Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:


Autorzy: Ryszard A. Stefański,
Seria:  Komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.06.2011
Kod: KAM-0726:W02P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 13

Słowo wstępne
str. 19

Wprowadzenie
str. 33


1. Ewolucja wykroczeń drogowych
str. 33

2. Ogólna charakterystyka wykroczeń drogowych
str. 54

3. Przedmiot ochrony wykroczeń drogowych
str. 61

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń
str. 67


Rozdział.XI
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji
str. 69


I. Nieoznaczenie przeszkody w ruchu drogowym
str. 69


1. Przedmiot ochrony
str. 69

2. Strona przedmiotowa
str. 70

3. Podmiot
str. 79

4. Strona podmiotowa
str. 80

5. Zbieg przepisów, zbieg wykroczeń oraz zbieg wykroczenia z przestępstwem
str. 81

6. Kara i środki karne
str. 83

II. Samowolna zmiana znaku
str. 83


1. Przedmiot ochrony
str. 84

2. Strona przedmiotowa
str. 86

3. Podmiot
str. 97

4. Strona podmiotowa
str. 97

5. Zbieg przepisów, zbieg wykroczeń oraz zbieg wykroczenia z przestępstwem
str. 98

6. Kara i środki karne
str. 99

III. Naruszenia przepisów dotyczących sposobu znakowania dróg wewnętrznych
str. 100


1. Przedmiot ochrony
str. 100

2. Strona przedmiotowa
str. 104

3. Podmiot
str. 109

4. Strona podmiotowa
str. 110

5. Zbieg przepisów i wykroczeń lub przestępstw
str. 110

6. Kara i środki karne
str. 111

IV. Sprowadzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym
str. 112


1. Przedmiot ochrony
str. 112

2. Typy wykroczenia
str. 113

3. Strona przedmiotowa
str. 118

4. Podmiot
str. 222

5. Strona podmiotowa
str. 228

6. Zbieg przepisów, zbieg wykroczeń oraz zbieg wykroczenia z przestępstwem
str. 229

7. Kara i środki karne
str. 238

V. Prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka
str. 239


1. Przedmiot ochrony
str. 240

2. Typy wykroczenia
str. 241

3. Strona przedmiotowa
str. 242

4. Podmiot
str. 336

5. Strona podmiotowa
str. 337

6. Zbieg przepisów, zbieg wykroczeń oraz zbieg wykroczenia z przestępstwem
str. 338

7. Kara i środki karne
str. 344

VI. Prowadzenie lub pozostawienie pojazdu bez wymaganego oświetlenia
str. 353


1. Przedmiot ochrony
str. 353

2. Strona przedmiotowa
str. 353

3. Podmiot
str. 375

4. Strona podmiotowa
str. 375

5. Zbieg przepisów, zbieg wykroczeń oraz zbieg wykroczenia z przestępstwem
str. 376

6. Kara i środki karne
str. 378

VII. Dopuszczenie do przebywania dziecka na drodze publicznej
str. 378


1. Przedmiot ochrony
str. 378

2. Strona przedmiotowa
str. 379

3. Podmiot
str. 381

4. Strona podmiotowa
str. 383

5. Zbieg przepisów, zbieg wykroczeń oraz zbieg wykroczenia z przestępstwem
str. 384

6. Kara i środki karne
str. 385

VIII. Tamowanie lub utrudnianie ruchu drogowego
str. 385


1. Przedmiot ochrony
str. 385

2. Strona przedmiotowa
str. 386

3. Podmiot
str. 390

4. Strona podmiotowa
str. 390

5. Zbieg przepisów, zbieg wykroczeń oraz zbieg wykroczenia z przestępstwem
str. 390

6. Kara i środki karne
str. 392

IX. Zanieczyszczanie drogi
str. 392

1. Przedmiot ochrony
str. 392

2. Strona przedmiotowa
str. 393

3. Podmiot
str. 394

4. Strona podmiotowa
str. 395

5. Zbieg przepisów, zbieg wykroczeń oraz zbieg wykroczenia z przestępstwem
str. 395

6. Kara i środki karne
str. 397

X. Niestosowanie się do znaku lub sygnału drogowego
str. 397


1. Przedmiot ochrony
str. 398

2. Typy wykroczenia
str. 398

3. Strona przedmiotowa
str. 398

4. Podmiot
str. 451

5. Strona podmiotowa
str. 452

6. Zbieg przepisów, zbieg wykroczeń oraz zbieg wykroczenia z przestępstwem
str. 452

7. Kara i środki karne
str. 453

XI. Niestosowanie się do ograniczenia prędkości
str. 454


1. Przedmiot ochrony
str. 454

2. Strona przedmiotowa
str. 456

3. Miejsce wykroczenia
str. 464

4. Podmiot
str. 464

5. Strona podmiotowa
str. 465

6. Zbieg przepisów i wykroczeń
str. 465

7. Kara i środki karne
str. 466

XII. Nieudzielenie pomocy ofierze wypadku
str. 466


1. Przedmiot ochrony
str. 467

2. Strona przedmiotowa
str. 467

3. Podmiot
str. 473

4. Strona podmiotowa
str. 474

5. Zbieg przepisów, zbieg wykroczeń oraz zbieg wykroczenia z przestępstwem
str. 474

6. Kara i środki karne
str. 478

XIII. Prowadzenie pojazdu bez uprawnień lub niedopuszczonego do ruchu
str. 479


1. Przedmiot ochrony
str. 479

2. Typy wykroczenia
str. 480

3. Strona przedmiotowa
str. 480

4. Podmiot
str. 511

5. Strona podmiotowa
str. 511

6. Zbieg przepisów, zbieg wykroczeń oraz zbieg wykroczenia z przestępstwem
str. 511

7. Kara i środki karne
str. 518

XIV. Prowadzenie pojazdu bez posiadania wymaganych dokumentów
str. 518


1. Przedmiot ochrony
str. 519

2. Strona przedmiotowa
str. 519

3. Podmiot
str. 526

4. Strona podmiotowa
str. 526

5. Zbieg przepisów, zbieg wykroczeń oraz zbieg wykroczenia z przestępstwem
str. 527

6. Kara i środki karne
str. 528

XV. Posługiwanie się dowodem rejestracyjnym zawierającym dane niezgodne ze stanem faktycznym
str. 529


1. Przedmiot ochrony
str. 529

2. Strona przedmiotowa
str. 531

3. Podmiot
str. 533

4. Strona podmiotowa
str. 534

5. Zbieg przepisów, zbieg wykroczeń oraz zbieg wykroczenia z przestępstwem
str. 534

6. Kara i środki karne
str. 535

XVI. Dopuszczenie do ruchu nieuprawnionej osoby lub niesprawnego pojazdu
str. 535


1. Przedmiot ochrony
str. 536

2. Typy wykroczenia
str. 537

3. Strona przedmiotowa
str. 542

4. Niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu został powierzony pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie
str. 550

5. Podmiot
str. 556

6. Strona podmiotowa
str. 559

7. Zbieg przepisów, zbieg wykroczeń oraz zbieg wykroczenia z przestępstwem
str. 560

8. Kara i środki karne
str. 573

XVII. Nieuprawnione posiadanie lub używanie urządzeń i sygnałów pojazdu uprzywilejowanego
str. 574


1. Przedmiot ochrony
str. 574

2. Typy wykroczenia
str. 575

3. Strona przedmiotowa
str. 575

4. Podmiot
str. 586

5. Strona podmiotowa
str. 586

6. Zbieg przepisów, zbieg wykroczeń oraz zbieg wykroczenia z przestępstwem
str. 587

7. Kara i środki karne
str. 589

XVIII. Inne naruszenia porządku lub bezpieczeństwa na drogach publicznych
str. 589


1. Przedmiot ochrony
str. 590

2. Strona przedmiotowa
str. 590

3. Podmiot
str. 626

4. Strona podmiotowa
str. 627

5. Zbieg przepisów, zbieg wykroczeń oraz zbieg wykroczenia z przestępstwem
str. 627

6. Kara i środki karne
str. 630

XIX. Niezachowanie ostrożności poza drogą publiczną
str. 630


1. Przedmiot ochrony
str. 631

2. Strona przedmiotowa
str. 631

3. Podmiot
str. 637

4. Strona podmiotowa
str. 637

5. Zbieg przepisów, zbieg wykroczeń oraz zbieg wykroczenia z przestępstwem
str. 637

6. Kara i środki karne
str. 639

XX. Naruszenia stanu drogi publicznej
str. 639

1. Przedmiot ochrony
str. 640

2. Strona przedmiotowa
str. 640

3. Podmiot
str. 643

4. Strona podmiotowa
str. 644

5. Zbieg przepisów, zbieg wykroczeń oraz zbieg wykroczenia z przestępstwem
str. 644

6. Kara i środki karne
str. 645

XXI. Uszkodzenie drogi lub pasa drogowego
str. 645


1. Przedmiot ochrony
str. 646

2. Strona przedmiotowa
str. 646

3. Podmiot
str. 651

4. Strona podmiotowa
str. 651

5. Zbieg przepisów, zbieg wykroczeń oraz zbieg wykroczenia z przestępstwem
str. 651

6. Kara i środki karne
str. 654

XXII. Uchylanie się od obowiązku oczyszczania drogi (art. 101 k w.)
str. 654


1. Przedmiot ochrony
str. 654

2. Strona przedmiotowa
str. 655

3. Podmiot
str. 656

4. Strona podmiotowa
str. 656

5. Zbieg przepisów, zbieg wykroczeń oraz zbieg wykroczenia z przestępstwem
str. 657

6. Kara i środki karne
str. 658

XXIII. Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg
str. 658


1. Przedmiot ochrony
str. 658

2. Strona przedmiotowa
str. 658

3. Podmiot
str. 659

4. Strona podmiotowa
str. 660

5. Zbieg przepisów, zbieg wykroczeń oraz zbieg wykroczenia z przestępstwem
str. 660

6. Kara i środki karne
str. 660

XXIV. Uchylanie się od świadczeń na cele związane z komunikacją..
str. 661


1. Przedmiot ochrony
str. 661

2. Strona przedmiotowa
str. 661

3. Podmiot
str. 663

4. Strona podmiotowa
str. 663

5. Zbieg przepisów, zbieg wykroczeń oraz zbieg wykroczenia z przestępstwem
str. 663

6. Kara i środki karne
str. 663

XXV. Postulaty de lege ferenda
str. 664

Literatura
str. 667

Znaki
str. 697

Ukryj

Opis:

Publikacja jest drugim wydaniem komentarza do przepisów określających wykroczenia drogowe, zawartych w rozdziale XI Kodeksu wykroczeń. Nowe wydanie zawiera szczegółowe omówienie nowo wprowadzonych wykroczeń, w tym polegających na naruszeniu przepisów dotyczących sposobu znakowania dróg wewnętrznych czy niewskazaniu osoby, której został powierzony pojazd. Autor w przystępny sposób wyjaśnia wszystkie wątpliwości interpretacyjne, jakie powstają w praktyce stosowania komentowanych przepisów; odwołuje się przy tym do orzecznictwa Sądu Najwyższego i najnowszych poglądów doktryny. Komentarz adresowany jest zarówno do sędziów, prokuratorów, policjantów i strażników gminnych, jak i kierowców oraz innych uczestników ruchu.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1269-1 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 696
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo wykroczeń
Kod: KAM-0726:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów