Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Przewodnik po e-learningu

W publikacji kompleksowo omówiono mechanizmy e-learningu i procesy jego wdrażania, a także dobre i złe praktyki, sukcesy i porażki w zastosowaniach nowych technologii wspierających rozwój kompetencji.

więcej

Autorzy: Marek Hyla,
Seria:  Szkolenia
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0182:W05P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

Wstęp | str. 15
Treść książki | str. 16
Adresaci książki | str. 16
Struktura książki | str. 16
Piąte wydanie książki | str. 17

Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu | str. 19
Przykłady e-learningu | str. 20
E-learning a technologia | str. 24
E-learning a procesy szkoleniowe | str. 25
Zalety i wady e-learningu | str. 26
Mity związane z e-learningiem | str. 28
E-learning a organizacja | str. 29
Wpływ e-learningu na procesy korporacyjne | str. 29
E-learning a uczestnicy szkoleń | str. 30
Motywowanie w organizacji | str. 31
Motywowanie a la Apple | str. 32
Rola menedżera w stymulowaniu rozwoju | str. 32
Wpływ e-learningu na model szkoleń | str. 33
E-learning a funkcje zarządzania kadrami | str. 34
Przykład sposobu administrowania szkoleniami | str. 38
E-learning a szkolenia tradycyjne | str. 38
E-learning - droga do innowacji w nauczaniu? | str. 40
Adresaci e-learningu | str. 40
Zastosowanie e-learningu w procesach korporacyjnych | str. 41
E-learning ukierunkowany na zewnątrz organizacji | str. 42
E-learning a Internet | str. 43
Portal intranetowy a dostęp do środowiska e-learningu | str. 44
Komplementarność systemu e-learningu i portalu korporacyjnego | str. 44
Synergia między procesami e-learningu a innymi procesami biznesowymi | str. 44
Korporacyjne środowiska e-learningu | str. 46
Korporacyjna uczelnia | str. 46
Korporacyjna biblioteka | str. 47
Korporacyjne centrum komunikacyjne | str. 47
Korporacyjne centrum testujące i certyfikujące | str. 47
Korporacyjne centrum zarządzania talentami | str. 48
Korporacyjne centrum rozwoju - analiza przypadku Portal Rozwoju Play | str. 48
Czy "e" w terminie "e-learning" jest potrzebne? | str. 49
Spektrum działań e-learningowych | str. 50

Rozdział 2. Technologia | str. 52
Różnorodność mechanizmów szkoleniowych | str. 52
Ogólny model nauczania | str. 53
Kanały przekazu w modelu e-learningu | str. 54
Sieć teleinformatyczna | str. 55
Problemy techniczne - przykład | str. 55
Kontrola procesu szkoleniowego | str. 56
Interakcja i interaktywność | str. 56
Dostęp do funkcji systemu e-learningu | str. 56
Bezpieczeństwo treści | str. 57
Pozakomputerowe mechanizmy komunikacji | str. 57
Intranet a Internet | str. 58
Dostęp przez sieć a dystrybucja treści na CD-ROM-ach oraz pamięciach typu flash | str. 58
Dystrybucja treści a multimedia | str. 59
System e-learningu a wymagana przepustowość sieci | str. 60
Multimedia a użyteczność kursu | str. 61
Bezużyteczność multimediów - przykład | str. 62
Właściwa budowa kursu - przykład | str. 62
Komputer osoby szkolonej | str. 63
Wymagania sprzętowe | str. 63
Oprogramowanie | str. 64
Infrastruktura serwerowa | str. 64

Rozdział 3. Oprogramowanie - systemy e-learningu | str. 66
Podział systemów e-learningu | str. 66
Podstawowe elementy procesu e-learningu | str. 67
Ulokowanie rozwiązań w przestrzeni e-learningu | str. 69
Rozwiązania w wymiarze "ludzie" | str. 69
LMS - system zarządzania szkoleniami | str. 70
Funkcje systemu LMS | str. 72
System LMS a korporacyjny portal szkoleniowy | str. 80
Pola integracji systemu LMS | str. 81
Znaczenie funkcji systemów LMS | str. 84
Ocena korzyści z wdrożenia systemu LMS | str. 85
SMS - system zarządzania kompetencjami i umiejętnościami | str. 86
Funkcje systemu SMS | str. 86
Systemy SMS a systemy LMS | str. 87
Wdrożenie systemu SMS | str. 87
AS - system do testowania | str. 88
Funkcje systemu AS | str. 88
Kwestie do rozstrzygnięcia przed zakupem | str. 91
Systemy AS a systemy LMS | str. 91
System AS jako pierwszy krok w kierunku e-learningu | str. 91
TMS - system do kompleksowego wsparcia funkcji personalnej | str. 92
Rozwiązania w wymiarze "wiedza" | str. 93
LCMS - system zarządzania treścią szkoleniową | str. 93
Główne moduły funkcjonalne systemu LCMS | str. 93
Znaczenie kluczowych funkcji systemu LCMS | str. 107
Pola integracji systemu LCMS | str. 108
Budowa treści w systemie LCMS a nauczanie mieszane | str. 109
Systemy LCMS a organizacja ucząca się | str. 114
EPSS - system wsparcia | str. 116
Funkcje systemu EPSS | str. 116
System EPSS a system LCMS | str. 117
Inne rozwiązania EPSS | str. 118
System EPSS a biznes | str. 119
AT - rozwiązania autorskie | str. 120
Funkcje AT | str. 120
Narzędzia do szybkiego opracowywania kursów | str. 120
Które narzędzie autorskie jest najlepsze? | str. 122
AT a system LCMS | str. 122
AT jako pierwszy krok do wdrożenia e-learningu - przykład | str. 123
Rozwiązania w wymiarze "komunikacja" | str. 124
LCS - system zarządzania zdalną komunikacją | str. 124
Możliwości wykorzystania systemów LCS | str. 126
Funkcje systemu LCS | str. 126
Systemy LCS a nauczanie mieszane | str. 130
Systemy LCS a infrastruktura techniczna | str. 131
Pola integracji systemu LCS | str. 131
Etapy wdrażania kultury zdalnej komunikacji | str. 131
Znaczenie funkcji systemów klasy LCS | str. 132
Inne rozwiązania edukacyjne oparte na mechanizmach komunikacji | str. 133
Telepresence - nowoczesne systemy zdalnej komunikacji | str. 133
Nakłady inwestycyjne związane z wdrożeniem systemu e-learningu | str. 134
Duże systemy korporacyjne | str. 134
Mniejsze rozwiązania | str. 134
Bezpieczeństwo inwestycji w e-szkolenia | str. 135
Porównanie korporacyjnych systemów e-learningu | str. 135
Systemy zintegrowane | str. 136
Podsumowanie informacji o rozwiązaniach e-learningowych | str. 138
Rozwiązania dostępne na rynku polskim | str. 141

Rozdział 4. Treść szkoleniowa | str. 142
Podstawowe informacje o kursach e-learningowych | str. 143
Cechy kursu a cele procesu e-learningu | str. 143
Korzyści biznesowe | str. 144
Rodzaje kursów e-learningowych | str. 144
Kursy "z półki" | str. 146
Kursy adaptowane | str. 148
Kursy dedykowane | str. 148
Ceny kursów dedykowanych | str. 149
Kursy dedykowane a kursy "z półki" | str. 151
Bariery utrudniające wdrożenie i realizację procesów e-learningowych | str. 152
Bariery wejścia | str. 153
Bariery ludzkie | str. 153
Bariery techniczne | str. 153
Bariery korporacyjne | str. 154
Bariery wyjścia | str. 155
Bariery w wymiarze korporacyjnym | str. 155
Bariery w wymiarze szkoleniowym | str. 155
Proces budowy treści | str. 157
Materiały źródłowe | str. 158
Praca nad materiałami źródłowymi | str. 158
Niezbędne zasoby | str. 159
Zasoby ludzkie | str. 159
Oprogramowanie | str. 161
Sprzęt | str. 161
Dziesięć zasad projektanta szkoleń | str. 162
Modele opracowywania kursów e-learningowych | str. 164
Model ADDIE | str. 164
Konwersja zasobów treści | str. 167
Praktyczne porady | str. 168
Adaptacja wiedzy korporacyjnej | str. 169
Proste przełożenie wiedzy na postać kursu e-learningowego - przykład | str. 171
Opracowywanie kursów e-learningowych wewnątrz organizacji | str. 171
Przykładowy przebieg budowy kursu | str. 173
Struktura i forma kursów e-learningowych | str. 175
Metadane treści szkoleniowej | str. 176
Metadane a projektowanie i opracowywanie kursu | str. 177
Metadane a przetwarzanie obiektów | str. 178
Metadane a przeszukiwanie treści | str. 179
Wyszukiwanie zasobów w procesie produkcji e-szkoleń - przykład | str. 181
Wielowarstwowość treści | str. 181
Minimalizacja przekazu | str. 183
Atomizacja wiedzy | str. 184
Wykorzystanie multimediów | str. 186
Wykorzystanie interaktywnych form nauczania | str. 188
Warstwa nawigacyjna kursu | str. 189
Ćwiczenia i testy | str. 189
Gry | str. 191
Symulacje | str. 193
Wirtualni mentorzy | str. 194
Interaktywne filmy | str. 197
Materiały uzupełniające | str. 197
Obiektowe podejście do treści oraz możliwość wielokrotnego wykorzystania obiektów | str. 198
Projektowanie treści a sposób jej wykorzystania | str. 201
Szkolenie jako proces ciągły | str. 201
Szkolenia dzieci i osób starszych | str. 202
70:20:10 | str. 202
Dwa aspekty nauczania ustawicznego | str. 203
Szkolenie incydentalne | str. 204
Szkolenie incydentalne - przykład | str. 205
Szkolenie personalizowane | str. 205
Szkolenie w interakcji z innym człowiekiem | str. 207
Podstawowe komponenty kursów e-learningowych | str. 208
Tekst | str. 208
Elementy graficzne | str. 211
Animacje | str. 212
Nagrania dźwiękowe | str. 213
Filmy | str. 215
Testy i ćwiczenia | str. 216
Rodzaje pytań | str. 217
Budowa pytań | str. 218
Ćwiczenia a testy | str. 219
Analiza testów na podstawie wyników | str. 220
Projektowanie testów | str. 220
Projektowanie ćwiczeń | str. 220
Inne elementy treści e-learningu | str. 221
Leksykony | str. 221
Moduły pomocy (helpy) | str. 222
Hiperlinki | str. 222
Dziesięć złych praktyk dotyczących budowy kursów e-learningowych | str. 223
Standardy e-learningu | str. 225
Specyfikacje techniczne | str. 226
SCORM | str. 227
Standardy ergonomiczne | str. 231
Ergonomia synchronicznych procesów szkoleniowych | str. 238
Standardy dostępności | str. 239
Główne zapisy rozdziału 508 | str. 240
Standardy jakości | str. 241
Wytyczne dotyczące danych multimedialnych | str. 244
Standardy korporacyjne | str. 245

Rozdział 5. Usługi procesu e-learningu | str. 247
Procesy okołowdrożeniowe | str. 247
Realizacja kompleksowych programów szkoleniowych | str. 248
Nauczanie mieszane | str. 248
Wykorzystanie mechanizmów nauczania mieszanego w Polsce | str. 249
Nauczanie mieszane a szkolenia elektroniczne | str. 250
Poszukiwanie złotego środka | str. 251
Facylitacja społeczna a e-learning | str. 253
Przykład nauczania mieszanego | str. 255
Wsparcie kultury komunikacji i wymiany informacji | str. 256
Zdalne wsparcie mentora | str. 256
System wsparcia | str. 258
Kultura dzielenia się wiedzą | str. 259
Analiza efektywności procesów szkoleniowych | str. 260
Ocena jakości procesu szkoleniowego - model Kirkpatricka | str. 260
Punkty pomiaru jakości | str. 263
Model Kirkpatricka a model Phillipsa | str. 264
Model Kirkpatricka a blended learning - analiza przypadku projektu AMEX | str. 265

Rozdział 6. Inwestowanie w e-learning | str. 268
Biznesowy wymiar inwestycji | str. 269
Zespół projektowy | str. 270
Ekonomiczne przesłanki wdrożenia | str. 271
Zwrot z inwestycji | str. 272
Zasada nieoznaczoności Heisenberga | str. 273
Przykład wyliczenia zwrotu z inwestycji w e-learning | str. 274
Analiza porównawcza (benchmarking) | str. 278
Analiza kosztów i korzyści | str. 279
Przykład analizy kosztów i korzyści | str. 279
Całkowity koszt wdrożenia | str. 280
Efektywne wdrożenie e-learningu | str. 281
Katalizatory wdrożenia e-learningu | str. 281
Szkolenia produktowe | str. 283
Szkolenie w firmie ubezpieczeniowej - przykład | str. 283
Wdrożenie nowej technologii | str. 285
Wdrożenie nowej technologii w siłach zbrojnych Wielkiej Brytanii - przykład | str. 288
Koszty wdrożenia e-learningu | str. 289
Trudności związane z wdrożeniem e-learningu | str. 292
Zakup systemu e-learningu | str. 293
Raporty | str. 294
"Magic Quadrant" firmy Gartner | str. 294
Raporty firmy Brandon Hall | str. 296
Konferencje i targi | str. 297
Współpraca z dostawcą | str. 298
Kiedy podziękować za współpracę potencjalnemu dostawcy? | str. 299
Wdrożenie e-learningu | str. 300
Czas wdrożenia | str. 300
Z czego składa się proces technicznego wdrożenia e-learningu? | str. 300
Bariery wejścia w e-learning | str. 301
Faza wstępna wdrożenia | str. 302
Marketing wewnętrzny | str. 303
Budowa treści | str. 304
Falowy model wdrożenia e-learningu | str. 305
Ile może trwać wdrożenie e-learningu? | str. 305
Czynniki sukcesu | str. 307
Podstawowe błędy popełniane podczas wdrażania e-learningu | str. 309
Wdrożenie e-learningu a wdrożenie innych rozwiązań biznesowych | str. 312
Sposoby uruchomienia systemu e-learningu | str. 313
Budowa systemu | str. 314
Zakup licencji na system | str. 315
Wynajęcie systemu | str. 317
Wypożyczenie systemu | str. 318
Porównanie modeli wdrożenia | str. 318

Podsumowanie | str. 321
E-learning na świecie | str. 321
Rynek | str. 321
Kierunki rozwoju | str. 322
Marketing | str. 323
Teraźniejszość e-learningu | str. 323
E-learning w Polsce | str. 324

Dodatek A. Wiarygodność ocen testów | str. 327

Dodatek B. Słownik terminów związanych z e-learningiem | str. 333

Spis ilustracji | str. 347

Spis tabel | str. 351

Indeks | str. 353

Ukryj

Opis:

Mechanizmy e-learningowe są już w Polsce powszechnie stosowane zarówno w edukacji, jak i w świecie biznesu. Mimo to e-learning wciąż w wielu środowiskach pozostaje nieujarzmiony, a trudności związane z efektywnym wykorzystaniem skutecznie ograniczają jego potencjał biznesowy.
W książce kompleksowo omówiono mechanizmy e-learningu i procesy jego wdrażania, a także dobre i złe praktyki, sukcesy i porażki w zastosowaniach nowych technologii wspierających rozwój kompetencji.

Szczególną uwagę autor poświęca:
• zastosowaniom e-learningu w procesach szkoleniowych,
• oprogramowaniu, czyli systemom e-learningu,
• projektowaniu treści szkoleniowych,
• rodzajom, strukturze i formie e-szkoleń,
• usługom wsparcia procesów rozwojowych,
• trudnościom związanym z inwestowaniem w e-learning.

Przedstawione zagadnienia są uzupełnione przeglądem funkcjonowania rynku e-learningu na świecie i omówieniem przewidywanych kierunków jego rozwoju.
Publikacja jest doskonałym przewodnikiem dla pracowników firm odpowiedzialnych za wdrożenie e-learningu lub jego skuteczne stosowanie – menedżerów z działu kadr, szkoleń, sprzedaży, obsługi klienta, a także specjalistów zaangażowanych w procesy e-learningowe.

Marek Hyla – wspiera klientów w zakresie strategicznych aspektów wdrażania e-learningu, konsultuje działania związane z wyborem rozwiązań informatycznych wspierających procesy zdalnego nauczania oraz z metodologią wprowadzania nowoczesnych rozwiązań szkoleniowych w organizacji. Jako prelegent i panelista uczestniczył w wielu krajowych i zagranicznych seminariach i konferencjach poświęconych nowym technologiom szkoleniowym. Członek Komisji ds. E-learningu działającej przy Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych; współzałożyciel XY Learning Team (www.xylearningteam.pl); autor bloga www.SzkoleniaXXIwieku.pl. Więcej na: http://pl.linkedin.com/in/marekhyla

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9515-1 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 360
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: HR Kadry / Coaching i szkolenia-literatura
Kod: OFE-0182:W05P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów