Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszykaWydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: PRE-0041;  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 400,01 zł.
Twoja cena brutto już od: 360,01 zł. ( Oszczędzasz: 40,00 zł. )

Opis:

KWARTALNIK poświęcony zagadnieniom i problemom prawnym powstającym w procesie zarządzania jednostką samorządu terytorialnego.

Pismo profesjonalnie i w sposób usystematyzowany zapoznaje czytelnika z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięciami nadzorczymi wojewodów i uchwałami kolegiów regionalnych izb obrachunkowych. Każdy numer zawiera chronologiczny i alfabetyczno-rzeczowy skorowidz aktów prawnych.

Przykładowe orzeczenia dotyczą:

  • ustroju, organizacji powiatu i zakresu kompetencji jego organów,
  • ustroju, organizacji gminy i zakresu kompetencji jej organów,
  • gospodarki gruntami i planowania przestrzennego,
  • spraw proceduralnych,
  • budżetu, jego zmian oraz kontroli wykonania.
INFORMACJE O PRENUMERACIE:

  • Prosimy o wpisywanie w UWAGACH ZAMÓWIENIA:
    - od którego miesiąca lub od którego numeru czasopisma rozpoczyna się bieg prenumeraty (w przypadku, gdyby miał obejmować inny okres niż od stycznia do grudnia 2015 ).
  • Należność za prenumeratę jest płatna przelewem w ciągu 7 dni od otrzymania faktury pro forma.
  • Prenumerata ma charakter bezterminowy i jest odnawialna automatycznie w pierwszym dniu kolejnego okresu prenumeraty. Niepowiadomienie Wydawcy o rezygnacji w terminie 1 miesiąca przed upływem okresu prenumeraty spowoduje jej automatyczne przedłużenie na następne okresy. Klient ma prawo zrezygnować z prenumeraty z zachowaniem jednomiesięcznego okresu jej wypowiedzenia.


Sprawdź przydatność czasopisma w swojej pracy!

Szczegóły towaru


ISSN: 1232-7107 , Format: B5
Rodzaj: czasopisma samorządowe , Medium: prenumerata (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: PRE-0041; Miejsce wydania: Warszawa