Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Janusz Barta, Monika Czajkowska-Dąbrowska, Zbigniew Ćwiąkalski, Ryszard Markiewicz, Elżbieta Traple,
Seria:  Komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  30.04.2011 r.
Kod: KAM-0670:W05D04  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 220,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 198,00 zł. ( Oszczędzasz: 22,00 zł. )

Spis treści: 

Wprowadzenie
str. 7

Wykaz skrótów
str. 9

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)
str. 15

Rozdział 1
Przedmiot prawa autorskiego
str. 17

Rozdział 2
Podmiot prawa autorskiego
str. 121

Rozdział 3
Treść prawa autorskiego
str. 165

Oddział 1. Autorskie prawa osobiste
str. 165

Oddział 2. Autorskie prawa majątkowe
str. 181

Oddział 3. Dozwolony użytek chronionych utworów
str. 236

Rozdział 4
Czas trwania autorskich praw majątkowych
str. 292

Rozdział 5
Przejście autorskich praw majątkowych
str. 301

Rozdział 6
Przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych
str. 419

Rozdział 7
Przepisy szczególne dotyczące programów komputerowych
str. 455

Rozdział 8
Ochrona autorskich praw osobistych
str. 472

Rozdział 9
Ochrona autorskich praw majątkowych
str. 481

Rozdział 10
Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji
str. 516

Rozdział 11
Prawa pokrewne
str. 535

Oddział 1. Prawa do artystycznych wykonań
str. 537

Oddział 2. Prawa do fonogramów i wideogramów
str. 562

Oddział 3. Prawa do nadań programów
str. 579

Oddział 31. Prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych
str. 586

Oddział 4. Postanowienia wspólne dotyczące praw pokrewnych
str. 601

Rozdział 12
Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi
str. 609

Rozdział 12 1
Komisja Prawa Autorskiego
str. 660

Oddział 1. Przepisy ogólne
str. 660

Oddział 2. Zatwierdzanie tabel wynagrodzeń
str. 669

Oddział 3. Wskazywanie organizacji właściwej w rozumieniu ustawy
str. 687

Oddział 4. Rozstrzyganie sporów
str. 690

Oddział 5. Pozostałe postępowania
str. 693

Oddział 6. Postępowanie przed sądem
str. 693

Rozdział 12 2
Kontrola produkcji nośników optycznych
str. 695

Rozdział 13
Fundusz Promocji Twórczości
str. 715

Rozdział 14
Odpowiedzialność karna
str. 718

Rozdział 15
Przepisy przejściowe i końcowe
str. 793

Indeks rzeczowy
str. 815

Ukryj

Opis:

Piąte wydanie Komentarza zawiera szczegółowe i wyczerpujące omówienie wszystkich zagadnień prawa autorskiego istotnych dla wydawców, twórców, producentów, przedstawicieli organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, a także radców prawnych i sędziów.
Autorzy wiele miejsca poświęcili zagadnieniom:

  • dozwolonego użytku utworów chronionych - wynagrodzeniu z tego tytułu i postaciom dozwolonego użytku publicznego,
  • czasu trwania autorskich praw majątkowych, w tym zasadom ich obliczania,
  • regulacji dotyczących utworów audiowizualnych i programów komputerowych,
  • ochrony wizerunku, w tym zagadnieniom zgody portretowanego, wynagrodzenia za pozowanie, wizerunku osoby powszechnie znanej,
  • ochrony adresata korespondencji, w szczególności regulacjom dotyczącym zgody na rozpowszechnienie korespondencji.
Komentarz zawiera również omówienie nowych regulacji w odniesieniu do Komisji Prawa Autorskiego, w tym w szczególności zmian dotyczących uprawnień w zakresie zatwierdzania tabel wynagrodzeń, a także procedury toczących się przed nią postępowań.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1493-0 , Format: B5 (176 x 250 mm) , 824
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
Kod: KAM-0670:W05D04 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów