Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Handlowe spółki osobowe

Czwarte, zaktualizowane wydanie uzupełnione o najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego !

więcej

Autorzy: Andrzej Kidyba,
Seria:  Biblioteka prawa handlowego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.03.2013 r.
Kod: KAM-0414:W04P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 139,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 125,10 zł. ( Oszczędzasz: 13,90 zł. )

Spis treści: 

WYKAZ SKRÓTÓW
str. 21

WSTĘP
str. 25

TYTUŁ I
Spółka jawna
str. 27

CZĘŚĆ 1
Zagadnienia podstawowe
str. 29

Rozdział 1. Istota spółki jawnej
str. 29


§ 1. Pojęcie spółki jawnej
str. 29

§ 2. Cel i charakter prawny spółki jawnej
str. 34

1. Znaczenie gospodarcze spółek jawnych
str. 34

2. Cel spółki jawnej
str. 36

3. Charakter prawny spółki jawnej
str. 39

§ 3. Stosunek prawny spółki jawnej
str. 43

§ 4. Struktura prawna spółki jawnej
str. 45

1. Organizacja spółki jawnej
str. 45

2. Elementy osobowe spółki jawnej
str. 50

3. Elementy kapitałowe spółki jawnej
str. 50

§ 5. Podmiotowość prawna spółki jawnej
str. 51

Rozdział 2. Formy ustrojowe spółki jawnej
str. 57


§ 1. Pojęcie formy ustrojowej spółki handlowej
str. 57

§ 2. Rodzaje form ustrojowych spółki jawnej
str. 58

§ 3. Spółka jawna przed wpisem do rejestru
str. 60

§ 4. Spółka jawna jako podmiot prawa
str. 67

§ 5. Spółka jawna w likwidacji i w upadłości
str. 69

1. Likwidacja spółki jawnej
str. 69

2. Upadłość spółki jawnej
str. 74

§ 6. Formy ustrojowe spółki jawnej w "transformacji"
str. 80

Rozdział 3. Istota udziałów w spółce jawnej
str. 83


§ 1. Pojęcie udziału
str. 83

§ 2. Rodzaje udziałów
str. 84

1. Udział kapitałowy
str. 84

2. Udział w zyskach i stratach
str. 88

3. Udział likwidacyjny
str. 90

§ 3. Zmiana wartości nominalnej udziału kapitałowego
str. 90

§ 4. Obrót udziałami kapitałowymi w spółce jawnej
str. 92

Rozdział 4. Wkłady do spółki jawnej
str. 106


§ 1. Istota wkładu
str. 106

1. Pojęcie wkładu
str. 106

2. Charakter prawny wkładu
str. 108

§ 2. Przedmiot wkładu
str. 111

§ 3. Rodzaje wkładów
str. 117

§ 4. Wniesienie wkładu
str. 121

§ 5. Odpowiedzialność za niewniesienie lub wadliwe wniesienie wkładu
str. 123

CZĘŚĆ 2
Utworzenie spółki jawnej
str. 125


Rozdział 1. Zawiązanie spółki jawnej
str. 125

§ 1. Zawarcie umowy spółki jawnej
str. 125

§ 2. Treść umowy spółki
str. 127

§ 3. Forma umowy spółki jawnej
str. 130

§ 4. Zawarcie umowy spółki jawnej przy przekształceniu
str. 131

Rozdział 2. Powstanie spółki jako podmiotu prawa
str. 133


§ 1. Utworzenie spółki przez wpis spółki zawiązanej
str. 133

§ 2. Utworzenie spółki przez wpis przekształconej spółki cywilnej
str. 138

§ 3. Utworzenie spółki przez wpis przekształconej spółki handlowej
str. 141

1. Zasady przekształcenia
str. 141

2. Przekształcenie spółki kapitałowej w jawną
str. 147

3. Przekształcenie spółki osobowej w jawną
str. 147

4. Skutki przekształcenia
str. 148

CZĘŚĆ 3
Wspólnicy w spółce jawnej
str. 150

Rozdział 1. Prawa wspólnika
str. 150


§ 1. Istota praw wspólnika
str. 150

§ 2. Rodzaje praw wspólników
str. 152

Rozdział 2. Obowiązki wspólnika
str. 159

CZĘŚĆ 4
Prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja
str. 164

Rozdział 1. Prowadzenie spraw spółki
str. 164


§ 1. Pojęcie prowadzenia spraw
str. 164

§ 2. Zasady prowadzenia spraw spółki
str. 166

1. Prowadzenie spraw spółki nieprzekraczających zakresu zwykłych czynności spółki
str. 166

2. Czynności przekraczające zakres zwykłych czynności spółki
str. 168

3. Czynności nagłe
str. 170

Rozdział 2. Reprezentacja spółki
str. 171


§ 1. Pojęcie reprezentacji
str. 171

§ 2. Zasady reprezentacji spółki przez wspólników
str. 172

§ 3. Reprezentacja spółki jawnej przez inne osoby
str. 173

CZĘŚĆ 5
Odpowiedzialność w spółce jawnej
str. 175

Rozdział 1. Generalna zasada odpowiedzialności za zobowiązania
str. 175

Rozdział 2. Szczególne przypadki odpowiedzialności w spółce jawnej
str. 179


§ 1. Odpowiedzialność przed wpisem do rejestru spółki
str. 179

§ 2. Odpowiedzialność osób przystępujących do spółki
str. 181

§ 3. Zawarcie umowy spółki jawnej z przedsiębiorcą jednoosobowym
str. 183

§ 4. Odpowiedzialność za zobowiązania związane z uczestnictwem w spółce oraz za zobowiązania spółki w związku z przeniesieniem ogółu praw i obowiązków wspólnika
str. 185

§ 5. Odpowiedzialność za zaległości podatkowe
str. 187

§ 6. Odpowiedzialność w procesach transformacyjnych
str. 187

CZĘŚĆ 6
Transformacje prawne spółki jawnej
str. 189

Rozdział 1. Istota i rodzaje transformacji prawnych spółki jawnej
str. 189

Rozdział 2. Połączenie z udziałem spółki jawnej
str. 190

Rozdział 3. Przekształcenie spółki jawnej
str. 194

TYTUŁ II
Spółka partnerska
str. 197

CZĘŚĆ 1
Zagadnienia podstawowe
str. 199

Rozdział 1. Istota spółki partnerskiej
str. 199


§ 1. Pojęcie spółki partnerskiej
str. 199

§ 2. Cel i charakter spółki partnerskiej
str. 201

1. Znaczenie gospodarcze spółek partnerskich
str. 201

2. Cel spółki partnerskiej
str. 203

3. Charakter prawny spółki partnerskiej
str. 204

§ 3. Stosunek prawny spółki partnerskiej - odesłanie
str. 208

§ 4. Struktura prawna spółki partnerskiej
str. 208

1. Organizacja spółki partnerskiej
str. 208

2. Elementy kapitałowe spółki partnerskiej
str. 210

3. Elementy osobowe w spółce partnerskiej
str. 211

§ 5. Podmiotowość prawna spółki partnerskiej - odesłanie
str. 212

Rozdział 2. Formy ustrojowe spółki partnerskiej
str. 212


§ 1. Pojęcie i rodzaje form ustrojowych spółki partnerskiej - odesłanie
str. 212

§ 2. Problem występowania "przedspółki" partnerskiej
str. 212

§ 3. Spółka partnerska jako podmiot prawa
str. 213

§ 4. Spółka partnerska w likwidacji i rozwiązanie spółki
str. 213

1. Rozwiązanie spółki partnerskiej
str. 213

2. Spółka jednoosobowa
str. 214

§ 5. Spółka partnerska w upadłości
str. 221

§ 6. Szczególne formy ustrojowe spółki partnerskiej w transformacji
str. 221

Rozdział 3. Majątek i udziały w spółce partnerskiej - odesłanie
str. 222

Rozdział 4. Wkłady do spółki - odesłanie
str. 222

CZĘŚĆ 2
Utworzenie spółki partnerskiej
str. 223

Rozdział 1. Zawiązanie spółki partnerskiej
str. 223


§ 1. Zawarcie umowy spółki partnerskiej
str. 223

§ 2. Treść umowy spółki partnerskiej
str. 223

§ 3. Forma umowy spółki partnerskiej
str. 230

Rozdział 2. Powstanie spółki jako podmiotu prawa
str. 233


§ 1. Utworzenie spółki przez wpis spółki zawiązanej
str. 233

§ 2. Utworzenie przez przekształcenie
str. 238

CZĘŚĆ 3
Wspólnicy w spółce partnerskiej
str. 239

Rozdział 1. Zdolność do osiągnięcia statusu partnera
str. 239


§ 1. Osoby fizyczne
str. 239

§ 2. Wykonywanie wolnego zawodu
str. 240

1. Adwokaci
str. 242

2. Farmaceuci (aptekarze)
str. 247

3. Architekci
str. 249

4. Inżynierowie budownictwa
str. 250

5. Biegli rewidenci
str. 251

6. Brokerzy ubezpieczeniowi
str. 253

7. Doradcy podatkowi
str. 254

8. Maklerzy papierów wartościowych, doradcy inwestycyjni
str. 255

9. Księgowi
str. 258

10. Lekarze, lekarze dentyści
str. 259

11. Lekarze weterynarii
str. 262

12. Notariusze
str. 265

13. Pielęgniarki i położne
str. 267

14. Psychologowie
str. 269

15. Radcowie prawni
str. 271

16. Rzecznicy patentowi
str. 275

17. Rzeczoznawcy majątkowi
str. 276

18. Tłumacze przysięgli
str. 277

Rozdział 2. Prawa i obowiązki partnerów
str. 279


§ 1. Istota praw i obowiązków - odesłanie
str. 279

§ 2. Rodzaje praw i obowiązków - odesłanie
str. 279

CZĘŚĆ 4
Prowadzenie spraw, reprezentacja i kontrola spraw spółki partnerskiej
str. 281

Rozdział 1. Klasyczny model spółki partnerskiej
str. 281


§ 1. Prowadzenie spraw
str. 281

§ 2. Reprezentacja spółki
str. 282

§ 3. Kontrola spraw spółki
str. 282

Rozdział 2. Hybrydalny model spółki partnerskiej
str. 283


§ 1. Uwagi ogólne
str. 283

§ 2. Charakter prawny zarządu
str. 285

§ 3. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki partnerskiej przez zarząd
str. 287

1. Prowadzenie spraw
str. 287

2. Reprezentacja
str. 291

A. Reprezentacja czynna
str. 292

B. Reprezentacja bierna
str. 294

§ 4. Pozostały zakres odpowiedniego stosowania przepisów o zarządzie
str. 296

1. Powołanie zarządu
str. 296

2. Odwołanie zarządu
str. 297

3. Mandat i kadencja
str. 298

4. Zakaz konkurencji
str. 298

§ 5. Kontrola spraw spółki
str. 299

CZĘŚĆ 5
Odpowiedzialność w spółce partnerskiej
str. 302

Rozdział 1. Zasady generalne
str. 302


§ 1. Ogólne zasady odpowiedzialności partnerów
str. 302

§ 2. Szczególne przypadki odpowiedzialności partnerów wynikające z przepisów prawa
str. 306

§ 3. Szczególne zasady odpowiedzialności wynikające z umowy spółki
str. 310

Rozdział 2. Odpowiedzialność partnerów oraz osób trzecich w przypadku ustanowienia w spółce zarządu
str. 311

CZĘŚĆ 6
Transformacyjne procesy spółki partnerskiej - odesłanie
str. 317

TYTUŁ III
Spółka komandytowa
str. 319

CZĘŚĆ 1
Zagadnienia podstawowe
str. 321

Rozdział 1. Istota spółki komandytowej
str. 321


§ 1. Pojęcie spółki komandytowej
str. 321

§ 2. Cel i charakter prawny spółki komandytowej
str. 326

1. Znaczenie gospodarcze spółek komandytowych
str. 326

2. Cel spółki
str. 329

3. Charakter prawny spółki komandytowej
str. 330

§ 3. Stosunek prawny spółki komandytowej
str. 331

§ 4. Struktura prawna spółki komandytowej
str. 332

1. Organizacja spółki komandytowej
str. 332

2. Elementy osobowe spółki komandytowej - odesłanie
str. 334

3. Elementy kapitałowe w spółce komandytowej
str. 335

§ 5. Podmiotowość prawna spółki komandytowej
str. 337

Rozdział 2. Formy ustrojowe spółki komandytowej
str. 337


§ 1. Pojęcie i rodzaje form ustrojowych - odesłanie
str. 337

§ 2. Spółka komandytowa przed wpisem do rejestru
str. 337

§ 3. Spółka komandytowa jako podmiot prawa - odesłanie
str. 340

§ 4. Spółka komandytowa w likwidacji i upadłości - odesłanie
str. 341

§ 5. Formy ustrojowe spółki komandytowej w transformacji - odesłanie
str. 342

Rozdział 3. Istota udziałów w spółce komandytowej
str. 342


§ 1. Pojęcie udziału - odesłanie
str. 342

§ 2. Rodzaje udziałów
str. 342

1. Udział kapitałowy - odesłanie
str. 342

2. Udział w zyskach i stratach
str. 342

A. Komplementariusz
str. 342

B. Komandytariusz
str. 344

3. Udział likwidacyjny - odesłanie
str. 346

§ 3. Zmiana wartości nominalnej udziału kapitałowego - odesłanie
str. 346

§ 4. Obrót udziałami kapitałowymi w spółce komandytowej - odesłanie
str. 346

Rozdział 4. Wkłady do spółki komandytowej
str. 347


§ 1. Istota wkładu
str. 347

1. Pojęcie wkładu - odesłanie
str. 347

2. Charakter prawny wkładu
str. 347

§ 2. Przedmiot wkładu
str. 348

§ 3. Rodzaje wkładów - odesłanie
str. 350

1. Wkłady umówione i wniesione
str. 350

2. Wkłady pełne, warunkowe i niedopuszczalne
str. 352

A. Wkłady pełne
str. 352

B. Wkłady warunkowe
str. 352

C. Wkłady niedopuszczalne
str. 354

§ 4. Wniesienie wkładów
str. 355

§ 5. Odpowiedzialność za niewniesienie lub wadliwe wniesienie wkładu - odesłanie
str. 355

CZĘŚĆ 2
Utworzenie spółki komandytowej
str. 356

Rozdział 1. Zawiązanie spółki komandytowej
str. 356


§ 1. Zawarcie umowy spółki komandytowej
str. 356

§ 2. Treść umowy spółki
str. 357

§ 3. Forma umowy spółki komandytowej
str. 367

§ 4. Zawarcie umowy spółki komandytowej przy przekształceniu - odesłanie
str. 370

Rozdział 2. Powstanie spółki jako podmiotu prawa
str. 370


§ 1. Utworzenie spółki przez wpis spółki zawiązanej
str. 370

§ 2. Utworzenie spółki przez wpis przekształconej spółki handlowej
str. 373

1. Przekształcenie spółki kapitałowej w komandytową
str. 373

§ 3. Przekształcenie spółki osobowej w komandytową - odesłanie
str. 373

CZĘŚĆ 3
Wspólnicy w spółce komandytowej
str. 374

Rozdział 1. Prawa wspólników
str. 374


§ 1. Istota praw wspólników
str. 374

1. Istota praw wspólnika komplementariusza - odesłanie
str. 374

2. Istota praw wspólnika komandytariusza - odesłanie
str. 374

§ 2. Rodzaje praw wspólników
str. 374

1. Rodzaje praw komplementariuszy - odesłanie
str. 374

2. Rodzaje praw komandytariuszy
str. 374

Rozdział 2. Obowiązki wspólników
str. 380


§ 1. Obowiązki komplementariuszy - odesłanie
str. 380

§ 2. Obowiązki komandytariuszy
str. 380

CZĘŚĆ 4
Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki komandytowej
str. 382

Rozdział 1. Prowadzenie spraw spółki
str. 382


§ 1. Pojęcie prowadzenia spraw - odesłanie
str. 382

§ 2. Prowadzenie spraw przez komplementariuszy
str. 382

1. Zasady ogólne
str. 382

2. Czynności nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki
str. 385

3. Czynności przekraczające zakres zwykłych czynności spółki
str. 386

4. Czynności nagłe
str. 386

§ 3. Prowadzenie spraw przez komandytariuszy
str. 386

Rozdział 2. Reprezentacja spółki
str. 387


§ 1. Pojęcie reprezentacji - odesłanie
str. 387

§ 2. Zasady reprezentacji spółki przez wspólników
str. 387

1. Reprezentowanie spółki przez komplementariuszy
str. 387

2. Reprezentacja przez komandytariuszy
str. 392

CZĘŚĆ 5
Odpowiedzialność w spółce komandytowej
str. 401

Rozdział 1. Generalne zasady odpowiedzialności za zobowiązania - odesłanie
str. 401


§ 1. Odpowiedzialność komplementariusza
str. 401

§ 2. Odpowiedzialność komandytariusza
str. 401

Rozdział 2. Szczególne przypadki odpowiedzialności w spółce komandytowej
str. 411


1. Odpowiedzialność przed wpisem spółki do rejestru
str. 411

2. Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę (art. 10 § 3 k.s.h.)
str. 412

3. Zamieszczenie nazwiska komandytariusza w firmie spółki (art. 104 § 4 k.s.h.)
str. 412

4. Przystąpienie do spółki w charakterze komandytariusza (art. 114 k.s.h.)
str. 413

5. Uzyskanie statusu komplementariusza przez dotychczasowego komandytariusza (art. 115 k.s.h.)
str. 413

6. Zawarcie umowy spółki komandytowej z przedsiębiorcą prowadzącym przedsiębiorstwo (art. 116 k.s.h.)
str. 413

7. Podjęcie czynności reprezentacyjnych przez komandytariusza bez ujawnienia pełnomocnictwa lub z przekroczeniem granic umocowania, albo działanie bez umocowania (art. 118 k.s.h.)
str. 414

8. Zaciągnięcie zobowiązań spółki przed dniem połączenia
str. 415

9. Śmierć wspólnika jawnego z przyznaniem spadkobiercom statusu komandytariusza (art. 583 k.s.h.)
str. 415

10. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę komandytową (art. 584 k.s.h.)
str. 415

CZĘŚĆ 6
str. 416

Rozdział 1. Istota i rodzaje transformacji prawnych spółki komandytowej - odesłanie
str. 416

Rozdział 2. Połączenie z udziałem spółki komandytowej - odesłanie
str. 416

Rozdział 3. Przekształcenie spółki komandytowej - odesłanie
str. 416

TYTUŁ IV
Spółka komandytowo-akcyjna
str. 417

CZĘŚĆ 1
Zagadnienia podstawowe
str. 419

Rozdział 1. Istota spółki komandytowo-akcyjnej
str. 419


§ 1. Pojęcie spółki komandytowo-akcyjnej
str. 419

§ 2. Cel i charakter prawny spółki komandytowo-akcyjnej
str. 420

1. Znaczenie gospodarcze spółek komandytowo-akcyjnych
str. 420

2. Cel spółki komandytowo-akcyjnej - odesłanie
str. 422

3. Charakter spółki komandytowo-akcyjnej
str. 423

§ 3. Stosunek prawny spółki komandytowo-akcyjnej
str. 425

§ 4. Struktura prawna spółki komandytowo-akcyjnej
str. 426

1. Organizacja spółki komandytowo-akcyjnej
str. 426

2. Elementy osobowe spółki komandytowo-akcyjnej
str. 428

3. Elementy kapitałowe spółki komandytowo-akcyjnej
str. 429

§ 5. Podmiotowość prawna spółki komandytowo-akcyjnej - odesłanie
str. 429

Rozdział 2. Formy ustrojowe spółki komandytowo-akcyjnej
str. 430


§ 1. Pojęcie i rodzaje form ustrojowych - odesłanie
str. 430

§ 2. Przedspółka komandytowo-akcyjna
str. 430

§ 3. Spółka komandytowo-akcyjna jako podmiot prawa - odesłanie
str. 432

§ 4. Spółka komandytowo-akcyjna w likwidacji
str. 432

§ 5. Problem jednoosobowej spółki komandytowo-akcyjnej
str. 434

§ 6. Spółka komandytowo-akcyjna w upadłości - odesłanie
str. 438

§ 7. Szczególne formy ustrojowe spółki w transformacji
str. 438

Rozdział 3. Wkłady do spółki komandytowo-akcyjnej
str. 440

CZĘŚĆ 2
Utworzenie spółki
str. 444

Rozdział 1. Zawiązanie spółki komandytowo-akcyjnej
str. 444


§ 1. Pojęcie i charakter prawny statutu
str. 444

§ 2. Treść statutu spółki komandytowo-akcyjnej
str. 445

§ 3. Utworzenie spółki w drodze przekształcenia
str. 449

Rozdział 2. Powstanie spółki jako podmiotu prawa
str. 450


§ 1. Czynności i zdarzenia rodzące stosunek prawny spółki
str. 450

§ 2. Utworzenie spółki przez wpis spółki przekształconej
str. 458

§ 3. Powstanie przedspółki komandytowo-akcyjnej - odesłanie
str. 460

§ 4. Kapitał zakładowy i akcje
str. 460

CZĘŚĆ 3
Wspólnicy w spółce komandytowo-akcyjnej
str. 465

Rozdział 1. Prawa wspólników
str. 465


§ 1. Istota praw wspólników
str. 465

§ 2. Rodzaje praw wspólników
str. 469

1. Komplementariusze
str. 469

2. Akcjonariusze
str. 471

3. Komplementariusze-akcjonariusze
str. 476

Rozdział 2. Obowiązki wspólników - odesłanie
str. 477


§ 1. Komplementariusze - odesłanie
str. 477

§ 2. Akcjonariusze
str. 478

§ 3. Komplementariusze-akcjonariusze
str. 480

CZĘŚĆ 4
Ustrój i funkcjonowanie spółki komandytowo-akcyjnej
str. 481

Rozdział 1. Prowadzenie spraw i reprezentacja
str. 481


§ 1. Prowadzenie spraw
str. 481

§ 2. Reprezentacja
str. 497

1. Komplementariusze
str. 497

2. Rada nadzorcza
str. 499

Rozdział 2. Nadzór i kontrola w spółce komandytowo-akcyjnej
str. 500


§ 1. Nadzór i kontrola przez radę nadzorczą
str. 500

§ 2. Nadzór w spółce komandytowo-akcyjnej, gdy nie ustanowiono rady nadzorczej
str. 504

Rozdział 3. Walne zgromadzenie
str. 509


§ 1. Zasady funkcjonowania
str. 509

§ 2. Podejmowanie uchwał przez komplementariuszy
str. 514

CZĘŚĆ 5
Odpowiedzialność wspólników w spółce komandytowo-akcyjnej
str. 518

Rozdział 1. Odpowiedzialność komplementariusza w spółce
str. 518

Rozdział 2. Odpowiedzialność akcjonariusza
str. 519

CZĘŚĆ 6
Transformacje prawne spółki komandytowo-akcyjnej
str. 523

Rozdział 1. Istota i rodzaje transformacji prawnych spółki komandytowo-akcyjnej - odesłanie
str. 523

Rozdział 2. Połączenie z udziałem spółki komandytowo-akcyjnej
str. 523

Rozdział 3. Przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej
str. 524


Ukryj

Opis:

Książka zawiera kompleksową analizę wszystkich spółek osobowych występujących w kodeksie spółek handlowych (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej). W opracowaniu omówione zostały w szczególności kwestie dotyczące: pojęć i charakteru prawnego poszczególnych spółek, ich struktury i formy ustrojowej, udziałów i wkładów, prowadzenia spraw i reprezentacji spółek, praw i obowiązków wspólników, aż po zagadnienia odpowiedzialności spółek za zobowiązania i ich transformacji prawnych.

Czwarte wydanie książki zostało zaktualizowane i uzupełnione o najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, uwzględniono w nim także najistotniejsze wypowiedzi, które w ostatnim czasie zostały zaprezentowane w doktrynie.

Adresaci:
Publikacja adresowana jest zarówno do praktyków specjalizujących się w problematyce prawa spółek, w tym adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy oraz aplikantów, jak i teoretyków prawa handlowego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4162-2 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 526
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo handlowe
Kod: KAM-0414:W04P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów