza do prawa polskiego rozwiązania ułatwiające zaangażowanie kapitału prywatnego w realizację zadań publicznych, co jest bardzo istotne zwłaszcza w warunkach narastającego długu publicznego. Chodzi głównie o przedsięwzięcia łączące inwestycję budowlaną ze świadczeniem usług lub zarządzaniem obiektem w dłuższym okresie. Pozwala to partnerowi prywatnemu uzyskać zwrot poniesionych nakładów oraz należne wynagrodzenie - przede wszystkim w formie przychodów z przedsięwzięcia, bez obciążania budżetu.

Szczegóły towaru


ISBN: 83-7416-920-6 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 232
Rodzaj: komentarz , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo ogólne
Kod: KAM-0773:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów