Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Bogdan Bladowski,
Seria:  Biblioteka Sądowa
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.09.2013 r.
Kod: KAM-0009:W05P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Od Autora | str. 9

Rozdział pierwszy
Zażalenie w systemie zaskarżania orzeczeń cywilnych | str. 11


1. Cel i znaczenie zaskarżania | str. 11

2. Środki zaskarżenia a środki odwoławcze | str. 12

3. Zasady systemu zaskarżania | str. 14

4. Charakterystyka zażalenia | str. 18

Rozdział drugi
Przesłanki dopuszczalności zażalenia | str. 24


1. Odpowiednia forma zażalenia | str. 25

2. Dopuszczalność zażalenia z ustawy | str. 31

3. Istnienie zaskarżonego postanowienia | str. 35

4. Legitymacja do wniesienia zażalenia a interes prawny | str. 36

5. Zachowanie terminu do wniesienia zażalenia | str. 41

Rozdział trzeci
Wypadki dopuszczalności zażalenia | str. 47


1. Rodzaje orzeczeń zaskarżanych za pomocą zażalenia | str. 47

2. Wypadki dopuszczalności zażalenia w poszczególnych postępowaniach | str. 49

2.1. Proces | str. 50

2.2. Postępowanie nieprocesowe | str. 59

2.3. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt | str. 61

2.4. Postępowanie zabezpieczające | str. 62

2.5. Postępowanie egzekucyjne | str. 63

2.6. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego | str. 73

2.7. Sąd polubowny (arbitrażowy) | str. 74

Rozdział czwarty
Postępowanie zażaleniowe w sądzie pierwszej instancji | str. 76


1. Wpływ zażalenia na wykonalność postanowienia oraz na bieg postępowania w sprawie | str. 76

2. Postępowanie wstępne (instrukcyjne) | str. 79

3. Czynności instrukcyjne sądu drugiej instancji | str. 85

4. Rozstrzygnięcie zażalenia przez sąd pierwszej instancji | str. 86

Rozdział piąty
Rozpoznanie zażalenia przez sąd drugiej instancji | str. 90


1. Postępowanie wstępne | str. 90

2. Zakres rozpoznawania sprawy | str. 95

3. Podstawa faktyczna i sposób rozstrzygnięcia zażalenia | str. 102

Rozdział szósty
Wydanie i charakter prawny postanowienia zażaleniowego | str. 113


1. Skład sądu, posiedzenie niejawne, rozprawa | str. 114

2. Stadium orzekania, budowa postanowienia i jego notyfikacja | str. 116

3. Rektyfikacja postanowienia i inne czynności sądowe | str. 120

4. Charakter prawny i skuteczność postanowienia | str. 122

Rozdział siódmy
Postępowanie zażaleniowe przed Sądem Najwyższym | str. 126

Literatura | str. 131


Ukryj

Opis:

Kolejne wydanie publikacji jako jedyne na rynku w sposób kompleksowy i szczegółowy charakteryzuje instytucję zażalenia będącego drugim - obok apelacji - podstawowym środkiem odwoławczym w postępowaniu cywilnym.

W książce obszernie omówiono m.in.:

  • usystematyzowane przesłanki dopuszczalności zażalenia, w szczególności - w aspekcie potrzeb praktyki - liczne jej przypadki przewidziane ustawowo,
  • wymagania formalne zażalenia i terminy jego wniesienia,
  • tok postępowania zażaleniowego w I i II instancji,
  • rozpoznanie zażalenia i charakter prawny orzeczenia sądu odwoławczego.
W piątym wydaniu uwzględniono ostatnie zmiany nowelizacyjne dotyczące instytucji zażalenia, które weszły w życie 3 maja 2012 r., wprowadzone tzw. dużą nowelą do kodeksu postępowania cywilnego i kształtowaną w związku z nimi judykaturę oraz literaturę naukową.

Adresaci:
Opracowanie adresowane jest przede wszystkim do praktyków, w tym adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz aplikantów tych zawodów. Może być przydatne również studentom i pracownikom naukowym wydziałów prawa wyższych uczelni.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4435-7 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 136
Rodzaj: , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo ogólne
Kod: KAM-0009:W05P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów