Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Roman Tokarczyk,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-0185:W09P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

Przedmowa
str. 11

Słowo wstępne
str. 13

Rozdział pierwszy
Charakterystyka ogólna kultury
str. 21


1. Badanie kultury
str. 21

2. Nazwy i pojęcia
str. 24

3. Przestrzeń i czas
str. 26

4. Składniki kultury
str. 30

5. Kultura a natura
str. 38

6. Kultura a cywilizacja
str. 40

7. Kultura a życie
str. 41

8. Kultura a śmierć
str. 45

9. Różnorodność kultur
str. 49

10. Komparatystyka kultur
str. 51

11. Cechy kultury
str. 54

Wybrana literatura
str. 57

Rozdział drugi
Charakterystyka kultury prawnej
str. 62


1. Kultura a prawo
str. 62

2. Prawo a natura
str. 65

3. Prawo a cywilizacja
str. 66

4. Kultura normatywna
str. 70

5. Normatywna triada
str. 75

6. Prawo a życie
str. 78

7. Koncepcja gatunkowizmu
str. 79

8. Ochrona życia
str. 81

9. Ochrona życia ludzi
str. 83

10. Ochrona życia zwierząt
str. 85

11. Prawo a śmierć
str. 89

12. Wyodrębnianie kultur prawnych
str. 92

13. Komparatystyka kultur prawnych
str. 95

Wybrana literatura
str. 99

Rozdział trzeci
Kultura prawa stanowionego
str. 107


1. Pojęcie i zasięg stanowienia
str. 107

2. Kultury prawa archaicznego
str. 108

3. Kultura prawa rzymskiego
str. 111

4. Kultura prawa romańskiego
str. 114

5. Kultura prawa germańskiego
str. 117

6. Kultura prawa słowiańskiego
str. 120

7. Kultura prawa socjalistycznego
str. 122

8. Kultura prawa liberalnego
str. 125

9. Cechy kultury prawa stanowionego
str. 127

Wybrana literatura
str. 130

Rozdział czwarty
Kultura common law
str. 134


1. Nazwa, pojęcie, zasięg
str. 134

2. Rozwój common law
str. 137

3. Kultura equity law
str. 139

4. Miejsce prawa stanowionego
str. 140

5. Rodzaje angielskich sądów
str. 141

6. Uwagi o angielskich prawnikach
str. 142

7. Amerykańskie common law
str. 142

8. Cechy kultury common law
str. 144

Wybrana literatura
str. 148

Rozdział piąty
Kultura prawna judaizmu
str. 151


1. Nazwa, pojęcie, zasięg
str. 151

2. Okres biblijny
str. 155

3. Okres klasyczny
str. 156

4. Okres talmudyczny
str. 158

5. Okres Średniowiecza
str. 159

6. Okres nowożytny
str. 160

7. Okres współczesny
str. 161

8. Judaizm a życie
str. 162

9. Judaizm a śmierć
str. 164

10. Cechy omawianej kultury
str. 167

Wybrana literatura
str. 170

Rozdział szósty
Kultura prawna chrześcijaństwa
str. 172


1. Nazwa, pojęcie, zasięg
str. 172

2. Prawo chrześcijańskie
str. 174

3. Prawo kanoniczne
str. 176

4. Katolicka kultura prawna
str. 177

5. Prawosławna kultura prawna
str. 178

6. Protestancka kultura prawna
str. 179

7. Chrześcijaństwo a życie
str. 180

8. Chrześcijaństwo a śmierć
str. 183

9. Cechy omawianej kultury
str. 187

Wybrana literatura
str. 190

Rozdział siódmy
Kultura prawa europejskiego
str. 193


1. Nazwa, pojęcie, zasięg
str. 193

2. Złożone źródła
str. 194

3. Ius commune
str. 195

4. Prawo krajowe
str. 196

5. Prawo Unii Europejskiej
str. 197

6. Cechy prawa europejskiego
str. 199

7. Kultura prawna Zachodu
str. 202

Wybrana literatura
str. 205

Rozdział ósmy
Kultura prawna islamu
str. 209


1. Nazwa, pojęcie, zasięg
str. 209

2. Oryginalność kultury
str. 210

3. Prymat Koranu
str. 214

4. Religia islamu
str. 215

5. Etyka islamu
str. 217

6. Prawo islamu
str. 218

7. Stanowienie prawa
str. 220

8. Edukacja i praktyka
str. 222

9. Islam a życie
str. 223

10. Islam a śmierć
str. 224

11. Cechy omawianej kultury
str. 226

Wybrana literatura
str. 228

Rozdział dziewiąty
Kultura prawna hinduizmu
str. 232


1. Nazwa, pojęcie, zasięg
str. 232

2. Oryginalność kultury
str. 234

3. Źródła prawa
str. 236

4. Istota prawa
str. 238

5. Hinduizm a życie
str. 239

6. Hinduizm a śmierć
str. 242

7. Cechy omawianej kultury
str. 244

Wybrana literatura
str. 245

Rozdział dziesiąty
Kultura prawna buddyzmu
str. 248


1. Nazwa, pojęcie, zasięg
str. 248

2. Etyka buddyzmu
str. 250

3. Prawo buddyzmu
str. 251

4. Zasady prawa
str. 252

5. Prawo zakonne
str. 254

6. Skutki Budda-Dharma
str. 256

7. Buddyzm a życie
str. 257

8. Buddyzm a śmierć
str. 259

Wybrana literatura
str. 260

Rozdział jedenasty
Kultura prawna konfucjanizmu
str. 263


1. Nazwa, pojęcie, zasięg
str. 263

2. Idea porządku
str. 265

3. Etyka konfucjanizmu
str. 266

4. Myśl prawna
str. 267

5. Kodyfikacje prawne
str. 269

6. Praktyka prawnicza
str. 271

7. Kultura prawna Japonii
str. 272

8. Konfucjanizm japoński
str. 274

9. Konfucjanizm a życie
str. 275

10. Konfucjanizm a śmierć
str. 277

Wybrana literatura
str. 278

Rozdział dwunasty
Kultura prawna animizmu
str. 281


1. Nazwa, pojęcie, zasięg
str. 281

2. Antropologia prawa
str. 282

3. Przykład akulturacji prawnej
str. 284

4. Kultury pierwotne
str. 286

5. Prawo pierwotne
str. 287

6. Animizm a życie
str. 289

7. Animizm a śmierć
str. 290

Wybrana literatura
str. 291

Rozdział trzynasty
Konwergencja w tworzeniu prawa
str. 294


1. Sformułowanie zagadnień
str. 294

2. Koncepcje konwergencji
str. 295

3. Metody konwergencji
str. 299

4. Dywergencja prawna
str. 302

5. Konwergencja techniki i prawa
str. 305

6. Przykłady konwergencji prawa
str. 307

7. Konwergencyjne tworzenie prawa
str. 310

Wybrana literatura
str. 313

Rozdział czternasty
Wielokulturalizm wyzwaniem dla tradycyjnych kultur prawnych
str. 315


1. Nazwa i pojęcie
str. 315

2. Źródła i rozwój
str. 317

3. Idee wielokulturalizmu
str. 319

4. My-Swój-Obcy-Inny
str. 322

5. Wielokulturalizm a polityka
str. 324

6. Prawa mniejszości
str. 327

7. Wielokulturalizm a globalizacja
str. 328

8. Wielokulturalizm we Francji
str. 332

9. Wielokulturalizm w Polsce
str. 336

10. Oblicza wielokulturowości
str. 337

11. Warunki wielokulturowości
str. 341

12. Oceny wielokulturalizmu
str. 342

Wybrana literatura
str. 345

Recenzje książki
str. 349

Opinie o książce
str. 351

Skorowidz nazwisk
str. 359


Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3903-2 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 376
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Historia, teoria i filozofia prawa
Kod: KAM-0185:W09P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów