Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Spis treści: 

Alfabetyczny spis ćwiczeń
str. 9

O autorkach
str. 11

Wprowadzenie
str. 13


Wprowadzenie do II wydania
str. 16

Przykłady programów szkoleniowych
str. 17

Program jednodniowego szkolenia (wprowadzenie do problematyki zespołów)
str. 17

Program dwudniowego szkolenia (podstawowy program szkolenia w zakresie budowania zespołu)
str. 19

Program dwudniowego szkolenia (rozszerzony program szkolenia w zakresie budowania zespołu)
str. 21

Program dwudniowego szkolenia (program dla doświadczonych zespołów i dla liderów zespołów)
str. 23

Jednodniowy program (coaching zespołu: angażowanie i motywowanie członków zespołu do osiągania wspólnych celów)
str. 25

Rozdział 1. Wprowadzenie do pracy w zespole
str. 27


Ćwiczenie wprowadzające: Imię i cecha
str. 29

Ustalenie zasad pracy
str. 31

Ćwiczenie: Krzesła
str. 39

Rozdział 2. Przemiana grupy w zespół
str. 41


Ćwiczenie: Piłka
str. 43

Kiedy grupa staje się zespołem?
str. 47

Jakie są cechy efektywnego zespołu
str. 55

Etapy rozwoju zespołu (wersja dla zespołów działających już od pewnego czasu)
str. 65

Etapy rozwoju zespołu (wersja dla nowych zespołów lub grupy osób należących do odrębnych zespołów)
str. 69

Totem zespołu
str. 77

Obszary funkcjonowania zespołu (wersja dla zespołów działających już od pewnego czasu)
str. 83

Obszary funkcjonowania zespołu (wersja dla nowych zespołów lub grupy osób należących do odrębnych zespołów)
str. 91

Rozdział 3. Porozumiewanie się w zespole
str. 99


Ćwiczenie: Zwierzę
str. 101

Ćwiczenie: Głuchy telefon
str. 111

Jak stać się dobrym słuchaczem
str. 121

Przekazywanie informacji w zespole
str. 133

Informacja zwrotna
str. 141

Kluczowe zdania
str. 149

Rozdział 4. Procesy zachodzące w zespole
str. 151


Ćwiczenie: Imię i okrzyk
str. 153

Ćwiczenie: Zespół w akcji (wersja 1)
str. 155

Ćwiczenie: Zespół w akcji (wersja 2)
str. 179

Zasady pracy w zespole
str. 183

Role w zespole
str. 189

Socjogram tematyczny
str. 205

Ćwiczenie: Wspólny okrzyk
str. 213

Rozdział 5. Organizowanie pracy zespołu
str. 215


Ćwiczenie: Supeł
str. 217

Symulacja: Praca nad problemem
str. 219

Organizowanie spotkań zespołu zadaniowego
str. 233

Podejmowanie decyzji przez zespół
str. 239

Rozdział 6. Przewodzenie zespołowi
str. 257


Style przewodzenia zespołowi (studium przypadku 1)
str. 259

Style przewodzenia zespołowi (studium przypadku 2)
str. 279

Style przewodzenia zespołowi (odgrywanie ról)
str. 283

Rozdział 7. Rozwiązywanie konfliktów w zespole
str. 299


Ćwiczenie: Demiurg złośliwy
str. 301

Jak sobie radzić z konfliktami (wersja dla nowych zespołów)
str. 313

Jak sobie radzić z konfliktami (wersja dla doświadczonych zespołów)
str. 329

Style rozwiązywania konfliktów
str. 333

Jak pogodzić zwaśnione strony
str. 353

Rozdział 8. Podsumowanie treści szkolenia
str. 365


Podsumowanie szkolenia
str. 367

Ćwiczenie: Zwierciadło zespołu
str. 369

Rozdział 9. Wprowadzenie do coachingu zespołu
str. 371


Kontrakt na zespołową sesję coachingową
str. 375

Moja motywacja do działania
str. 379

Rozdział 10. Źródła wartości zespołu
str. 381


Ćwiczenie: Koło wartości indywidualnych
str. 383

Ćwiczenie: Grupy interesariuszy (+ wizja)
str. 385

Ćwiczenie: Ustalanie wartości zespołu
str. 387

Rozdział 11. Standardy pracy zespołu
str. 389


Ćwiczenie: Wyzwania, przed którymi stoi zespół
str. 391

Ćwiczenie: Koło kompetencji zespołu
str. 393

Rozdział 12. Wyznaczanie celów rozwojowych dla zespołu
str. 395


Ćwiczenie: Strategia Disneya
str. 397

Ćwiczenie: Połączenie wartości indywidualnych z celami zespołu
str. 401

Literatura
str. 403

Ukryj

Opis:

Publikacja zawiera zestaw materiałów szkoleniowych dla trenerów oraz uczestników szkoleń z zakresu rozwoju kluczowych umiejętności ułatwiających pracę w zespole.

Materiały mają formę ćwiczeń, symulacji i analiz, które wymagają aktywnego udziału uczestników szkolenia. Umożliwiają poznanie i dogłębne zrozumienie najważniejszych procesów zachodzących w zespołach. Ich różnorodność i ścisłe powiązanie z praktyką zachęcają osoby szkolone do wykorzystania nowo nabytych umiejętności w codziennej pracy.
Zestaw składa się z 12 modułów tematycznych, z których 8 koncentruje się na klasycznej pracy szkoleniowej z zespołami, podejmując następujące zagadnienia:

  • wprowadzenie do pracy w zespole,
  • przemiana grupy w zespół,
  • porozumiewanie się w zespole,
  • procesy zachodzące w zespole,
  • organizowanie pracy zespołu,
  • przewodzenie zespołowi,
  • rozwiązywanie konfliktów w zespole,
  • podsumowanie treści szkolenia.
Do II wydania dołączono 4 nowe moduły poświęcone działaniom o charakterze coachingowym. Coaching zespołu jest zjawiskiem stosunkowo nowym na polskim rynku doradczo-szkoleniowym. Właściwie wykorzystany, może stać się niezwykle efektywnym narzędziem rozwoju dla zespołów ukierunkowanych na osiąganie wspólnych celów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1457-2 , Oprawa: skoroszyt , Format: A4 (210 × 297 mm) , 406
Rodzaj: zestaw materiałów szkoleniowych , Medium: książki (WKP)
Dział: HR Kadry / Coaching i szkolenia-literatura
Kod: OFE-0171:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów