Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Małgorzata Jaśkowska, Andrzej Wróbel,
Seria:  Duże Komentarze
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 marca 2018 r., z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 30 kwietnia 2018 r. (Dz.U. poz. 650)
Kod: KAM-0200:W07P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 269,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 242,10 zł. ( Oszczędzasz: 26,90 zł. )

Opis:

Andrzej Wróbel – profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; sędzia Sądu Najwyższego; kierownik Zakładu Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; redaktor naczelny „Państwa i Prawa” i „Anti-Discrimination Law Review”; autor ponad 200 publikacji z dziedziny prawa Unii Europejskiej oraz prawa i postępowania administracyjnego.
Małgorzata Jaśkowska – doktor habilitowany nauk prawnych; profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego UKSW; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewodnicząca Wydziału Informacji Sądowej oraz Rzecznik Prasowy NSA; jej zainteresowania badawcze obejmują postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, procedury wyspecjalizowane, a także problematykę dostępu do informacji publicznej; autorka około 110 publikacji.

W komentarzu omówiono przebieg postępowania administracyjnego przed organami administracji publicznej i kwestie m.in.: wydawania zaświadczeń, kosztów postępowania administracyjnego oraz postępowania w sprawie skarg i wniosków. Publikacja przybliża także zasady udziału prokuratora w postępowaniu administracyjnym oraz regulacje szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych.

Skomentowane zostały ostatnie zmiany ustawodawcze, dotyczące m.in. nowych instytucji:
? postępowania uproszczonego pozwalającego na przyspieszenie załatwiania spraw typowych,
? mediacji umożliwiającej zawarcie kompromisu z organem administracji lub stroną przeciwną,
? milczącego załatwienia sprawy administracyjnej przewidującego załatwienie sprawy zgodnie z żądaniem w przypadku braku reakcji organu,
? europejskiej współpracy administracyjnej obejmującej udzielanie pomocy w sprawach administracyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej,
? posiedzenia w trybie współdziałania mającego na celu przyspieszenie zajęcia stanowiska przez organ zobowiązany,
? administracyjnych kar pieniężnych.

Autorzy uwzględnili najnowszy dorobek doktryny oraz wieloletnie, w tym również niepublikowane, orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dodatkowo komentarz został wzbogacony o bibliografię postępowania administracyjnego z lat 1927–2017.
Publikacja jest przeznaczona dla sędziów, radców prawnych, adwokatów, notariuszy oraz osób stosujących w codziennej pracy przepisy komentowanej ustawy – pracowników organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego i organizacji społecznych. Zainteresuje również przedstawicieli nauki omawianej dziedziny prawa.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-787-3 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 1520
Rodzaj: , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Postępowanie administracyjne
Kod: KAM-0200:W07P01

Informacje biograficzne autorów