Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszykaSeria:  Teksty Ustaw
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  25 sierpnia 2015 r.
Kod: KAM-0537:W11P01  Ilość w paczce: 40

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 9,70 zł.
Twoja cena brutto już od: 8,73 zł. ( Oszczędzasz: 0,97 zł. )

Spis treści: 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe | str. 9

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 11

Rozdział 2. Tworzenie i organizacja banków oraz oddziałów i przedstawicielstw banków | str. 50

A. Banki państwowe | str. 51

B. Banki spółdzielcze | str. 54

C. Banki w formie spółek akcyjnych | str. 55

D. Postępowanie przy tworzeniu banków | str. 83

Da. Szczególny sposób tworzenia banków krajowych przez instytucje kredytowe prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział | str. 98

E. Przekształcenie banku państwowego w spółkę akcyjną | str. 102

Rozdział 2a. Podejmowanie i prowadzenie działalności przez banki krajowe na terytorium państwa goszczącego oraz przez instytucje kredytowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | str. 103

Rozdział 3. Rachunki bankowe | str. 112

Rozdział 4. Rozliczenia pieniężne przeprowadzane za pośrednictwem banków | str. 120

Rozdział 5. Kredyty i pożyczki pieniężne oraz zasady koncentracji zaangażowań | str. 126

Rozdział 6. Gwarancje bankowe, poręczenia i akredytywy | str. 136

Rozdział 7. Emisja bankowych papierów wartościowych | str. 139

Rozdział 8. Szczególne obowiązki i uprawnienia banków | str. 141

Rozdział 9. Zrzeszanie, łączenie się i podział banków | str. 175

Rozdział 10. Fundusze własne, kapitał wewnętrzny i gospodarka finansowa banków | str. 177

Rozdział 11. Nadzór bankowy | str. 195

Rozdział 11a. Nadzór nad oddziałami instytucji kredytowych | str. 222

Rozdział 11b. Nadzór skonsolidowany | str. 231

Rozdział 12. Postępowanie naprawcze, likwidacja i upadłość banku | str. 247

A. Postępowanie naprawcze | str. 247

B. Likwidacja, przejęcie banku | str. 253

C. Upadłość banku | str. 260

Rozdział 13. Odpowiedzialność cywilna i karna | str. 263

Rozdział 13a. Wskaźniki w zakresie funduszy własnych banków | str. 265

Rozdział 14. Przepisy przejściowe, zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe | str. 267

Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe(wyciąg | str. 273

Skorowidz | str. 277

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim | str. 287

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 289

Rozdział 2. Organizacja NBP | str. 291

A. Prezes NBP | str. 292

B. Rada Polityki Pieniężnej | str. 294

C. Zarząd NBP | str. 297

Rozdział 3. NBP a władze państwowe | str. 298

Rozdział 4. Nadzór bankowy | str. 305

Rozdział 4a. NBP a Komitet Stabilności Finansowej | str. 305

Rozdział 5. Emisja znaków pieniężnych | str. 306

Rozdział 6. Instrumenty polityki pieniężnej | str. 308

Rozdział 7. Prowadzenie rachunków bankowych | str. 315

Rozdział 8. Działalność dewizowa | str. 315

Rozdział 9. Szczególne obowiązki i uprawnienia NBP | str. 316

Rozdział 10. Gospodarka finansowa NBP | str. 318

Rozdział 11. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 320

Skorowidz | str. 323

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe | str. 329

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 331

Rozdział 2. Odstępowanie od ograniczeń i obowiązków określonych w ustawie | str. 337

Rozdział 3. Ograniczenia w dokonywaniu obrotu dewizowego z zagranicą oraz obrotu wartościami dewizowymi w kraju | str. 338

Rozdział 4. Działalność kantorowa | str. 341

Rozdział 5. Obowiązki związane z wywozem za granicę i przywozem do kraju wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych | str. 346

Rozdział 6. (uchylony) | str. 347

Rozdział 7. Obowiązek związany z przekazami pieniężnymi za granicę oraz rozliczeniami w kraju w obrocie dewizowym | str. 348

Rozdział 8. Obowiązki dotyczące przekazywania danych oraz przechowywania dokumentów związanych z obrotem dewizowym oraz działalnością kantorową | str. 349

Rozdział 9. Kontrola wykonywana przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego | str. 351

Rozdział 10. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 356

Rozdział 11. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 356

Skorowidz | str. 359

Ukryj

Opis:

Stan prawny na 25.08.2015 r.


  • Publikacja zawiera zbiór przepisów z zakresu prawa bankowego, w tym ustawę - Prawo bankowe, ustawę o Narodowym Banku Polskim oraz ustawę - Prawo dewizowe.
  • Artykuły ustaw zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem.
  • W książce znajdują się skorowidze rzeczowe pomocne w odnalezieniu poszczególnych zagadnień.
  • Zbiór przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i administracji, a także dla aplikantów oraz praktyków prawa.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9396-6 , Oprawa: miękka , Format: B6 (125 x 176 mm) , 364
Rodzaj: kodekskodeks , Medium: książki (WKP)
Dział: Ekonomia / Bankowość
Kod: KAM-0537:W11P01 Miejsce wydania: Warszawa