Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278-363

Publikacja zawiera gruntownie skomentowane przepisy artykułów 278-363 kodeksu karnego.

więcej

Cena podstawowa brutto: 349,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 314,10 zł. ( Oszczędzasz: 34,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) | str. 13

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA | str. 13

(...)

Rozdział XXXV. Przestępstwa przeciwko mieniu | str. 15
Art 278 | str. 30
Art 279 | str. 76
Art 280 | str. 96
Art 281 | str. 150
Art 282 | str. 162
Art 283 | str. 187
Art 284 | str. 191
Art 285 | str. 254
Art 286 | str. 270
Art 287 | str. 341
Art 288 | str. 360
Art 289 | str. 388
Art 290 | str. 422
Art 291 | str. 431
Art 292 | str. 454
Art 293 | str. 462
Art 294 | str. 467
Art 295 | str. 477

Rozdział XXXVI. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu | str. 493
Art 296 | str. 498
Art 296a | str. 586
Art 296b (uchylony) | str. 629
Art 297 | str. 630
Art 298 | str. 658
Art 299 | str. 678
Art 300 | str. 707
Art 301 | str. 747
Art 302 | str. 768
Art 303 | str. 783
Art 304 | str. 791
Art 305 | str. 798
Art 306 | str. 811
Art 307 | str. 818
Art 308 | str. 821
Art 309 | str. 828

Rozdział XXXVII. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi | str. 831
Art 310 | str. 832
Art 311 | str. 858
Art 312 | str. 865
Art 313 | str. 872
Art 314 | str. 878
Art 315 | str. 885
Art 316 | str. 890

CZĘŚĆ WOJSKOWA | str. 895

Rozdział XXXVIII. Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy | str. 899
Art 317 | str. 900
Art 318 | str. 905
Art 319 | str. 911
Art 320 | str. 917
Art 321 | str. 922
Art 322 | str. 925
Art 323 | str. 931
Art 324 | str. 942
Art 325 (uchylony) | str. 944
Art 326 | str. 945
Art 327 | str. 949
Art 328 | str. 954
Art 329 | str. 955
Art 330 | str. 956
Art 331 | str. 964
Art 332 | str. 965
Art 333 | str. 966
Art 334 | str. 968
Art 335 | str. 969
Art 336 | str. 970
Art 337 | str. 980

Rozdział XXXIX. Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej | str. 983
Art 338 | str. 984
Art 339 | str. 1001
Art 340 | str. 1011
Art 341 | str. 1012
Art 342 | str. 1019

Rozdział XL. Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej | str. 1026
Art 343 | str. 1028
Art 344 | str. 1039
Art 345 | str. 1050
Art 346 | str. 1058
Art 347 | str. 1064
Art 348 | str. 1070
Art 349 | str. 1074

Rozdział XLI. Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi | str. 1076
Art 350 | str. 1077
Art 351 | str. 1083
Art 352 | str. 1087
Art 353 | str. 1091

Rozdział XLII. Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem i uzbrojonym sprzętem wojskowym | str. 1094
Art 354 | str. 1095
Art 355 | str. 1102

Rozdział XLIII. Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby | str. 1112
Art 356 | str. 1113
Art 357 | str. 1121

Rozdział XLIV. Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu | str. 1127
Art 358 | str. 1127
Art 359 | str. 1137
Art 360 | str. 1144
Art 361 | str. 1148
Art 362 | str. 1155
Art 363 | str. 1162

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554 z późn. zm.) | str. 1169

Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 1171
Art 1 | str. 1171
Art 2 | str. 1171
Art 3 | str. 1178
Art 4 | str. 1181
Art 5 | str. 1181
Art 6 | str. 1193
Art 7 | str. 1194

Rozdział II. Przepisy karne | str. 1195
Art 8 | str. 1195
Art 9 | str. 1197

Rozdział III. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 1200
Art 10 | str. 1200

Rozdział IV. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 1201
Art 11 | str. 1201
Art 12 | str. 1203
Art 13 | str. 1203
Art 14 | str. 1206
Art 15 | str. 1222
Art 16 | str. 1225
Art 17 | str. 1225
Art 18 | str. 1228

Wykaz orzecznictwa | str. 1229

Skorowidz | str. 1259

Ukryj

Opis:

Komentarz do kodeksu karnego pod redakcją prof. Andrzeja Zolla zdążył już na stałe wpisać się do kanonów literatury karnistycznej. Prawnicy cenią go za kompleksowość i nowatorskie podejście do złożonej problematyki materialnego prawa karnego i jego interpretacji w zmieniajacej się wciąż rzeczywistości. Pierwszy tom komentarza obejmowuje część ogólną kodeksu. Tom drugi zawiera skomentowane przepisy artykułów 117–277. Tom trzeci oprócz dalszego ciągu komentarza części szczególnej, zawiera gruntownie skomentowaną część wojskową kodeksu karnego (art. 317–363).
Przepisy części szczególnej kodeksu karnego stanowią podstawowy przedmiot wykładni w praktyce stosowania prawa. Wielość proponowanych w piśmiennictwie karnistycznym interpretacji oraz niejednorodność orzecznictwa sprawiają, że niniejsza próba uporządkowania koncepcji interpretacyjnych – połączona z propozycją ujednolicenia prezentowanych w piśmiennictwie i orzecznictwie stanowisk – może być pomocą i wskazówką w praktyce ich stosowania. Komentarz zawiera także propozycje rozwiązania tych problemów, które ujawniły się w okresie obowiązywania kodeksu karnego od 1997 r.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9949-4 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 1280
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne materialne
Kod: KAM-0805:W04P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów