Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Ustrój organów ochrony prawnej. Część szczegółowa

W publikacji przedstawiono klasyfikację organów ochrony prawnej oraz omówiono zasady organizacji, działania i kompetencji poszczególnych organów rozstrzygających, pojednawczych, kontroli legalności i pomocy prawnej.

więcej

Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15 listopada 2015 r.
z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.

Kod: KAM-0681:W05P01  Ilość w paczce: 0
Planowana data wydania: 2015-12-10

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Opis:

Joanna Bodio – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; radca prawny; ekspert w Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych; autorka publikacji z zakresu postępowania cywilnego, prawa cywilnego oraz ustroju organów ochrony prawnej.

Grzegorz Borkowski – doktor nauk prawnych; sędzia; Szef Biura Krajowej Rady Sądownictwa; członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie; członek i przewodniczący Rady Konsultacyjnej Programu HELP (Human Rights Education for Legal Practitioners) przy Radzie Europy; autor glos i artykułów naukowych na temat organów ochrony prawnej, postępowania cywilnego i praw człowieka; redaktor publikacji na temat etyki zawodów prawniczych.

Tomasz Demendecki – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; komornik sądowy; adwokat; członek zespołu problemowego ds. postępowania cywilnego Komisji Kodyfi kacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości; ekspert BCC; autor i współautor publikacji z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego (w tym porównawczego) oraz ustroju organów ochrony prawnej.

W publikacji przedstawiono klasyfi kację organów ochrony prawnej oraz omówiono zasady organizacji, działania i kompetencji poszczególnych organów rozstrzygających, pojednawczych, kontroli legalności i pomocy prawnej. Zawarto ich zwięzłą charakterystykę z uwzględnieniem osobistego charakteru świadczonych przez nie usług, specjalistycznej wiedzy, niezależności zawodowej i etosu zawodowego przejawiającego się w zaufaniu publicznym.
Autorzy przybliżyli także kwestie niezawisłości sędziów, niezależności sądów, zasad działania i organizacji prokuratury oraz funkcjonowania innych zawodów prawniczych i pozaprawniczych, z uwzględnieniem najnowszych zmian w ustawodawstwie i orzecznictwie.
Istotne zmiany legislacyjne, które zaszły od czasu poprzedniego wydania, jak również bogate orzecznictwo – zwłaszcza Trybunału Konstytucyjnego – dotyczące organów ochrony prawnej, a także pojawienie się nowych organów zaliczanych do przedmiotowej kategorii spowodowały konieczność przygotowania piątego wydania, uwzględniającego stan prawny na dzień 15 listopada 2015 r. W publikacji omówiono ponadto zmiany, które wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.
Opracowanie stanowi pomoc dydaktyczną dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych szkół wyższych, a także przydatne źródło wiedzy dla aplikantów przygotowujących się do egzaminu z zakresu ustroju organów ochrony prawnej i organizacji wymiaru sprawiedliwości.
Autorzy w pracy nad książką wykorzystali zarówno wiedzę praktyczną, jak i doświadczenie dydaktyczne wynikające z prowadzenia zajęć z przedmiotu „Ustrój organów ochrony prawnej”.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9539-7 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 512
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Konstytucja i ustrój
Kod: KAM-0681:W05P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów