Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:


Autorzy: Bolesław Liwowski, Remigiusz Kozłowski,
Seria:  Akademicka. Ekonomia
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0232:W03P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

O autorach
str. 7

Przedmowa do wydania trzeciego
str. 9

Część I. Wybrane problemy zarządzania produkcją
str. 13


1. Proces produkcyjny
str. 15

Rola procesu produkcyjnego w działalności przedsiębiorstwa
str. 15

Wybrane klasyfikacje procesów produkcyjnych
str. 17

2. Struktury produkcyjne jednostek wytwórczych
str. 25

3. Organizacja produkcji
str. 30

Ujecie klasyczne i charakterystyki skali ilościowej produkcji
str. 30

Typy produkcji wyróżniane na podstawie cech organizacyjnych
str. 35

Elastyczność produkcji
str. 39

4. Cykl produkcyjny
str. 43

Pojecie i ekonomiczne znaczenie cyklu produkcyjnego
str. 43

Systemy organizacji przepływu przedmiotu pracy
str. 45

Krzywa narastania kosztów
str. 50

5. Przygotowanie produkcji
str. 53

Czynności składające się na przygotowanie produkcji
str. 53

Rozpoznanie zapotrzebowania, przygotowanie zbytu i serwisu
str. 55

Przygotowanie konstrukcyjne
str. 57

Przygotowanie technologiczne
str. 59

Przygotowanie organizacyjne
str. 61

Komputerowe wspomaganie przygotowania produkcji
str. 64

Wdrożenie
str. 67

Sekwencyjny i równoległy przebieg procesu przygotowania produkcji
str. 70

Koszty przygotowania produkcji i ich obniżanie
str. 72

6. Jakość produkcji
str. 77

Jakość produkcji przemysłowej i jej ocena
str. 77

Jakość wzoru (typu)
str. 78

Jakość wykonania
str. 79

Trudności w wykorzystaniu walorów wyrobu
str. 80

Nakłady użytkownika a postrzeganie przez niego jakości
str. 82

Związek ekologiczności wyrobu z oceną jego jakości
str. 83

Organizacja kontroli jakości
str. 85

Systemy zapewnienia jakości
str. 88

Granice opłacalności podnoszenia poziomu jakości
str. 91

7. Gospodarstwa wspomagające podstawową działalność produkcyjną
str. 93

Gospodarka materiałowa
str. 93

Gospodarka parkiem maszynowym
str. 119

Gospodarka narzędziowa
str. 129

8. Wybrane aspekty kosztowe decyzji w obszarze produkcji
str. 141

Koszt a decyzje o wielkości i asortymencie produkcji
str. 141

Rachunek zwrotu kosztów a decyzja o uruchomieniu produkcji
str. 145

9. Planowanie przebiegu produkcji i sterowanie nim
str. 150

Decyzje planistyczne w zarządzaniu produkcją
str. 150

Planowanie krótkookresowe w produkcji ustabilizowanej
str. 151

Systemy uruchamiania partii w produkcji przemiennej
str. 154

Planowanie krótkookresowe w produkcji jednostkowej i krótkoseryjnej
str. 157

Operatywne sterowanie przepływem produkcji przez stanowiska
str. 161

Część II. Przykłady i zadania
str. 167

Bibliografia
str. 241

Indeks
str. 243


Ukryj

Opis:

W książce zastały omówione wybrane zagadnienia związane z działalnością wytwórczą przedsiębiorstwa. Autorzy zwracają dużą uwagę na praktyczny aspekt przekazywanej wiedzy. Podkreślają wpływ różnych warunków na sposób wykorzystania teoretycznych uogólnień oraz akcentują konieczność dostosowywania ich do konkretnej sytuacji, w jakiej funkcjonuje przedsiębiorstwo.

W sposób przystępny i zrozumiały dla osób bez specjalistycznego wykształcenia w publikacji przedstawiono takie zagadnienia, jak:

  • klasyfikacje procesów produkcyjnych,
  • struktura produkcyjna jednostek wytwórczych,
  • organizacja produkcji,
  • cykl produkcyjny,
  • przygotowanie produkcji,
  • jakość produkcji,
  • gospodarstwa wspomagające podstawową działalność produkcyjną,
  • wybrane aspekty kosztowe decyzji w obszarze produkcji,
  • planowanie przebiegu produkcji i sterowanie nim.

W drugiej części publikacji zostały zamieszczone liczne przykłady i zadania pomagające w zrozumieniu zagadnień poruszonych w części teoretycznej.

Książka jest przeznaczona dla studentów kierunku zarządzanie i marketing oraz innych kierunków ekonomicznych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1428-2 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 248
Rodzaj: podręcznik biznes , Medium: książki (WKP)
Dział: Biznes i zarządzanie / Zarządzanie
Kod: OFE-0232:W03P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów