Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo zamówień publicznych. Komentarz

Najnowsze wydanie popularnego komentarza to wyczerpujące omówienie zmian w przepisach prawa zamówień publicznych.

więcej

Autorzy: Włodzimierz Dzierżanowski, Jarosław Jerzykowski, Małgorzata Stachowiak,
Seria:  Komentarze
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 października 2017 r.
Kod: KAM-0684:W07P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 289,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 260,10 zł. ( Oszczędzasz: 28,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Ustawa z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) | str. 17


Dział I. Przepisy ogólne | str. 19
Rozdział 1. Przedmiot regulacji | str. 19
Rozdział 2. Zasady udzielania zamówień | str. 166
Rozdział 2a. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami | str. 188
Rozdział 3. Ogłoszenia | str. 197

Dział II. Postępowanie o udzielenie zamówienia | str. 215
Rozdział 1. Zamawiający i wykonawcy | str. 215
Rozdział 2. Przygotowanie postępowania | str. 351
Rozdział 3. Tryby udzielania zamówień | str. 443
Oddział 1. Przetarg nieograniczony | str. 443
Oddział 2. Przetarg ograniczony | str. 468
Oddział 3. Negocjacje z ogłoszeniem | str. 481
Oddział 3a. Dialog konkurencyjny | str. 503
Oddział 4. Negocjacje bez ogłoszenia | str. 516
Oddział 5. Zamówienie z wolnej ręki | str. 527
Oddział 6. Zapytanie o cenę | str. 604
Oddział 6a. Partnerstwo innowacyjne | str. 608
Oddział 7. Licytacja elektroniczna | str. 624
Rozdział 4. Wybór najkorzystniejszej oferty | str. 648
Rozdział 5. Dokumentowanie postępowań | str. 780

Dział III. Przepisy szczególne | str. 801
Rozdział 1. Umowy ramowe | str. 801
Rozdział 2. Dynamiczny system zakupów | str. 820
Rozdział 3. Konkurs | str. 844
Rozdział 4. Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych | str. 896
Rozdział 4a. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa | str. 900
Rozdział 5. Zamówienia sektorowe | str. 991
Rozdział 6. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi | str. 1064

Dział IV. Umowy w sprawach zamówień publicznych | str. 1094

Dział V. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych | str. 1291
Rozdział 1. Zakres działania | str. 1291
Rozdział 2. Rada Zamówień Publicznych | str. 1312
Rozdział 3. Kontrola udzielania zamówień | str. 1318
Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 1318
Oddział 2. Kontrola doraźna | str. 1330
Oddział 3. Kontrola uprzednia zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej | str. 1343
Rozdział 4. Krajowa Izba Odwoławcza | str. 1355
Rozdział 5. (uchylony) | str. 1368

Dział VI. Środki ochrony prawnej | str. 1369
Rozdział 1. Przepisy wspólne | str. 1369
Rozdział 2. Odwołanie | str. 1389
Rozdział 3. Skarga do sądu | str. 1493

Dział VII. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy | str. 1522

Dział VIII. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 1529

Dział IX. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 1532

Indeks rzeczowy | str. 1535

Bibliografia 1551

Ukryj

Opis:

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE pod lupą ekspertów

Najnowsze wydanie popularnego komentarza to wyczerpujące omówienie zmian w przepisach prawa zamówień publicznych. Dzięki temu publikacja stanowi obowiązkową pozycję dla osób zajmujących się zamówieniami publicznymi w praktyce.

Autorzy zaprezentowali również bogaty dorobek orzecznictwa w tym zakresie - począwszy od sądów okręgowych i Krajowej Izby Odwoławczej, po Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także poglądy i doktryny Urzędu Zamówień Publicznych.

W publikacji znajdziesz odpowiedzi m.in. na te pytania:

  • w jakim zakresie uproszczono procedury stosowane w zamówieniach publicznych?
  • jakie zmiany wprowadzono w zakresie zapewnienia lepszego dostępu do rynku zamówień publicznych małym i średnim przedsiębiorcom?
  • czym jest nowy tryb udzielania zamówień w ramach tzw. partnerstwa innowacyjnego oraz kiedy i jak się go stosuje?
  • jakie korzyści wynikają z wprowadzenia zasady proporcjonalności do czynności przygotowania i prowadzenia postępowania?
  • co się zmieniło w postępowaniach na usługi społeczne o wartości poniżej progów unijnych?
  • czym jest nowa procedura odwrócona w zamówieniach publicznych? Kto i kiedy może ją stosować?
  • co się zmieniło w zakresie składania i uzupełniania oświadczeń oraz dokumentów przez wykonawców?

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-831-3 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 1556
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Zamówienia publiczne
Kod: KAM-0684:W07P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów