Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Andrzej Szewc, Gabriela Jyż, Zbigniew Pławecki,
Seria:  Komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  31.07.2012 r.
Kod: ABC-0135:W04P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 7


Akty prawne
str. 7

Czasopisma i publikatory
str. 11

Inne
str. 14

Przedmowa do III wydania
str. 17

Przedmowa do IV wydania
str. 19

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
str. 21


Rozdział 1
Przepisy ogólne
str. 27

Rozdział 2
Zakres działania i zadania gminy
str. 118

Rozdział 3
Władze gminy
str. 182

Rozdział 4
Akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę
str. 575

Rozdział 5
Mienie komunalne
str. 622

Rozdział 6
Gminna gospodarka finansowa
str. 666

Rozdział 7
Związki i porozumienia międzygminne
str. 738

Rozdział 8
(skreślony)
str. 764

Rozdział 9
Stowarzyszenia gmin
str. 765

Rozdział 10
Nadzór nad działalnością gminną
str. 773

Rozdział 11
Przepis końcowy
str. 917

Bibliografia
str. 919


I. Dzieła treści ogólnej
str. 919

II. Publikacje monograficzne (cytowane i uzupełniające)
str. 922

III. Akty prawne (w układzie chronologicznym)
str. 985

IV. Orzeczenia sądowe (w układzie chronologicznym)
str. 1001

V. Orzeczenia administracyjne - rozstrzygnięcia nadzorcze (w układzie chronologicznym)
str. 1036

VI. Inne
str. 1048

Załącznik. Ważniejsze uchwały podejmowane przez radę gminy
str. 1049


Ukryj

Opis:

Niniejsze, czwarte wydanie komentarza to aktualna i praktyczna wykładnia przepisów ustawy o samorządzie gminnym, przedstawiająca ogół norm prawnych odnoszących się do działalności samorządu terytorialnego, poglądy doktryny oraz orzecznictwo sądowe i nadzorcze z lat 1990–2012. . W komentarzu uwzględniono wszystkie zmiany ustawy o samorządzie gminnym dokonane po 1 stycznia 2010 r., w tym obejmujące m.in. nowe zadania gmin, procedury wyborcze i referendalne, komunalną gospodarkę finansową, a także dotyczące stanowisk przewodniczącego rady gminy oraz wójta, burmistrza i prezydenta miasta. . Publikacja przeznaczona jest w szczególności dla pracowników i funkcjonariuszy samorządowych, a także radców prawnych, adwokatów i sędziów, którzy w swojej działalności zawodowej zajmują się sprawami z zakresu samorządu gminnego. Może być również przydatna dla studentów i doktorantów studiów prawniczych i administracyjnych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3850-9 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 1068
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: ABC-0135:W04P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów