Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-211a (cz.1). Komentarz do art. 212-277d (cz. 2) [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK PDF]

Komentarz zawiera konkretne propozycje rozwiązania problemów interpretacyjnych, które ujawniły się w okresie obowiązywania kodeksu karnego. Autorzy zajmują jednoznaczne stanowisko wobec wielości interpretacji proponowanych w piśmiennictwie karnistycznym oraz niejednorodności orzecznictwa.

więcej


Spis treści: 

TOM I

Wykaz skrótów | str. 9

Ustawa z 6.06.1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.) | str. 15

Część szczególna | str. 17

Rozdział XVI. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne | str. 19
Art. 117. | str. 37
Art. 118. | str. 44
Art. 118a. | str. 49
Art. 119. | str. 59
Art. 120. | str. 62
Art. 121. | str. 65
Art. 122. | str. 68
Art. 123. | str. 71
Art. 124. | str. 75
Art. 125. | str. 79
Art. 126. | str. 83
Art. 126a. | str. 85
Art. 126b. | str. 88
Art. 126c. | str. 91

Rozdział XVII. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej | str. 107
Art. 127. | str. 111
Art. 128. | str. 120
Art. 129. | str. 129
Art. 130. | str. 138
Art. 131. | str. 156
Art. 132. | str. 161
Art. 132a. (utracił moc) | str. 169
Art. 133. | str. 169
Art. 134. | str. 176
Art. 135. | str. 181
Art. 136. | str. 189
Art. 137. | str. 198
Art. 138. | str. 204
Art. 139. | str. 206

Rozdział XVIII. Przestępstwa przeciwko obronności | str. 208
Art. 140. | str. 210
Art. 141. | str. 216
Art. 142. | str. 222
Art. 143. | str. 226
Art. 144. | str. 232
Art. 145. | str. 238
Art. 146. | str. 245
Art. 147. | str. 246

Rozdział XIX. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu | str. 247
Art. 148. | str. 255
Art. 149. | str. 303
Art. 150. | str. 311
Art. 151. | str. 319
Art. 152. | str. 324
Art. 153. | str. 336
Art. 154. | str. 341
Art. 155. | str. 343
Art. 156. | str. 351
Art. 157. | str. 370
Art. 157a. | str. 378
Art. 158. | str. 384
Art. 159. | str. 400
Art. 160. | str. 406
Art. 161. | str. 419
Art. 162. | str. 423

Rozdział XX. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu | str. 432
Art. 163. | str. 435
Art. 164. | str. 442
Art. 165. | str. 445
Art. 165a. | str. 450
Art. 166. | str. 456
Art. 167. | str. 460
Art. 168. | str. 462
Art. 169. | str. 463
Art. 170. | str. 464
Art. 171. | str. 466
Art. 172. | str. 469

Rozdział XXI. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji | str. 471
Art. 173. | str. 475
Art. 174. | str. 483
Art. 175. | str. 487
Art. 176. | str. 487
Art. 177. | str. 489
Art. 178. | str. 504
Art. 178a. | str. 512
Art. 178b. | str. 519
Art. 179. | str. 522
Art. 180. | str. 525
Art. 180a. | str. 528

Rozdział XXII. Przestępstwa przeciwko środowisku | str. 531
Art. 181. | str. 535
Art. 182. | str. 541
Art. 183. | str. 545
Art. 184. | str. 549
Art. 185. | str. 552
Art. 186. | str. 554
Art. 187. | str. 558
Art. 188. | str. 560

Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności | str. 564
Art. 189. | str. 567
Art. 189a. | str. 577
Art. 190. | str. 584
Art. 190a. | str. 589
Art. 191. | str. 597
Art. 191a. | str. 606
Art. 192. | str. 611
Art. 193. | str. 621

Rozdział XXIV. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania | str. 629
Art. 194. | str. 632
Art. 195. | str. 637
Art. 196. | str. 641

Rozdział XXV. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności | str. 649
Art. 197. | str. 664
Art. 198. | str. 707
Art. 199. | str. 719
Art. 200. | str. 734
Art. 200a. | str. 752
Art. 200b. | str. 774
Art. 201. | str. 779
Art. 202. | str. 785
Art. 203. | str. 809
Art. 204. | str. 815
Art. 205. (uchylony) | str. 827

Rozdział XXVI. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece | str. 828
Art. 206. | str. 834
Art. 207. | str. 852
Art. 208. | str. 881
Art. 209. | str. 897
Art. 210. | str. 929
Art. 211. | str. 942
Art. 211a. | str. 955

Skorowidz | str. 967

TOM II

Wykaz skrótów | str. 9

Ustawa z 6.06.1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.) | str. 15

Część szczególna | str. 17

(...)

Rozdział XXVII. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej | str. 19
Art. 212. | str. 27
Art. 213. | str. 54
Art. 214. | str. 77
Art. 215. | str. 79
Art. 216. | str. 81
Art. 217. | str. 95
Art. 217a. | str. 102

Rozdział XXVIII. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową | str. 108
Art. 218. | str. 110
Art. 219. | str. 123
Art. 220. | str. 127
Art. 221. | str. 133

Rozdział XXIX. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego | str. 138
Art. 222. | str. 146
Art. 223. | str. 158
Art. 224. | str. 171
Art. 224a. | str. 180
Art. 224b. | str. 187
Art. 225. | str. 188
Art. 226. | str. 194
Art. 227. | str. 205
Art. 228. | str. 209
Art. 229. | str. 243
Art. 230. | str. 253
Art. 230a. | str. 265
Art. 231. | str. 270
Art. 231a. | str. 286
Art. 231b. | str. 288

Rozdział XXX. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości | str. 291
Art. 232. | str. 299
Art. 233. | str. 306
Art. 234. | str. 325
Art. 235. | str. 336
Art. 236. | str. 342
Art. 237. | str. 347
Art. 238. | str. 347
Art. 239. | str. 353
Art. 240. | str. 363
Art. 241. | str. 374
Art. 242. | str. 382
Art. 243. | str. 395
Art. 244. | str. 399
Art. 244a. | str. 403
Art. 244b. | str. 406
Art. 245. | str. 410
Art. 246. | str. 420
Art. 247. | str. 425
Art. 247a. | str. 432

Rozdział XXXI. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum | str. 434
Art. 248. | str. 442
Art. 249. | str. 453
Art. 250. | str. 460
Art. 250a. | str. 466
Art. 251. | str. 475

Rozdział XXXII. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu | str. 482
Art. 252. | str. 484
Art. 253. (uchylony) | str. 496
Art. 254. | str. 496
Art. 254a. | str. 503
Art. 255. | str. 508
Art. 255a. | str. 513
Art. 256. | str. 519
Art. 257. | str. 528
Art. 258. | str. 533
Art. 259. | str. 533
Art. 259a. | str. 558
Art. 259b. | str. 558
Art. 260. | str. 564
Art. 261. | str. 570
Art. 262. | str. 573
Art. 263. | str. 577
Art. 264. | str. 593
Art. 264a. | str. 600

Rozdział XXXIII. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji | str. 606
Art. 265. | str. 611
Art. 266. | str. 627
Art. 267. | str. 643
Art. 268. | str. 661
Art. 268a. | str. 669
Art. 269. | str. 674
Art. 269a. | str. 679
Art. 269b. | str. 681
Art. 269c. | str. 686

Rozdział XXXIV. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów | str. 688
Art. 270. | str. 693
Art. 270a. | str. 717
Art. 271. | str. 734
Art. 271a. | str. 755
Art. 272. | str. 765
Art. 273. | str. 773
Art. 274. | str. 777
Art. 275. | str. 781
Art. 276. | str. 787
Art. 277. | str. 794
Art. 277a. | str. 798
Art. 277b. | str. 801
Art. 277c. | str. 803
Art. 277d. | str. 822

Skorowidz | str. 827

Ukryj

Opis:

W obecnym wydaniu uwzględniono najnowsze nowelizacje kodeksu karnego, w tym:

  • dotyczącą nowego przestępstwa znęcania się nad osobą nieporadną ze względu na wiek, stan psychiczny lub fizyczny
  • wprowadzającą wyższą odpowiedzialność za porzucenie małoletniego lub osoby nieporadnej
  • dotyczącą zaostrzenia odpowiedzialności za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego,
  • wprowadzające nowy typ czynu zabronionego w postaci ucieczki przed pościgiem oraz
  • podnoszące odpowiedzialność karną za przestępstwa drogowe.
Autorami komentarza są przede wszystkim pracownicy Katedry Prawa Karnego UJ oraz Katedry Prawa Karnego UKSW. To nie tylko wybitni specjaliści w swojej dziedzinie, lecz także praktycy: sędziowie, adwokaci, eksperci pracujący w minionych latach w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, Trybunale Konstytucyjnym, Biurze Analiz Sejmowych, Biurze Studiów i Analiz SN, wykładowcy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Wielu ma wieloletnie doświadczenie eksperckie w działalności legislacyjnej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-547-3 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 1884
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Karne prawo / Przestępstwa z części szczególnej kodeksu karnego
Kod: KAM-0095;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów