Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka

W ostatnim czasie wzrasta zainteresowanie kompetencjami zarówno pracowników, jak i zespołów, ich liderów oraz organizacji. Książka daje wszechstronny wgląd w tę problematykę.

więcej

Autorzy: Tadeusz Oleksyn,
Seria:  HR
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0128:W03P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

O autorze | str. 9

Wprowadzenie | str. 11


Rozdział 1. Wyjaśnienie pojęć i relacji | str. 19
1.1. Kompetencje a kwalifikacje | str. 19
1.2. Kompetencje a wartości | str. 23
1.3. Kompetencje ludzi a kapitał ludzki i intelektualny | str. 25
1.4. Kluczowe kompetencje | str. 28
1.5. Kompetencje organizacji | str. 29
1.6. Kompetencje uniwersalne, specyficzne i osobiste | str. 37
1.7. Kompetencje zawodowe i stanowiskowe | str. 39
1.8. Profesjogramy/profile stanowisk | str. 46
1.9. Role organizacyjne | str. 47
1.10. Zarządzanie kompetencjami i jego podmioty | str. 49

Rozdział 2. Charakterystyka najważniejszych kompetencji | str. 52
2.1. Wiedza | str. 52
2.2. Doświadczenie i praktyczne umiejętności | str. 80
2.3. Kreatywność i innowacyjność | str. 85
2.4. Samodzielność | str. 88
2.5. Odpowiedzialność | str. 90
2.6. Przedsiębiorczość | str. 92
2.7. Orientacja biznesowa | str. 97
2.8. Profesjonalizm | str. 99
2.9. Decyzyjność | str. 101
2.10. Od formalnej dyscypliny pracy do "5 S" | str. 103
2.11. Skuteczność i ekonomiczność - czyli efektywność | str. 106
2.12. Komunikacja | str. 110
2.13. Współpraca | str. 113
2.14. Kompetencje etyczne | str. 114
2.15. Inteligencja | str. 117
2.16. Kultura i styl | str. 118
2.17. Asertywność | str. 125
2.18. Niektóre inne kompetencje | str. 127

Rozdział 3. Przywództwo, przywódcy i ich style | str. 130
3.1. Misja przywódców | str. 131
3.2. Przywództwo a zarządzanie | str. 134
3.3. Przywództwo jako wywieranie wpływu i jako kierowanie | str. 136
3.4. Przywództwo dzikie - jako twarde przejmowanie, sprawowanie i (nad)używanie władzy | str. 138
3.5. Przywództwo jako służenie | str. 141
3.6. Demokracja i przywódcy demokratyczni | str. 142
3.7. Autorytaryzm i przywódcy autorytarni | str. 147
3.8. Przywódcy charyzmatyczni i transakcyjni | str. 152
3.9. Od przewodzenia opartego na przymusie do "przewodzenia bez przewodzenia" | str. 156
3.10. Indywidualne style kierowania | str. 158

Rozdział 4. Wymiary przywództwa | str. 168
4.1. Wskazywanie i uzasadnianie celów | str. 169
4.2. Określanie zasad i wartości | str. 170
4.3. Dobór i wymiana ludzi | str. 171
4.4. Budowa zespołów | str. 173
4.5. Integrowanie | str. 175
4.6. Rozwój zawodowy | str. 176
4.7. Inspirowanie i motywowanie | str. 177
4.8. Komunikacja | str. 181
4.9. Rozwiązywanie konfliktów i negocjacje | str. 182
4.10. Reprezentowanie | str. 189
4.11. Inne wymiary przywództwa | str. 190
4.12. Jak być przywódcą akceptowanym | str. 198

Rozdział 5. Kompetencje wybranych grup zawodowych z sektora przedsiębiorstw | str. 201
5.1. Przedsiębiorcy i biznesmeni | str. 201
5.2. Menedżerowie i liderzy | str. 210
5.3. Kompetencje różnych grup menedżerów | str. 218
5.4. Specjaliści, specjaliści wiodący/koordynatorzy, główni specjaliści | str. 238
5.5. Pracownicy merytoryczno-wykonawczy | str. 240
5.6. Pracownicy operacyjni | str. 241

Rozdział 6. Zarządzanie kompetencjami w organizacji | str. 244
6.1. Zarządzanie kompetencjami w ujęciu systemowym | str. 244
6.2. Podmioty zarządzania kompetencjami w organizacji | str. 253
6.3. Wzmacnianie portfeli kluczowych kompetencji | str. 256
6.4. Harmonizacja kompetencji oczekiwanych i posiadanych | str. 257
6.5. Doskonalenie zawodowe | str. 269
6.6. Organizacja ucząca się - wybrane problemy | str. 291
6.7. Zarządzanie kompetencjami a ocena | str. 298
6.8. Zarządzanie kompetencjami a wynagradzanie | str. 309

Rozdział 7. Zarządzanie własnymi kompetencjami | str. 322
7.1. Self-management w świetle psychologii rozwoju | str. 323
7.2. Dobre praktyki związane z rozwojem własnym | str. 330
7.3. Meandry i zagrożenia samorozwoju | str. 348
7.4. Czy wszyscy powinni pracować zawodowo? | str. 357
7.5. Sztuczna inteligencja - pomocnik i rywal | str. 359

Uwagi końcowe | str. 365

Bibliografia | str. 377

Indeks | str. 385

Ukryj

Opis:

W ostatnim czasie wzrasta zainteresowanie kompetencjami zarówno pracowników, jak i zespołów, ich liderów oraz organizacji. Książka daje wszechstronny wgląd w tę problematykę. Omówione zostały m.in. kluczowe dla tej subdyscypliny zagadnienia:
- pojęcia i praktyki związane z zarządzaniem kompetencjami i rolami organizacyjnymi,
- charakterystyki najważniejszych kompetencji,
- kompetencje przywódcze i sposoby ich rozwijania,
- kompetencje najważniejszych grup osób związanych z sektorem przedsiębiorstw:
przedsiębiorców-biznesmenów, menedżerów i liderów, specjalistów, pracowników
merytoryczno-wykonawczych i operacyjnych,
- tworzenie systemów zarządzania kompetencjami w dużych i średnich organizacjach,
- zarządzanie własnymi kompetencjami (self-management).

Trzecie wydanie, uzupełnione i zaktualizowane, zostało wzbogacone również o charakterystyki dalszych kompetencji oraz rozszerzone o opis problematyki rozwoju własnego.

Autor łączy doświadczenie z zakresu podejmowanej tematyki z wiedzą teoretyczną, kompetencjami dydaktyka i badacza. Książka zainteresuje zarówno teoretyków, jak i praktyków zarządzania, a także osoby, które chciałyby pełniej zrozumieć to, co się dzieje w ich organizacjach oraz lepiej zarządzać własnym potencjałem i życiem zawodowym, a zwłaszcza rozwojem.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-047-5 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 396
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: HR Kadry / Zarządzanie personelem
Kod: OFE-0128:W03P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów