Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Podstawy prawne i organizacyjne oświaty. Prawo oświatowe w zarysie

Syntetycznie i w zrozumiały sposób przedstawiono prawa i obowiązki w dziedzinie oświaty oraz strukturę i działanie systemu oświaty. Szczególną uwagę zwrócono na analizę zmian prawnych wynikających z realizacji kolejnego etapu reformy edukacji.

więcej

Autorzy: Danuta Kurzyna-Chmiel,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2009 r.
Kod: ABC-0416:W02Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 40

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 45,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 40,50 zł. ( Oszczędzasz: 4,50 zł. )

Spis treści: 


Wykaz skrótów
str. 7
Wstęp
str. 9
Rozdział 1. Pojęcie i istota prawa
str. 13Istota prawa
str. 13Przepis prawny, norma prawna
str. 15Podział przepisów prawnych
str. 17Obowiązywanie prawa
str. 19Podmioty prawa
str. 22Stosunek prawny
str. 26Miejsce prawa oświatowego wśród gałęzi prawa
str. 28
Rozdział 2. Źródła prawa
str. 34Źródła prawa i ich klasyfikacja
str. 34Źródła prawa powszechnie obowiązującego
str. 36Konstytucja
str. 37Ustawy
str. 39Rozporządzenia z mocą ustawy Prezydenta RP
str. 40Ratyfikowane umowy międzynarodowe
str. 40Rozporządzenia
str. 41Źródła prawa miejscowego
str. 42Źródła prawa wewnętrznego
str. 46Inne źródła prawa
str. 50Akty planowania
str. 50Prawo zwyczajowe
str. 52Orzecznictwo
str. 53
Rozdział 3. Podstawowe wolności i prawa w dziedzinie oświaty
str. 54Wolności i prawa w dziedzinie oświaty na tle innych wolnościi praw człowieka
str. 54Prawo do nauki i obowiązek szkolny
str. 57Prawo do opieki przedszkolnej
str. 66Prawne gwarancje prawa do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
str. 72Prawo do nauki mniejszości narodowych/etnicznych
str. 79
Rozdział 4. System oświaty
str. 88Zagadnienia wprowadzające
str. 88System szkół
str. 94Zakładanie i prowadzenie szkół oraz placówek oświatowych jako zadanie własne gminy
str. 102Zakładanie i prowadzenie szkół oraz placówek oświatowych przez powiat
str. 107Zakładanie i prowadzenie szkół oraz placówek oświatowych jako zadanie województwa samorządowego
str. 109Nadzór pedagogiczny
str. 111
Rozdział 5. Organizacja szkoły lub placówki oświatowej
str. 123Rola źródeł prawa wewnętrznego i aktów planowania w organizacji szkoły lub placówki oświatowej
str. 123Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej
str. 130Rada pedagogiczna
str. 134Społeczne organy szkoły lub placówki oświatowej
str. 137Rada szkoły lub placówki
str. 138Rada rodziców
str. 139Samorząd uczniowski
str. 141Załącznik 1. Przykładowy regulamin Rady Pedagogicznej
str. 144Załącznik 2. Przykładowy regulamin Rady Szkoły
str. 150Załącznik 3. Przykładowy regulamin Rady Rodziców
str. 157Załącznik 4. Przykładowy regulamin samorządu uczniowskiego
str. 162
Rozdział 6. Awans zawodowy nauczyciela
str. 167Ogólne zasady awansu
str. 167Procedura awansu zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego
str. 171Procedura awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego
str. 175Procedura awansu zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego
str. 179Załącznik
str. 184
Bibliografia
str. 195

Ukryj

Opis:

Stan prawny na 1.01.2009 r.

Drugie wydanie książki ma charakter rozszerzony i uaktualniony. Poruszono w niej problematykę funkcjonowania systemu oświaty na tle prawnych podstaw działania instytucji oświatowych. Syntetycznie i w zrozumiały sposób przedstawiono prawa i obowiązki w dziedzinie oświaty oraz strukturę i działanie systemu oświaty. Szczególną uwagę zwrócono na analizę zmian prawnych wynikających z realizacji kolejnego etapu reformy edukacji.

Publikacja będzie stanowić cenną pomoc dla praktyków, przede wszystkim dyrektorów szkół, nauczycieli, pracowników instytucji oświatowych, jak i dla studentów. Jest ona przeznaczona także dla osób, które chcą uporządkować swoją wiedzę z zakresu prawa oświatowego, organizacji szkół, placówek oświatowych i zasad awansu zawodowego nauczyciela.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-484-5 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 192
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Oświata / Prawo w oświacie
Kod: ABC-0416:W02Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów