Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszykaSeria:  Teksty Ustaw
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  18 stycznia 2018 r.
Kod: KAM-0718:W24P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 19,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 17,91 zł. ( Oszczędzasz: 1,99 zł. )

Spis treści: 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa | str. 7

Dział I. Przepisy ogólne | str. 9
Dział II. Organy podatkowe i ich właściwość | str. 17
Rozdział 1. Organy podatkowe | str. 17
Rozdział 1a. Interpretacje przepisów prawa podatkowego | str. 20
Rozdział 2. Właściwość organów podatkowych | str. 34
Dział IIA. Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych | str. 41
Dział III. Zobowiązania podatkowe | str. 50
Rozdział 1. Powstawanie zobowiązania podatkowego | str. 50
Rozdział 2. Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta | str. 55
Rozdział 3. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych | str. 58
Rozdział 4. Terminy płatności | str. 72
Rozdział 5. Zaległość podatkowa | str. 74
Rozdział 6. Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna | str. 75
Rozdział 7. Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych | str. 80
Rozdział 7a. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych | str. 89
Rozdział 8. Przedawnienie | str. 92
Rozdział 9. Nadpłata | str. 96
Rozdział 9a. Podpisywanie deklaracji | str. 107
Rozdział 10. Korekta deklaracji | str. 108
Rozdział 11. Informacje podatkowe | str. 110
Rozdział 12. Rachunki | str. 115
Rozdział 13. Odpowiedzialność solidarna | str. 116
Rozdział 15. Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich | str. 124
Dział IIIA. Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania | str. 135
Rozdział 1. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania | str. 135
Rozdział 2. Postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania | str. 138
Rozdział 3. Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania | str. 142
Rozdział 4. Opinie zabezpieczające | str. 147
Dział IIIB . Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych | str. 150
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 150
Rozdział 2. Analiza ryzyka | str. 157
Rozdział 3. Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego | str. 166
Rozdział 4. Kontrola | str. 174
Rozdział 5. Kary pieniężne | str. 175
Dział IV. Postępowanie podatkowe | str. 176
Rozdział 1. Zasady ogólne | str. 176
Rozdział 2. Wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego | str. 178
Rozdział 3. Strona | str. 181
Rozdział 3a. Pełnomocnictwo | str. 183
Rozdział 4. Załatwianie spraw | str. 190
Rozdział 5. Doręczenia | str. 193
Rozdział 6. Wezwania | str. 202
Rozdział 7. Przywrócenie terminu | str. 204
Rozdział 8. Wszczęcie postępowania | str. 205
Rozdział 9. Metryki, protokoły i adnotacje | str. 212
Rozdział 10. Udostępnianie akt | str. 214
Rozdział 11. Dowody | str. 215
Rozdział 11a. Rozprawa | str. 225
Rozdział 12. Zawieszenie postępowania | str. 226
Rozdział 13. Decyzje | str. 229
Rozdział 14. Postanowienia | str. 233
Rozdział 15. Odwołania | str. 234
Rozdział 16. Zażalenia | str. 238
Rozdział 16a. Wykonanie decyzji | str. 238
Rozdział 17. Wznowienie postępowania | str. 241
Rozdział 18. Stwierdzenie nieważności decyzji | str. 244
Rozdział 19. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej | str. 246
Rozdział 20. Wygaśnięcie decyzji | str. 248
Rozdział 21. Odpowiedzialność odszkodowawcza | str. 249
Rozdział 22. Kary porządkowe | str. 250
Rozdział 23. Koszty postępowania | str. 252
Dział V. Czynności sprawdzające | str. 255
Dział VI. Kontrola podatkowa | str. 260
Dział VII. Tajemnica skarbowa | str. 275
Dział VIIa . (uchylony) | str. 290
Rozdział 1 . (uchylony) | str. 290
Rozdział 2 . (uchylony) | str. 291
Rozdział 3. (uchylony) | str. 291
Dział VIII. Przepisy karne | str. 291
Dział VIIIa. Zaświadczenia | str. 293
Dział IX. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe | str. 301
Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 301
Rozdział 2. Przepisy przejściowe | str. 301
Rozdział 3. Przepisy końcowe | str. 305

Skorowidz | str. 307

Ukryj

Opis:

Stan prawny na: 18.01.2018 r.

  • Publikacja zawiera tekst ustawy - Ordynacja podatkowa wraz ze wszystkimi zmianami opublikowanymi do 18 stycznia 2018 r., m.in. wynikającymi z ustaw: z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa; z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych oraz z 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa.
  • Artykuły ustawy zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem. Zmiany wchodzące w życie po 18 stycznia 2018 r. wyróżniono kursywą.
  • W książce zamieszczono również skorowidz rzeczowy pomocny w odnalezieniu poszczególnych zagadnień.
  • Opracowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla prawników praktyków, a także aplikantów i studentów wydziałów prawa i administracji oraz innych osób, którym niezbędna jest znajomość tych przepisów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-456-5 , Oprawa: miękka , Format: B6 , 324
Rodzaj: kodeks , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Postępowanie podatkowe
Kod: KAM-0718:W24P01 Miejsce wydania: Warszawa