Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Henryk Cioch,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-0674:W02P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Słowo wstępne do wydania drugiego
str. 13

Słowo wstępne
str. 15

CZĘŚĆ I
Fundacja jako osoba prawna
str. 21

Rozdział pierwszy
Pojęcie i rodzaje fundacji
str. 23


1. Pojęcie fundacji
str. 23

2. Typologia fundacji
str. 32

Rozdział drugi
Zakładanie fundacji
str. 48


1. Uwagi wstępne
str. 48

2. Akt fundacyjny
str. 51

2.1. Znaczenie aktu fundacyjnego i jego charakter prawny
str. 51

2.2. Treść aktu fundacyjnego
str. 54

2.3. Dokonanie aktu fundacyjnego
str. 58

2.4. Cofnięcie aktu fundacyjnego
str. 66

3. Statut fundacji
str. 70

3.1. Ustalenie statutu
str. 70

3.2. Treść statutu
str. 72

3.3. Zmiana statutu
str. 76

4. Sądowa rejestracja fundacji
str. 78

4.1. Znaczenie wpisów do rejestru
str. 83

Rozdział trzeci
Ustrój fundacji. Nadzór nad fundacjami
str. 85


1. Ustrój fundacji
str. 85

2. Nadzór nad fundacjami
str. 96

Rozdział czwarty
Przekształcenie i zniesienie fundacji
str. 105


1. Przekształcenie fundacji
str. 105

1.1. Pojęcie przekształcenia
str. 105

1.2. Przesłanki przekształcenia fundacji
str. 107

1.3. Tryb przekształcenia fundacji
str. 112

1.4. Skutki prawne przekształcenia fundacji
str. 114

2. Zniesienie fundacji
str. 116

2.1. Zniesienie fundacji na przykładzie wybranych ustawodawstw
str. 116

2.2. Utrata osobowości prawnej przez fundacje w świetle polskiego prawa fundacyjnego
str. 125

2.3. Przeznaczenie środków majątkowych fundacji, która utraciła osobowość prawną
str. 128

CZĘŚĆ II
Wybrane instytucje polskiego prawa fundacyjnego z uwzględnieniem regulacji szczególnych i orzecznictwa
str. 133

Rozdział piąty
Fundacje prawa publicznego na wybranych przykładach
str. 135


1. Fundacja Zakład Narodowy imienia Ossolińskich
str. 135

2. Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej
str. 143

3. Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie"
str. 144

4. Fundacja Zakłady Kórnickie
str. 145

Rozdział szósty
Fundacje kościelne
str. 147

Rozdział siódmy
Przedstawicielstwa fundacji zagranicznych
str. 155

Rozdział ósmy
Przegląd orzecznictwa z zakresu polskiego prawa fundacyjnego
str. 167


1. Analiza orzecznictwa do roku 2000
str. 167

2. Przegląd orzecznictwa za lata 2000-2010
str. 178

Rozdział dziewiąty
O potrzebie zmian prawa fundacyjnego
str. 186

Rozdział dziesiąty
Organizacje pożytku publicznego i wolontariat - nowe regulacje prawne istotne dla fundacji
str. 194


1. Wprowadzenie
str. 194

2. Działalność pożytku publicznego
str. 195

3. Wolontariat
str. 197

4. Organizacje pożytku publicznego
str. 199

5. Uwagi końcowe
str. 203

CZĘŚĆ III
Źródła zewnętrzne i wewnętrzne polskiego prawa fundacyjnego
str. 205

Rozdział jedenasty
Akty prawne
str. 207


Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
str. 207

Ustawa z dnia 5 stycznia 1995 r. o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich
str. 212

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ogłoszenia statutu fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich
str. 216

Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o fundacji - Centrum Badania Opinii Społecznej
str. 222

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o fundacji - Zakłady Kórnickie
str. 225

Statut Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie"
str. 228

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji
str. 235

Kodeks prawa kanonicznego (wyciąg)
str. 238

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (wyciąg)
str. 244

Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (wyciąg)
str. 249

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (wyciąg)
str. 250

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
str. 260

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
str. 292

Rozdział dwunasty
Projekty nowych regulacji z zakresu prawa fundacyjnego
str. 303


1. Projekt ustawy o fundacjach z dnia 12 kwietnia 2011 r.

Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości
str. 303

2. Projekt ustawy o fundacjach przygotowany dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez prof. Henryka Ciocha
str. 312

Rozdział trzynasty
Tezy orzeczeń
str. 338

Rozdział czternasty
Przykładowy wzór statutu i aktu fundacyjnego
str. 355


1. Wzór statutu
str. 355

2. Przykładowy akt fundacyjny
str. 358

Bibliografia
str. 361


Ukryj

Opis:

.. W kolejnym wydaniu podrecznika szczególowo omówione zostalyinstytucje polskiego prawa fundacyjnego. Uwzgledniono przy tymbogaty dorobek doktryny i judykatury z tego zakresu. Autor skoncentrowalsie na kluczowych problemach polskiego prawa fundacyjnego,przedstawiajac problematyke prawna dotyczaca pojecia i typów fundacji,zakladania fundacji, ustroju fundacji i nadzoru nad jej dzialalnoscia,przeksztalcenia i zniesienia fundacji. Tresc opracowania wyczerpujeprawie w calosci tresc regulacji ustawowej... Istotnym wzbogaceniem wydania sa ujednolicone teksty wszystkichniezbednych ustaw, w tym ustawy o fundacjach oraz innych aktówprawnych dotyczacych prawa fundacyjnego, oraz projekty ustawyo fundacjach... Lektura publikacji przede wszystkim pomoze czytelnikowi zrozumiecpotrzebe i sens zakladania fundacji, uzmyslowic, iz utworzeniezamierzonej fundacji, urzeczywistniajacej wole fundatora lub fundatorów,nie zawsze wymaga wyposazenia jej w przymiot posiadania osobowosciprawnej, wykazac, ze sprawne zalozenie fundacji nie zawszewiaze sie z poniesieniem bardzo duzych kosztów, ukazac, jak istotne jestefektywne i racjonalne zorganizowanie fundacji, umozliwiajace realizacjeprzypisanych jej przez fundatora celów statutowych, oraz wskazacna mozliwosci – w razie zaistnienia koniecznosci – przeksztalcenia lubzniesienia fundacji... Podrecznik adresowany jest glównie do studentów prawa, administracjii politologii oraz do aplikantów. Ksiazka bedzie równiez pomocnadla osób zajmujacych sie prawem fundacyjnym od strony praktycznej,tj. fundatorów, pracowników fundacji, a takze prawników specjalizujacychsie w prawie fundacyjnym.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1259-2 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 368
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Organizacje społeczne / Fundacje
Kod: KAM-0674:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów