Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

2006:

Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska

Szczegółowa analiza stanu prawnego, literatury i orzecznictwa dotyczących zadań środowiskowych samorządu.

więcej

Autorzy: Anna Barczak,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-0405  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 63,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 50,40 zł. ( Oszczędzasz: 12,60 zł. )

Spis treści: 


Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Określanie zadań środowiskowych administracji samorządowej w normach prawnych
  "Zadania" i "kompetencje" - ustalenia pojęciowe
  System zadań administracji samorządowej
  Zadania środowiskowe administracji samorządowej
  Typologia zadań organów administracji samorządowej w zakresie ochrony środowiska
  Wnioski.

Rozdział 2. Zadania o charakterze organizatorskim
  Zagadnienia ogólne
  Programy ochrony środowiska
  Programy naprawcze
  Instrumenty zagospodarowania przestrzennego
  Inne instrumenty
  Wnioski

Rozdział 3. Zadania o charakterze bezpośrednio wykonawczym
  Zagadnienia ogólne
  Zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  Zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach oraz gospodarowania odpadami komunalnymi
  Zadania w zakresie ochrony terenów zieleni i zadrzewień
  Zadania w zakresie ochrony powierzchni ziemi
  Wnioski

Rozdział 4. Zadania o charakterze zobowiązująco-reglamentacyjnym
  Zagadnienia ogólne
  Reglamentacja korzystania z zasobów środowiska
  Reglamentacja emisji
  Wnioski

Rozdział 5. Zadania o charakterze kontrolno-nadzorczym
  Zagadnienia ogólne
  Kontrola jakości środowiska
Nadzór nad przestrzeganiem obowiązków środowiskowych
  Wnioski

Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska
(zestawienie tabelaryczne)

Zakończenie

Wykaz aktów prawnych (w układzie chronologicznym)

Wykaz orzeczeń

Literatura

Ukryj

Opis:


  "Autorka przedstawiła bardzo szczegółową analizę stanu prawnego, literatury i orzecznictwa dotyczących przede wszystkim założonego tematu, czyli zadań środowiskowych samorządu wszystkich szczebli, ale również pewnych szczebli ogólniejszych, związanych z problemami funkcjonowania samorządów. Szczególne uznanie musi budzić dotarcie do praktycznie wszystkich źródeł prawa określających zadania samorządu związane z ochroną środowiska, wskazanie i sprecyzowania wynikających z nich zadań i tym samym uporządkowanie wiedzy dotyczącej ich zakresu. Ma to istotne znaczenie także i dla praktyki, wyraźnie odczuwającej brak tego rodzaju opracowań (...) Analizy są prowadzone głównie na podstawie obowiązujących przepisów polskiego prawa wewnętrznego, dotyczą bowiem zadań polskich organów samorządowych. Autorka w szerokim jednak zakresie sięga także do prawa wspólnotowego, wskazując źródła obowiązujących zadań, korzystając także z tych odniesień dla ewentualnej interpretacji przepisów budzących wątpliwości".

Prof. dr hab. Marek Górski, z recenzji

Szczegóły towaru


, Format: Ebook , 464
Rodzaj: monografia , Medium: ebook (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: ABC-0405 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów